Selecteer een pagina

Nieuwe EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken

Bron: Europees Parlement Het Europees Parlement heeft een pakket wetten aangenomen dat de EU zal helpen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken. De nieuwe wetten zorgen ervoor dat mensen met een legitiem belang, waaronder journalisten, mediaprofessionals, maatschappelijke organisaties, bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties, onmiddellijke, ongefilterde, directe en vrije […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This