Nederlander worden

Nederlander wordenEr zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in...

Nationaliteit van geboorte (rechtswege)

Nationaliteit door geboorte – van rechtswege Nederlander zijn! Note: sinds 1 april 2022 is de 10-jarenklok verlengd naar 13 jaar! De meest gangbare manier om Nederlander te zijn, wordt behandeld in Hoofdstuk 2, Artikel 3 van de Rijkswet op het Nederlanderschap...