Selecteer een pagina

10 JAREN KLOK is nu 13 JAAR!

Let op: De termijn is op 1 april 2022 veranderd van 10 naar 13 jaar. Is de termijn van 10 jaar voorbij vóór 1 april 2022? Dan valt u niet onder de termijn van 13 jaar en verliest u uw Nederlandse nationaliteit.

Wilt u de Nederlandse nationaliteit behouden? Vraag dan een verklaring van Nederlanderschap aan. Zorg ervoor dat u elke 13 jaar een nieuwe verklaring of een nieuw paspoort aanvraagt.

Meer info

Zie ook artikel van Mr Paul van Munsell op de NIHB website.

Information in English

Wanneer het volgende van toepassing is

  1. Je ben een Nederlander met een dubbele nationaliteit
  2. Je bent 18 jaar of ouder?
  3. Je hebt 10 jaar onafgebroken buiten de EU en het Koninkrijk der Nederlanden gewoond (incl. Bonaire, Eustatius en Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten)?

EN

Je bent niet in staat om naar een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal (of VFS Global, grensgemeenten) te gaan om je Nederlandse paspoort of ID-kaart op tijd te “vernieuwen” (nodig om je Nederlandse nationaliteit te behouden), bijvoorbeeld vanwege COVID-19, ziekte of andere omstandigheden.

DAN

Kun je na die 10 Jaar volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap Artikel 15 lid 1c automatisch je Nederlandse nationaliteit verliezen.

Om Verlies Te Voorkomen

Moet je dus je paspoort op tijd vernieuwen, maar je kunt ook een Verklaring van Nederlanderschap aanvragen per email! Met name voor bovenstaande situatie is het een goede reden.

Let wel het certificaat is geen reisdocument, maar je hoeft voor de aanvraag niet zelf naar een grensgemeente, consulaat of ambassade te reizen.

Vereiste documenten voor de Verklaring

Over het algemeen moet je zo goed als dezelfde bewijsstukken overleggen als voor een paspoort aanvraag. Om te zien welke documenten je moet overleggen voor het land waar je woont, klik hier:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/verklaringen-regelen/verklaring-van-nederlanderschap

De verklaring van Nederlanderschap is geen waarborg tegen het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Immers kan je ook op andere manieren later alsnog je nationaliteit verliezen. Dit geldt overigens ook voor een Nederlands paspoort of ID-kaart.

De Verklaring van het Nederlanderschap bewijst alleen wel dat je op de dag van afgifte de Nederlandse nationaliteit werd geacht te hebben gehad. De datum van afgifte, niet van aanvraag, herstart wel die zogenaamde 10 Jaren Klok.

Hoe zit het met kinderen onder de 18 jaar?

Voor minderjarige kinderen met een andere nationaliteit erbij is geen verklaring of paspoort nodig want de klok gaat van start bij volwassenheid. Dus het vroegste risico moment van de 10 Jaren Klok is de 28ste verjaardag (18+10).

Wanneer start die 10-Jaren Klok nu precies?

De 10 jaren klok start dus wanneer alle drie de voorwaarden van toepassing zijn. Je hebt een dubbele nationaliteit, bent 18 jaar of ouder en hebt 10 jaar onafgebroken buiten de EU en het Koninkrijk der Nederlanden gewoond (incl. Bonaire, Eustatius en Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten).

Maar de start datum kan voor iedereen anders zijn;

Wonen binnen of buiten de EU en het Koninkrijk der Nederlanden (incl Bonaire, Eustatius en Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten)

Wanneer je officieel in de EU woonachtig bent dan wordt de 10-jaren klok niet gestart. Maar als je terugverhuist naar de EU dan stopt die klok pas nadat je er een jaar officieel gewoond hebt, pas op, het telt dus nog even door.

Andere nationaliteit

Woon je al enige tijd buiten de EU en verkrijg je pas later een andere nationaliteit erbij dan start de 10-Jaren klok op de dag van het verkrijgen van de andere nationaliteit.

Volwassenheid 18
Woon je buiten de EU dan start de klok dus bij volwassenheid (met een dubbele nationaliteit).

