Kısa tanıtımı

← Alle onderwerpen

Hollanda vatandaşlık yasasının kısa tanıtımı 

Aşağıdaki bilgiler, yazıldığı tarih, 21 Nisan 2021‘de hala geçerlidir.  

 Hollanda, 1892’den beri kendi özel (uyruk) vatandaşlık yasasına sahiptir.  

Herhangi bir mevzuat gibi, bu da yıllar içinde değişmiştir. Örneğin, 1985 yılındaki büyük bir değişiklik, çok farklı bir yasayla sonuçlanmış ve böylece yeniden adlandırılmıştır. Lakin örn. 1964, 2003 ve 2010 yılları içinde tekrar onlarca küçük değişiklikler yapılmıştır. 

2019’da AB resmi kararınca değiltirilrniş ve üzerinde hala çalışılmakta olan yasa, halihazırda yürürlüktedir (benzersiz durum).  

Diğer ilgili yasalar da değişmiştir. Örneğin, daha önce bu yaş 21’ken, 1988’den beri reşit olma yaşı 18’dir. 

 Bu değişiklikler ve farklı kişisel durumlar genellikle (önceden) Hollandalılar arasında, hatta kamu memurlarında bile kafa karışıklığı yaratıyor.  

Sonuçta hepimizin farklı doğum, evlenme, taşınma vs. tarihleri var. Bu nedenle, devlet ve diğer kişiler, birine uyruğu ve hakları hakkında genel tavsiye vermekte zorlanıyor.  

Tarih bu durumun her zaman basit olmadığını göstermiştir; gelecekteki, muhtemelen modern, yasalara rağmen, bu karmaşıklık kalıcıdır ve geleceğin potansiyel yasa değişikliği, tarihsel karmaşıklığı değiştirmeyecektir.  

Güncel mevzuat, bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenler:  

Birçok değişikliğe rağmen, Hollanda 1892’den beri tek vatandaşlık ilkesini korumaya devam etmiştir. Bu, Hollandalıların farklı bir vatandaşlığa sahip olmalarının veya geçmelerinin istenmediği anlamına gelir.  

Bununla birlikte, dünya ya siyah ya beyaz değildir ve Hollanda 1892’den bu yana, belirli şartlar dahilinde, istisna olarak başka bir vatandaşlığa sahip olunmasına izin vermiştir.  

Buna karşın, ileriki bir tarihte yine de Hollanda vatandaşlığını kaybetmek mümkündür. 

Ancak, reşit olmayan çocuklar, Hollanda vatandaşlığı kaybına karşı biraz daha iyi korunur.  

2003 yılından bu yana, bazı temel istisnalar eklenmiştir.  

 Hollanda vatandaşlığınızı genellikle iki şekilde kaybedebilirsiniz:  
  1. Öncelikle başka bir vatandaşlık verilmesi veya edinilmesi ile. Bu durum için sınırlı koşulluistisnalar mevcuttur.  
  2. İkinci durumda, istisnai olarak kazanılmış farklı bir uyruğa bağlı, 10 yıl şartı süreci ile. 

Bu önlenebilir bir durum.  

Bu tanıtımı kısa tutabilmek için, burada ayrıntılara girmeyeceğiz.  

Bilgi sayfalarımızda (Hollandaca) bu konu ile ilgili daha çok bulabilir ve Hollanda devleti ile iletişime geçebilirsiniz.  

Çoklu vatandaşlığa sahip ebeveynlerin çocukları  

Çocuklar genellikle her iki ebeveynin de vatandaşlığını kazanırlar. Bazı ülkeler buna izin vermedikleri için bı kural her zaman uygulanamaz; her ülkenin bu konuda kendi mevzuatı vardır. 

Ebeveynlerin en az biri Hollandalı ise, çocuklara 1985’ten bitibaren, doğumda otomatik olarak, Hollanda vatandaşlığı verilmiştir.  

Not: evli olmayan bir baba yasal olarak (henüz) ebeveyn değildir ve bu durum (doğmamış) çocuğun tanınması veya daha sonra nüfusa alınmasıi ile çözülebilir.  

