Selecteer een pagina

In onze nieuwsbrief van maart berichtten we dat er lange wachttijden zijn bij de aanvraag van een Verklaring van Nederlanderschap en het proces rondom de evenredigheidstoets voor het herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.
Daarnaast krijgt men geen bevestiging van ontvangst van de aanvraag, de betaling, noch van alle opgestuurde documenten. Vervolgens is het onmogelijk om de status van de aanvraag te controleren.
Stichting GOED heeft hierover vragen gesteld aan Buitenlandse Zaken en is van mening dat deze dienstverlening moet verbeteren.

We hebben de volgende reactie op onze vragen ontvangen

Waarom krijgen mensen geen bevestiging van ontvangst? Mensen sturen vaak veel documenten op en weten dan niet of het goed is aangekomen.

Het digitaal aanvragen van een Verklaring bezit Nederlanderschap (hierna VBN) is in 2019 ingevoerd vanwege de COVID-situatie. De hoeveelheid VBN-aanvragen was groter dan verwacht. Er waren op dat moment geen speciale VBN-administratieve krachten. Inmiddels is er een groep mensen aangesteld die zich alleen bezig houden met de VBN aanvragen. In het verlengde daarvan wordt er sinds kort een auto-reply bericht verstuurd bij een VBN aanvraag. De persoon die een VBN-aanvraag indient, krijgt nu een automatisch reply dat zijn aanvraag is ontvangen en dat de behandelingsduur ongeveer vier weken is.

Bij wie kan men informatie inwinnen over de status van de aanvraag?

Mocht de aanvrager van mening zijn dat het te lang duurt voordat er informatie gegeven wordt met betrekking tot de aanvraag dan kan informatie opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar verklaringnederlanderschap@247bz.nl of men kan contact opnemen met het Nederland Wereldwijd contactcenter via telefoonnummer  +31(0) 247 247 247. Ook kan men  via het telefoonnummer van de lokale Nederlandse vertegenwoordiging. De aanvrager zal dan automatisch worden doorverbonden naar het Nederland Wereldwijd contactcenter

Heeft de aanvraag een dossiernummer of referentienummer?

Aan een aanvraag zit geen dossiernummer verbonden. Elke aanvraag wordt opgeslagen onder de achternaam, voornamen en geboortedatum van de aanvrager. Mocht de aanvrager informatie per e-mail willen ontvangen dan wordt er gevraagd om de achternaam, voornaam en geboortedatum te vermelden.

Wat is de officiële verwerkingstijd van een aanvraag?

Het streven is om binnen vier weken op een aanvraag te beslissen. Mochten er aanvullende documenten nodig zijn dan zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gesteld. Aanvrager zal dan de mogelijkheid krijgen om deze documenten binnen een bepaalde tijd op te sturen. In het geval van een verzoek om aanvullende documenten zal een beslissing niet altijd binnen de eerder genoemde vier weken genomen kunnen worden.

De verwerking van de aanvragen VBN is volop in ontwikkeling. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor signalen zoals die van u. Deze signalen worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren zodat wij u en andere personen zo goed mogelijk tot dienst kunnen zijn.

Meld problemen bij Stichting GOED

Wij vragen een ieder die problemen ondervindt zoals lange wachttijden, onbereikbaarheid Buitenlandse Zaken e.d. om dit via ons meldpunt kenbaar te maken.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This