LET OP! De zogenaamde 10-Jaren Klok is dus een secundaire verliesmogelijkheid.

Er zijn nog andere manieren waarop men de Nederlandse nationaliteit automatisch kan verliezen, voornamelijk bij het verkrijgen van een andere nationaliteit.

Hoe lang is Verklaring van het Nederlanderschap geldig?

De verklaring is enkel geldig voor de dag van afgifte. Maar, op die dag herstart het de 10-Jaren Klok en dus voor het behouden van de Nederlandse nationaliteit is de verklaring geldig voor tien (10) jaar vanaf de datum van afgifte.

Hoe belangrijk is dat document en moet ik het bewaren?

Voor iedereen die buiten Nederland woont, of die ook een andere nationaliteit heeft, is het belangrijk om de Verklaring van Nederlanderschap, Paspoort of ID kaart te bewaren. Dit kan later voor jou of je (klein)kinderen zelfs nog erg belangrijk worden. Immers blijkt hieruit dat men op de afgifte datum als Nederlander werd beschouwd. De overheid kan nu, of in de toekomst, altijd vragen dat je je nationaliteit bewijst, ook aan diegene die enkel Nederlander zijn. De overheid houdt geen goede administratie bij van burgers hun andere nationaliteiten en/of paspoorten. In de huidige wetgeving is enkel opgenomen dat de aanvraag en afgifte van paspoorten voor kinderen 11 jaar in de administratie wordt bewaard, en voor volwassenen 16 jaar wordt bewaard. Als je dus zelf geen documenten hebt waaruit jouw nationaliteit blijkt kan het dus in de toekomst erg moeilijk worden om dit aan te tonen.

Afsluitende opmerkingen

Om jouw Nederlandse nationaliteit te behouden als je een dubbele nationaliteit hebt buiten het Koninkrijk Nederland of een andere EU-lidstaat, moet je dus een (1) van de 3 documenten (paspoort, ID-kaart of verklaring) in het bezit hebben, voordat de 10 jaar is verstreken van het laatste document dat is afgegeven.

Het indienen van de aanvraag alleen is niet voldoende. Het document moet zijn afgegeven voordat 10 jaar is verstreken. Mis je de 10-jaar termijn met één dag, dan heb je de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren.

Je verliest de Nederlandse nationaliteit niet wanneer je in Nederland of elke andere EU-lidstaat verblijft of wanneer je enkel en alleen de Nederlandse nationaliteit bezit.

Let op dat landen zoals het VK en Zwitserland geen EU-lidstaten zijn. Een verblijf in een andere EU-lidstaat staat gelijk aan een verblijf in Nederland.

Belangrijke voor Nederlanders die bij het verkrijgen van een andere nationaliteit hun Nederlandse nationaliteit automatisch kunnen verliezen.

Volgens de huidige wetgeving kun je de Nederlandse nationaliteit op verschillende manieren verliezen, van kinderen die geadopteerd worden tot terroristen. We gaan hier niet in op die uitzonderlijke situaties. Over het algemeen verliezen de meeste Nederlanders hun nationaliteit bij het verkrijgen van een andere nationaliteit. Er zijn hier voor volwassenen en kinderen drie hoofd uitzonderingen op.

De drie uitzonderingen in de huidige wet:

1) Je bent geboren in een land waarvan u de nationaliteit verkrijgt. In dit geval is het vereist dat woonachtig bent in dat land bij naturalisatie; of

2) Je hebt ten minste vijf (5) aaneengesloten jaren als minderjarige (jonger dan 18 jaar) in het land gewoond waarvan je de nationaliteit verkrijgt; of

3) Voor volwassenen, je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap met een onderdaan van het land waarvan je de nationaliteit verkrijgt.

Let op: je moet nog getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben op de dag dat buitenlandse nationaliteit wordt verkregen; de echtgenoot of geregistreerd partner is niet overleden of je bent niet gescheiden of het geregistreerd is partnerschap is ontbonden, voordat je de andere nationaliteit verkrijgt. De dag daarna mag men rustig scheiden of overlijden.

Hoe zit het met kinderen onder de 18 jaar?