Sadece Hollanda vatandaşlığı  

Sadece Hollanda vatandaşıysanız, 1985’ten beri birden vatansız olamazsınız. Bununla birlikte, (hala) Hollandalı olduğunuzu kanıtlamanız istenebilir. Bu bazen zor olabilir özellikle diğer ülkede yasadışı olarak yaşıyorsanız veya yaşadıysanız.  

Hollanda uyruğunuzu kanıtlayın  

Siz (veya çocuklarınız) yurtdışında yaşıyor iseniz veya yaşamışsanız, Hollanda devleti, söz konusu ülke vatandaşlığını kazandığınızdan şüphelenebilir. Bu nedenle, bulunduğunuz ülkede vizeniz / oturma izniniz olup olmadığına dair kanıt görmek isteyebilir. Veya istisnalardan birinin uygulandığını ve Hollanda vatandaşlığını kaybetmemiş olduğunuzu düşünebilir. Uyruğunuz her an sorgulanabilir, mesela bir Hollanda pasaportu başvurusu esnasında, Hollanda sınırında veya Hollanda belediyesine kayıt olurken.  

Hollanda devleti bazen ülkedeki statünüzü kanıtlayan bir belediye özeti ister. Ama her ülke böyle bir sivil belediye idaresine sahip değildir ve bazı ülkelerde her zaman iyi bir göçmenlik idaresi bulunmayabilir. Söz konusu dönem ne kadar uzun süre önce ise, durumunuzu kanıtlamak bir o kadar zor olabilir. Sonuçta bu genellikle çözülebilir, ancak bu nedenle destekleyici belgelerinizi talep etmeniz ve bunları kendiniz ve gelecek nesiller için saklamanız önemlidir .  

Bu nedenle, sadece Hollandalı olsanız bile, eski oturma izinlerinizin, vizelerinizin vs. kanıtlarını saklayın. Ayrıca pasaport başvurusu yaparken, geçersiz hale getirilmiş olan eski pasaportunuzun iadesini isteyin. Eski pasaportunuz, daha sonra önemli olabilecek vize damgalarını içerebilir.  

Aynı zamanda, eski Hollanda pasaportunuz önemli tarihi bir delildir. Verilen pasaportlar sadece birkaç yıl devlet kayıtlarında tutulur (5 senelik pasaportlar, 11 yıl ve daha uzun süreli pasaportlar,16 yıl).   

Başka bir vatandaşlık kazandığınız anda, bazı belgeler çok önemlidir. Biz bu sebeple her zaman doğum belgesi, evlilik cüzdanı, boşanma, ölüm, tescil, sicilden silinme vs. gibi dokümanların orijinallerini, alıntılarını veya kopyalarını saklamanızı tavsiye ederiz. Bu belgeler sizin, çocuklarınız veya torunlarınız için çok önemli hale gelebiir.  

Hollanda devleti’nin sizden bazen yabancı belgelerin tercümesini, yasallaştırılmasını / apostil onayını isteyebileceğini aklınızda tutun. 

Bu her zaman gerekmez; Hollanda ve AB belediyeleri ve yetkilileri,  sertifikaların çok dilli kopyalarını da sağlayabilir, böylelikle yurtdışından çeviri talep edilmesi genellikle önlenebiir.  

Saklama süresi? Bu sonraki nesiller için bile önemli olabilir. Bir torunun, rahmetli dedesinin kayıp pasaportu ile Hollanda vatandaşlığını kanıtlaması gerekmesi, çok moral bozucu olur.  

Bunun için her şeyi, kendiniz ve tüm sonraki nesiller için güvende tutun. 

Mevzuat yeniden değişebilir 

Hollanda yasa bilginizi güncel tutmanız, hele aynı zamanda farklı bir uyruğunuz varsa, kesinlikle önemlidir. 

Siyaset şu anda hala bölünmüş durumda; birçok politikacı daha modern ve liberal bir yasa isterken, diğer yandan herşeyin şu anki durumda kalmasını veya başka bir vatandaşlık kazanılmasını önlemek isteyenler var. 

Bu durum, sizi veya çucuklarınızı doğrudan etkileyen yasal değişikliklerle sonuçlanabilir. 

Gelişmelerden haberdar olun!