Selecteer een pagina

Update 03 juli 2020

Internet Consultatie ‘concept’ wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen.
Dit wetsvoorstel voorziet tevens in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN opgenomen termijn voor verlies, van tien naar dertien jaar.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

 • Personen die het Nederlanderschap van rechtswege zijn verloren, mits dat tevens leidde tot verlies van het Unieburgerschap.
 • Meerderjarige Nederlanders die in het bezit van meerdere nationaliteiten langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

 • Dit wetsvoorstel biedt een procedure om na van rechtswege verlies van het Nederlanderschap aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen, en het Nederlanderschap zo nodig met terugwerkende kracht te herkrijgen.
 • Voor meerderjarige Nederlanders die langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is, treedt verlies van het Nederlanderschap niet na tien jaar, maar na dertien jaar in.

Stichting GOED zal een reactie voorbereiden op deze consultatie. De 10-jaren klok naar 13 jaar? Nee, geheel afschaffen, het niet op tijd vernieuwen van een paspoort zou nooit gerelateerd mogen zijn aan het verlies van het Nederlanderschap.

Bron en meer info

Wat ging eraan vooraf....

In april 2014 meldt Marika Tjebbes zich voor een nieuw paspoort bij de Nederlandse ambassade. Maar tot haar ontsteltenis blijkt dan dat zij al een jaar eerder, zonder daarvan te hebben geweten of voor te zijn gewaarschuwd, onherroepelijk haar Nederlandse nationaliteit is verloren.

 

Beoordeling gevolgen verlies Nederlandse Nationaliteit

Oud-Nederlanders die sinds 1993 het Nederlanderschap en het burgerschap van de EU hebben verloren, kunnen die mogelijk weer terugkrijgen. Een online tool helpt deze groep Nederlanders om te bepalen of zij inderdaad hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. In dat geval kunnen zij een zogenaamde evenredigheidstoets aanvragen.

Iedereen die beschikt over de Nederlandse nationaliteit beschikt ook over het EU-burgerschap. Het EU-burgerschap maakt het onder andere mogelijk dat u vrij mag reizen en wonen op het grondgebied  van de EU en dat u daar mag werken. Als u de Nederlandse nationaliteit verliest, betekent dit dat u mogelijk ook het EU-burgerschap kwijtraakt. De mogelijkheid van vrij reizen, wonen en werken binnen de EU vervalt dan.

De Raad van State heeft op 12 februari 2020 en 20 mei 2020 bepaald dat de Nederlandse Rijksoverheid moet onderzoeken wat de concrete gevolgen zijn, als iemand het EU-burgerschap kwijtraakt.

Als de Rijksoverheid oordeelt dat de gevolgen van het verlies van het EU-burgerschap onevenredig zijn, dan bent u met terugwerkende kracht weer Nederlander. Dit onderzoek en oordeel van de Rijksoverheid wordt de evenredigheidstoets genoemd.

De evenredigheidstoets

De Rijksoverheid voert de evenredigheidstoets alleen op uw verzoek uit, als u:

 • Een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebt aangevraagd bij een ambassade of consulaat.
 • De  Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt:
  • omdat u langer dan 10 jaar buiten Nederland, de Europese Unie,  Aruba,  Curaçao of Sint Maarten woonde; of
  • omdat u vrijwillig een andere nationaliteit heeft verkregen, op het moment dat u de Nederlandse nationaliteit bezat.
 • U toen geen nationaliteit had van een ander EU-land.

U moet zelf bewijzen dat het verlies van het EU-burgerschap voor u onevenredige gevolgen heeft gehad.

Nagaan of u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt

De Rijksoverheid heeft een tool ter beschikking gesteld waarmee u kunt achterhalen of u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt. De tool is een hulpmiddel en geeft alleen aan of u mogelijk de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt. Blijkt uit de tool dat u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt? Dan kunt u door het aanvragen van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart de evenredigheidstoets laten uitvoeren. De tool geeft weer aan welke voorwaarden u dan moet voldoen om die toets te kunnen doen.

Het  uitvoeren van de evenredigheidstoets is echter geen garantie voor het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Dat hangt echt van persoonlijke omstandigheden af, waneer u waar was, in welk (EU) land en wat de intenties waren. 

Check hier of u in aanmerking kunt komen voor een evenredigheidstoets.  U vindt hier ook informatie over de aan te leveren bewijsmiddelen, als u een beroep wilt doen op de evenredigheidstoets.

Uw aanvraag in coronatijd

De ambassade of het consulaat waar u uw aanvraag wilt gaan doen is door de coronacrisis voor het publiek gesloten en slechts voor urgente consulaire dienstverlening bereikbaar. Dat betekent dat uw aanvraag niet in behandeling kan worden genomen. Zodra uw ambassade of consulaat weer voor reguliere consulaire dienstverlening open gaat kunt u een aanvraag doen. Door de coronacrisis is niet te zeggen wanneer uw aanvraag afgerond is. Voor de tijd die nodig is om uw aanvraag te verwerken is op dit moment geen realistische inschatting te geven.

Bron: Rijksoverheid

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This