Selecteer een pagina

Stichting GOED ondersteunt het wetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit 35 130 (R2119)

 

Het VK is per 31 januari 2020 uit de EU getreden, mét een uittredingsverdrag – het ‘Withdrawal Agreement’ (WA).

Echter, Stichting GOED, The3Million, SNBN en Nederlanders in den Vreemde zijn het erover eens dat dit akkoord, de rechten van Nederlanders die in het VK wonen, niet voldoende waarborgt.

De vier belangenorganisaties hebben derhalve gezamelijk een brief aan de Eerste Kamer der Staten Generaal opgesteld, ter ondersteuning van het Wetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit. De inbreng voor het nader voorlopig verslag vindt plaats op 3 maart 2020.

Met dit wetsvoorstel wordt dubbele nationaliteit toegestaan (als tijdelijke uitzondering). Nederlanders die in het VK wonen krijgen de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te behouden, of als een Britse nationaliteit al is verkregen, de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen. In Nederland woonachtige Britten worden niet verplicht de Britse Nationaliteit te verliezen.

Lees hier de brief aan de Eerste Kamer der Staten Generaal van de vier belangenorganisaties; The3Million, Stichting GOED, SNBN en NIDV

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel verzoeken de Kamer om de behandeling van de initiatiefwet voort te zetten.

Dit is een gedeelte uit de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Kamerlid Sjoerdsma
Allereerst heeft minister Blok in de Tweede Kamer aangegeven dat een no deal-Brexit nadrukkelijk nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast heeft EU-hoofdonderhandelaar Barnier gesteld zwaarwegende zorgen te hebben over de mogelijkheid dat premier Johnson de bescherming en rechten van EU-burgers in het VK zou verwateren en verzwakken. Het feit dat de rechten van de EU-burgers in het VK in secundaire regelgeving zijn gegoten, waardoor deze zonder tussenkomst van het Britse parlement kunnen worden gewijzigd of aangetast, versterkt deze zorgen. Illustratief daarvoor is het ontbreken van een fysiek document waarmee EU-burgers in het VK hun (verblijfs)recht kunnen aantonen en garanderen. Dit kan al in de huidige situatie problemen opleveren in het vinden en behouden van een woning en werk. Ten slotte, zolang nog geen handelsakkoord gesloten is, blijft het risico bestaan dat premier Johnson burgerrechten inzet als breekijzer bij de onderhandelingen over dat handelsakkoord, hetgeen de onzekerheid voor EU-burgers in het VK nog altijd doet voortduren.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This