Nationaliteitsonderzoek en interim rapport

← Alle onderwerpen

Nationaliteitswetgeving, problematiek en een open onderzoek

Wat vooral de aandacht vraagt

Het onbewust en automatisch verlies van het Nederlanderschap bij het aannemen van een andere nationaliteit, bijvoorbeeld die van je woonland.

Het risico je Nederlanderschap automatisch te verliezen, bij het hebben van een meervoudige nationaliteit, als je niet op tijd je paspoort verlengt m.b.t. de tienjarenklok.

De politiek in Nederland geeft nog altijd verschillende signalen af. Zo zijn er voorstanders van modernisering en het zonder meer toelaten van een andere nationaliteit, maar er zijn ook politici die verdere beperkingen willen of het nog gecompliceerder willen maken met nog meer voorwaarden en uitzonderingen.

Op het moment wordt in Den Haag een nieuw wetsvoorstel omtrent de dubbele nationaliteit voorbereid, naar aanleiding van de in het regeerakkoord opgenomen ‘modernisering nationaliteitsrecht’; het valt echter te betwijfelen of er echt sprake is van modernisering.

In 2015/16 heeft de Nationale Ombudsman een onderzoek verricht (zie ook de Kamervragen hierover), de conclusie was dat de overheid Nederlanders in het buitenland onvoldoende actief informeert/waarschuwd over het verlies Nederlanderschap.

Het nationaliteitsonderzoek van Stichting GOED is een aanvulling hierop en blijft langdurig openstaan. Dit biedt iedereen de mogelijkheid deel te nemen, zodat we het onbewust verlies van het Nederlanderschap werkelijk kunnen inventariseren. Over hoeveel (oud) Nederlanders hebben we het en wat voor een gevolgen heeft de huidige en toekomstige nationaliteitswetgeving specifiek voor deze grote (> 1 miljoen) vaak ‘vergeten’ groep Nederlanders in het buitenland. Bovendien zullen en kunnen we hiermee invloed uitoefenen op de modernisering van de nationaliteitswet, welke is opgenomen in het regeerakkoord.

BELANGRIJK DUS, DIT ONDERZOEK ZO VEEL MOGELIJK TE DELEN! Dit kan via deze pagina of copy en paste deze link: http://bit.ly/nationaliteit

Luister naar het radiointerview op SBS Dutch over het nationaliteitsonderzoek

Onderzoek nationaliteit

Hoe denken Nederlanders in het buitenland over de huidige nationaliteitswetgeving en de in het regeerakkoord opgenomen modernisering van deze wetgeving? Door middel van dit onderzoek willen we de meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland een stem in deze geven. Een vaak vergeten groep, die echter wel direct te maken heeft en/of krijgt met de huidige en nieuwe wetgeving.

Doe mee en vul het onderzoek in!

Resultaten Onderzoek

Op 08/10/2019 is er een interim rapport gemaakt van de meer dan 5000 repondenten.

Het onderzoek blijft echter gewoon open staan en iedereen kan nog deelnemen.