Wie wel en wie niet

Geboren Nederlander Wie: Elk kind met ten minste een Nederlandse ouder op de dag van geboorte. Vondelingen op Nederlands grondgebied, schip of vliegtuig. Derde generatie in Nederland woonachtige buitenlander Wie Niet: Kinderen in NL geboren uit twee buitenlanders die...