Nederlandse nationaliteitswetgeving, en waar op te letten

Thema 2

Alleen de Nederlandse nationaliteit

De huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving staat het hebben of verkrijgen van een andere nationaliteit in principe NIET toe en je kunt dan (ongemerkt) automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Status of papiertje, verwarring?

Je nationaliteit is een status, net als je eventuele andere nationaliteit(en). Je bent Nederlander of je bent het niet. Het hebben van een paspoort kan hierop invloed hebben. Het bezit van een paspoort, ID-kaart, verklaring Nederlanderschap en/of rijbewijs is echter niet altijd bewijs van je status/nationaliteit. Je kunt bijvoorbeeld op dag 1 een paspoort gekregen hebben van de ambassade/gemeente, maar op dag 2 je nationaliteit kwijtraken (zie hieronder). Je hebt dan nog wel een paspoort met een gedrukte geldigheidsdatum van 5 of 10 jaar, maar hier heb je dan geen recht meer op. Met andere woorden: het hebben van een geldig paspoort is goed en kan belangrijk zijn, maar is niet altijd het bewijs van je status.

Een andere nationaliteit (erbij) willen krijgen

De huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving staat het hebben of verkrijgen van een andere nationaliteit in principe NIET toe en je kunt dan (ongemerkt) automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Reeds een andere nationaliteit hebben

Volgens de huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving kun je als volwassene alsnog (ongemerkt) automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit na een specifieke periode, tenzij je aan uitzonderingen voldoet.

NU DOEN! Belangrijk, Verval, Verjaring, Geldigheid, Datum, Periode!

Omdat de Nederlandse nationaliteitswetgeving veel voorwaarden en uitzonderingen heeft die gebonden zijn aan termijnen, is het zaak goed op data te letten. Houd bijv. de geldigheidsduur in de gaten van je paspoort (op tijd vernieuwen), huwelijksdatum, volwassenheid, 10-jarenklok, enz. Wij gaan hier in de andere thema’s verder op in.

Zo kan de nationaliteitswetgeving veranderen. Voorstellen tot wetswijzigingen nemen normaal geruime tijd in beslag voordat deze wet worden; dit wordt echter niet altijd geadverteerd en duidelijk gepubliceerd. Bijvoorbeeld als je je niet-Nederlandse partner, waarmee je in een derde land samenwoont, wilt naturaliseren, wacht dan niet, aangezien men deze mogelijkheid bij de laatste wetswijziging wilde wegnemen. Wie weet of dit bij de volgende wetswijziging weer geprobeerd wordt.

Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen we naar de overige thema’s, voornamelijk thema 7 – Mogelijk automatisch verlies NL nationaliteit.

DISCLAIMER
Alle informatie en adviezen moeten door de lezer zelf geverifieerd worden, alvorens actie te ondernemen. De informatie en het advies kunnen ongewild fouten bevatten en de situatie kan van persoon tot persoon verschillen. Daarnaast kan de wet net veranderd zijn of in de toekomst veranderen. Zie je een fout of heb je aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.

 

 

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte! Belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes voor Nederlanders die in het buitenland wonen. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This