Wetsvoorstel evenredigheidstoets (Tjebbes)

Klik hier om het voorgaande bericht hierover te lezen; Wetsvoorstel herkrijgen van het Nederlanderschap en de modernisering nationaliteitswet

Kort samengevat stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) dat automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit niet evenredig was, omdat tegelijk met het verlies van de Nederlandse nationaliteit ook het EU-burgerschap verloren gaat.  De uitspraak werd dan ook door de Hoge Raad geaccepteerd en gaf de overheid de instructies om hier (nu al) gebruik van te maken om diegene op wie dit van toepassing is, of was, de Nederlandse nationaliteit retrospectief terug te geven.

Dit is alleen op die mensen van toepassing die ten tijde van het verlies van nationaliteit gebruik maakte van EU-rechten op vrij verkeer en enkel mogelijk voor nationaliteitsverlies nadat de EU-rechten op vrij verkeer tot stand kwamen, na 01 november 1993.

In het wetsvoorstel is tevens een verlenging opgenomen om de termijn voor verlies, van tien naar dertien jaar op te krikken.

Reactie op het wetsvoorstel

De reactie van Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, op ons voorstel tijdens de internet consultatie, om alle oud-Nederlanders de mogelijkheid te geven hun Nederlanderschap terug te kunnen krijgen, is als volgt;

“De regering ziet geen aanleiding om een toetsing aan het evenredigheidsbeginsel ook mogelijk te maken voor alle andere voormalige Nederlanders”.

Ons advies om het verliespunt, de zogenaamde 10-Jaren klok te verzetten naar 15 jaar of langer in plaats van 13 jaar, is ook in de wind geslagen.

Overig advies en voorstellen om dit wetsvoorstel wat redelijker en evenrediger te maken zijn ook niet door de regering overgenomen. We zullen ons daarom voorbereiden op verdere actie.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This