Selecteer een pagina

Buitenlandse Zaken vreest sluiting van 34 van de 157 ambassades als het kabinet de plannen doorzet

Bij Stichting GOED, de belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland, zakt de moed in de schoenen. Het lijkt erop dat dit nieuwe kabinet totaal geen oog heeft voor de Nederlanders die in het buitenland wonen en hen geen warm hart toedraagt.

Zie recentelijk bericht uit de krant (AD). De kaalslag van een decennia geleden op het postennetwerk, heeft al grote gevolgen gehad voor Nederlanders in het buitenland. Afstanden naar ambassades en consulaten zijn groter geworden, duizend kilometer of meer reizen is geen uitzondering. Ondanks de goede inspanningen van Buitenlandse Zaken; invoering van pop-up ambassades en het gebruik van dienstverlening door derden, zoals VFS Global, laat de dienstverlening nog te vaak te wensen over. De gevolgen van de huidige paspoortpiek met lange wachttijden, slecht werkende afspraaksystemen is daar o.a. een goed voorbeeld van.

Veel problemen zouden kunnen worden opgelost als de verplichte verschijningsplicht voor het afnemen van vingerafdrukken wordt aangepakt. Echter, lijkt dit geen prioriteit te hebben.

Het sluiten van nog meer ambassades en consulaten zal rampzalig zijn voor de al onder druk staande dienstverlening. Bovendien staan de bezuinigingsplannen haaks op het toenemende belang van diplomatie in een geglobaliseerde wereld.

Modernisering nationaliteitswetgeving in het gedrang

De voorgestelde kabinet plannen dreigen ook de vooruitgang in de modernisering van de nationaliteitswetgeving teniet te doen en zetten de rechten van Nederlanders in het buitenland onder druk.

Stichting GOED ziet de toekomst van de uit-geburgerde Nederlanders, ook wel voormalig-Nederlanders genoemd, somber in. Het zou voor deze groep makkelijker moeten worden om het Nederlanderschap te herkrijgen. Nederlanders die buiten de EU wonen en ongewild hun Nederlanderschap zijn verloren, worden beschouwd als derdelanders. Deze term verwijst naar mensen die geen burgers zijn van een EU-lidstaat, maar afkomstig zijn uit landen buiten de EU. Heeft het nieuwe kabinet rekening gehouden met deze voormalig-Nederlanders bij het bespreken van immigratiebeleid, visumvereisten en verblijfsvergunningen?

Het nieuwe kabinet zou moed tonen door het automatische, ongewilde en vaak onbewuste verlies van de Nederlandse nationaliteit te stoppen. Nederland blijft als een van de laatste landen binnen de EU vasthouden aan beperkingen op dubbele nationaliteit.

Daarnaast wordt de naturalisatieprocedure aangescherpt. Bij de voorstellen voor wijzigingen in de wetgeving rondom naturalisatie, moeten we niet vergeten dat ook Nederlanders het slachtoffer zijn van deze anti-immigratieretoriek.

Oproep tot Erkenning en Aandacht

De meer dan een miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen, een aanzienlijke groep, verdient aandacht in het beleid van de Nederlandse regering. Stichting GOED benadrukt daarom het belang van een inclusieve en rechtvaardige nationaliteitswetgeving en in plaats van verdere afbraak, is juist een uitbreiding van het postennetwerk noodzakelijk. Het kabinet moet de realiteit onder ogen zien van een geglobaliseerde wereld.

Stichting GOED roept daarom op tot actie en bewustwording van deze problematiek. Wij vragen het kabinet om ook oog te hebben voor de verstrekkende impact van het beleid op Nederlanders wereldwijd.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This