Selecteer een pagina

Er is een tijdelijke vermindering van Consulaire Dienstverlening door het Coronavirus, vooralsnog voor de periode van 18 maart – 28 april 2020

Dit heeft gevolgen voor volwassenen met een dubbele nationaliteit, die buiten de EU wonen (inclusief de BES-Eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Zwitserland) en waarvan het paspoort verloopt. Het probleem is de 10-jaren klok, zoals wij ook al in onze vorige nieuwsbrief hebben aangegeven.

Omdat nieuwe afspraken niet mogelijk zijn en bestaande zijn geannuleerd, adviseert Buitenlandse Zaken een Verklaring Omtrent het Nederlanderschap (VON) aan te vragen, hiervoor hoeft men namelijk niet persoonlijk te verschijnen. Echter heeft Stichting GOED direct haar zorgen uitgesproken of deze verklaring wel op tijd kan worden afgegeven. Het legaliseren en verzamelen van de nodige documenten, tijdens een lockdown situatie, is praktisch onmogelijk. Zie ook het bericht van Nederlanders in den Vreemde hierover.

Aangezien de dag van verstrekking van de verklaring telt en niet de aanvraagdatum, lopen mensen het risico hun Nederlanderschap te verliezen. Je moet immers binnen 10 jaar een nieuw Nederlands paspoort of Verklaring van het Nederlanderschap in handen hebben.

De betrokken partijen bij de overheid waren het met ons eens dat er een goede oplossing moest komen. Op dit moment weten we dat het VON aanvraagformulier, aanlevering van documenten en betaling per email voldaan kan worden. Verdere informatie hierover komt volgende week beschikbaar op de website van www.nederlandwereldwijd.nl

Echter, wordt er coulant opgetreden als men niet op tijd alle benodigde documenten kan aanleveren? Wordt een VON nu met spoed behandeld? Krijgt men prioriteit voor het maken van een afspraak als de Consulaire Dienstverlening weer actief is? 

Vragen waar we graag nog antwoord op willen krijgen.

Update 31 maart >> na een gesprek met onze contactpersoon bij 24/7 kunnen wij het volgende mededelen: 

Verloopt uw Nederlandse paspoort?

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This