Nieuws voor gepensioneerden

 

VBNGB Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland

 • Overgemaakte bedragen moeten direct op de bankrekeningen van klanten en bedrijven in de EU worden bijgeschreven
  by Ed Roosen on februari 10, 2024 at 9:00 am

  Bron: Nieuws Europees Parlement Op woensdag namen Europarlementariërs nieuwe regels aan om ervoor te zorgen dat overgemaakte bedragen direct op de bankrekeningen van klanten en bedrijven in de EU worden bijgeschreven. Klik hier om het gehele bericht te lezen.

 • Heffingsrecht over lijfrente-uitkering aan inwoner Filipijnen
  by Ed Roosen on februari 10, 2024 at 8:52 am

  De Hoge Raad oordeelt dat Nederland ook een heffingsrecht heeft over de lijfrente-uitkering van X. De lijfrente-uitkeringen komen namelijk ten laste van de winst van NN in de zin van art. 18 lid 2 Verdrag Nederland-Filippijnen. Voor meer informatie ga naar: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/heffingsrecht-voor-nederland-over-lijfrente-uitkering-aan-inwoner-filipijnen/ Voor de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2024:215 Cees Vermeeren VBNGB bestuurslid en landencoördinator België

 • Eindelijk begint de samenwerking tussen de Spaanse Sociale dienst en de Nederlandse SVB gestalte te krijgen
  by Ed Roosen on februari 8, 2024 at 11:08 am

  SVB: Binnenkort levensbewijs via app. U woont buiten Nederland en u ontvangt een pensioen of uitkering van ons. Daarom krijgt u van ons een formulier ‘levensbewijs’. Dit formulier moeten u én een bevoegde autoriteit in het land waar u woont ondertekenen. Binnenkort is er ook een makkelijkere manier om uw levensbewijs naar ons op te

 • Bericht over overlijden van Jan de Voogd
  by Ed Roosen on januari 31, 2024 at 8:09 am

  In Memoriam Jan de Voogd Het bericht dat onze adviseur Jan de Voogd op 27 januari 2024 op 77-jarige leeftijd is overleden raakt ons diep. De afgelopen zeven jaar was Jan een gewaardeerd adviseur en vraagbaak voor het bestuur en de leden van de VBNGB. Daarvoor adviseerde hij gedurende aanzienlijke tijd het bestuur van de

 • Nieuwsbrief 2023-4
  by Ed Roosen on januari 22, 2024 at 10:49 am

  De vierde nieuwsbrief van 2023 betreffende het vierde kwartaal 2023 is beschikbaar. Leden van de VBNGB ontvangen de nieuwsbrief ook per e-mail. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de acties die door het bestuur genomen zijn gedurende deze periode. Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen en hier voor de bijlage.

 • Rechtbank beoordeelt het beroep van eiser tegen de afwijzing van zijn aanvraag om in aanmerking te komen voor vergoeding door Nederland van medische zorg in het buitenland.
  by Ed Roosen on januari 11, 2024 at 8:26 pm

  Bron: de Rechtspraak.nl Bijgevoegde uitspraak van de Rechtbank Den Haag behandelt het geschil tussen een gewezen militair en het CAK. Eiser heeft de dienst op eigen verzoek verlaten en ontvangt een inkomen volgens het Sociaal beleidskader Defensie. Hoewel hij op eigen verzoek ontslagen is, claimt hij dat zijn ontslag het gevolg van overtolligheid is, waardoor

 • Uitspraak hoger beroep over belastingverdrag met Duitsland en overgangsregeling bedrijfspensioenen
  by Ed Roosen on januari 10, 2024 at 7:22 pm

  Bron: de Rechtspraak.nl Bijgevoegde uitspraak in hoger beroep gaat over het belastingverdrag met Duitsland en de overgangsregeling voor bedrijfspensioenen. De belanghebbende heeft in zijn aangifte bij de berekening voor de bepaling van de vermindering ten gevolge van de overgangsregeling zijn totale inkomen, dus niet alleen zijn bedrijfspensioen, maar ook de AOW meegenomen. De inspecteur heeft

 • Dubbele belasting Nederlandse ambtenaren in Duitsland
  by Jan de Voogd on december 15, 2023 at 9:51 am

  https://grenzinfo.eu/nl/dubbele-belasting-nederlandse-ambtenaren-in-duitsland/ Dubbele belasting Nederlandse ambtenaren in Duitsland 14.12.2023 Er is momenteel veel discussie over het belastingverdrag Nederland Duitsland. Onderwerp van de discussie is of het loon dat een ambtenaar in Nederlandse dienst die in Duitsland woont en bijvoorbeeld in homeoffice werkt, in Duitsland moet worden belast. Dit geldt niet alleen voor ambtenaren, maar ook voor

 • Verzekerdenmonitor 2023
  by Jan de Voogd on december 4, 2023 at 4:18 pm

  De Verzekerdenmonitor 2023 biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de nationale en de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2022. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/27/verzekerdenmonitor-2023

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023 Kiezers buiten Nederland
  by Ed Roosen on november 28, 2023 at 6:43 pm

  Bron: Gemeente Den Haag Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023 Beste lezer, Het nationaal briefstembureau heeft vandaag de uitslag bekend gemaakt van de Tweede Kamerverkiezing 2023. Dit is de uitslag van alle kiesgerechtigden buiten Nederland die hun briefstem konden uitbrengen bij de briefstembureaus Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Den Haag. Maandag 27 november zijn de laatste briefstemmen geteld

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This