Wie wel en wie niet

Geboren Nederlander Wie: Elk kind met ten minste een Nederlandse ouder op de dag van geboorte. Vondelingen op Nederlands grondgebied, schip of vliegtuig. Derde generatie in Nederland woonachtige buitenlander Wie Niet: Kinderen in NL geboren uit twee buitenlanders die...

Nationaliteit van geboorte (rechtswege)

Nationaliteit door geboorte – van rechtswege Nederlander zijn! Note: sinds 1 april 2022 is de 10-jarenklok verlengd naar 13 jaar! De meest gangbare manier om Nederlander te zijn, wordt behandeld in Hoofdstuk 2, Artikel 3 van de Rijkswet op het Nederlanderschap...