Selecteer een pagina

Stichting GOED in gesprek met CDA-Tweede Kamerlid en Buitenlandse Zaken woordvoerder Martijn van Helvert

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert sprak woensdag 17 april j.l uitgebreid met GOED

Op uitnodiging van Martijn van Helvert (CDA-Tweede Kamerlid en Buitenlandse Zaken woordvoerder) werd de Tweede Kamer bezocht. De belangrijkste onderwerpen waren, dubbele nationaliteit en verlies Nederlanderschap. “Nederlanders in het buitenland zouden niet de dupe mogen worden van de integratie problematiek” dáár was het kamerlid het volmondig mee eens. Daarnaast werd door ons gepleit voor een algemeen pardon voor alle Nederlanders die onbewust hun Nederlanderschap hebben verloren.

St. GOED zal in contact blijven met Martijn van Helvert en heeft hem toegezegd alle relevante info en de ontvangen feedback van NIHBers over dubbele nationaliteit en verlies Nederlanderschap, toe te sturen. Wederzijds werd dit als een zeer nuttig GOED gesprek ervaren.

GOEDe afspraken met JoHo

JoHo is gericht op scholieren, studenten, expats, ondernemers, reizigers, vrijwilligers en iedere organisatie die internationale samenwerking een warm hart toedraagt. Focus ligt op werken en studeren in het buitenland, emigreren en immigreren en reizen en regelen.

Ze gaan GOED sponsoren en meewerken aan de inhoud voor een ‘tegel’ op onze website. Waar onderwerpen als vervallen van sociale voorzieningen bij emigratie, geldigheid basiszorgverzekering, inpatient outpatient kosten, zwanger in het buitenland: medische acceptatie en particuliere ziektekostenverzekering behandeld zullen worden.

GOEDe ontmoetingen en gesprekken in Den Haag

Met de FANF (De Fédération des Associations Néerlandaises en France) een van onze partners en het NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland). Er werd uitgebreid stil gestaan bij wat we voor elkaar kunnen en gaan betekenen.

18 April SNBN persconferentie en GOED was aanwezig

Eelco Keij en zijn bestuursleden presenteerden zich degelijk en professioneel in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Dit voor een breed geschakeerd publiek uit uiteraard de politiek, pers, vergelijkbare organisaties en overheden.

Alhoewel nog geen Partner in de koepelorganisatie van de Stichting GOED, wordt uiteraard elk initiatief, dat de belangen van NIHB-ers uitstraalt, van harte gesteund.

Bovendien was het GOED vele bekende ‘spelers’ in ons domein, weer eens in de ogen te kunnen kijken en nieuwe te ontmoeten.

Met referte aan het gesprek met GOED de dag ervoor, herhaalde Martijn van Helvert hier zijn uitspraak; “dat de huidige wetgeving, rondom dubbele nationaliteit, ten koste gaat van Nederlanders in het buitenland” wat door alle aanwezigen welkom ontvangen werd. Ook dat voelde GOED.

Bestuurders gingen even langs bij onze Koning en Koningin

Als we op 27 april aanstaande wereldwijd Koningsdag vieren, zou het Koningspaar wellicht óók een speciale groet kunnen doen aan alle NIHB-ers. Althans dat was de strekking van een persoonlijk bezoek aan Paleis Noordeinde van Antonietta Sgherzi en Henk Klee van de Stichting GOED. Daar hebben ze het schriftelijk verzoek overgebracht om ook specifiek ons allen wereldwijd op Koningsdag eens hartelijk te groeten. Het Koningspaar is altijd en overal waar zij Nederland komt representeren, bereid de lokale Nederlandse kolonie te ontmoeten. In dit digitale tijdperk zou een groet aan ons allen op Koningsdag ongetwijfeld bijdragen aan de verbinding tussen alle landgenoten. Een verbinding die juist ook GOED en haar Partners en Bevriende Relaties zo passievol uitstraalt.

 

 

Laat de leeuw niet in z’n onderGOED staan…

EGOÏSTISCH zo luidde de kop van een artikel in het NRC; Haagse stemming. “Nederland ziet zichzelf graag als bruggenbouwer in de EU, maar diplomaten maken daar weinig van waar. Uit onderzoek van Clingendael bleek dat er een gebrek is aan “empathie of solidariteit”, de inzet “rigide”is  en Nederlandse diplomaten een “moraliserende houding” tonen tegenover andere lidstaten. Desondanks is de Nederlandse lobby best effectief, maar dat komt vooral door Mark Rutte. Die werd vorig jaar plotseling verliefd op Europa, en is een belangrijke schakel geworden in de EU. “ Aldus kort samengevat het artikel van Wouter van Loon in de NRC Haagse Stemming.

Het GOEDe nieuws is dat steeds meer politici en Kamerleden door krijgen dat waar de overheid zich louter op de handel richt, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid  van Nederlanders in het buitenland, juist daarin óók steeds belangrijker wordt. Zo krijgt het begrip ‘Internationale Ambassadeurs’ ineens een nieuw elan voor alle NIHB-ers die de unieke Nederlandse normen en waarden trots ten top blijven hijzen.

Bron: NRC.nl

Volgende GOED Nieuws flash o.a. Afronding DigiD enquête (die jullie nog steeds kunnen invullen!!!), GOED’s deelname aan de klankbordgroep in het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de status van Nieuwe Sponsoren, dus Donateurs laat je niet op de achtergrond duwen, ga naar de GOED website en doneer slechts één lokale kop GOEDe espresso … maar dan wel maandelijks. Al was het alleen maar voor de gezelligheid en onderlinge verbinding van, met en voor elkaar. We hebben het GOED voor elkaar.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This