Ook is er de algemene regel dat zolang de ouder de Nederlandse nationaliteit niet verliest het minderjarig kind ook niet de Nederlandse nationaliteit kan verliezen (ook zonder geldig Nederlands paspoort, ID-kaart of verklaring).

Let ook op eventuele toekomstige wijzigingen in de nationaliteitswet.

Volg Stichting GOED om op de hoogte te blijven en check ook onze Kennisbank nationaliteit.

Persbericht Telegraaf ‘Ik ben geen Nederlander meer’

Afgelopen week, 7 december 2020 stond er een persbericht in de krant en een Premium artikel online, over het automatisch verlies van het Nederlanderschap. Het artikel geïnitieerd door Stichting GOED gaat over Meike in Australië die onbewust haar Nederlanderschap verloor doordat zij te laat was met het vernieuwen van haar paspoort.  Het heeft gevolgen voor de toekomstplannen van het hele gezin, de kinderen wilden in Nederland gaan studeren en Meike wilde voor haar moeder in Nederland gaan zorgen.
Iemand kan de Nederlandse nationaliteit verliezen als hij/zij te laat is met het vernieuwen van hetpaspoort en tien jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woont én een dubbele nationaliteit heeft.

Uiteraard zijn er ook andere manieren om de Nederlandse nationaliteit te verliezen, bijvoorbeeld door een andere nationaliteit aan te nemen.
Aan de vele reacties op het artikel in de Telegraaf is af te leiden dat er nog ontzettend veel mensen zijn die, of de regels in de nationaliteitswet niet begrijpen, of hier niet van op de hoogte zijn. Als Stichting blijven wij iedereen zoveel mogelijk waarschuwen en informeren.

Het nieuwe wetsvoorstel evenredigheidstoets RWN is in voorbereiding en voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe. Hiermee kan een persoon die zijn/haar Nederlanderschap heeft verloren, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht herkrijgen. Het nieuwe wetsvoorstel voorziet ook in een verlenging van de 10-jaren termijn naar 13 jaar. Dit pakt echter niet de kern van de problematiek aan. Zie de reactie op de internetconsultatie die Stichting GOED mede heeft ondertekend.

Men verwacht, gelet op het aantal paspoortaanvragen dat jaarlijks buiten behandeling wordt gesteld omdat het Nederlanderschap van de aanvrager van rechtswege verloren is gegaan, maximaal 2.000 optieverklaringen per jaar. Omdat het optierecht ook open staat voor personen die het Nederlanderschap in het verleden van rechtswege zijn verloren, wordt verwacht dat het aantal optieverklaringen in de periode kort na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel aanzienlijk hoger zal zijn. In dat kader wordt uitgegaan van een eenmalige toename van 23.500 optieverklaringen. Ondanks dat de evenredigheidstoets nog niet in de wet is opgenomen kan er nu al gebruik van worden gemaakt. Het is wel zaak om zo’n aanvraag goed voor te bereiden en de voorwaarden goed te begrijpen.

Quote uit de krant;

’Mensen weten het helemaal niet’

Sgherzi hoopt dat de overheid nog een stap verdergaat. Ze wil dat de overheid twee dingen doet. „Allereerst moet er een doorlopende campagne komen om mensen te informeren over dit probleem”, zegt ze. „De ervaring leert dat de mensen die bij ons om hulp komen, helemaal niet weten dat dit je kan overkomen.”

„Daarnaast moet eigenlijk in de wet verankerd worden dat je de nationaliteit niet zomaar kan verliezen”, meent ze. „Eigenlijk wil je naar een systeem waar mensen die er bewust afstand van willen doen dit mogen kunnen, maar dat dit zeker niet meer automatisch gebeurt omdat je vergeet een reisdocument te vernieuwen.”

Het artikel is alleen in de krant zelf te lezen of online met een abonnement.
Lees het artikel online.

Youtube Kanaal

Bekijk ons Youtube kanaal, waar regelmatig explainer filmpjes worden geplaatst over nationaliteit en andere onderwerpen. Deze kun je zelf delen om ook andere mensen op de hoogte te brengen.

Nog niet aangemeld? Ondersteun ons en ontvang het laatste nieuws door je aan te melden bij Vrienden van Stichting GOED.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This