Selecteer een pagina

Internet Consultatie Wetsvoorstel Herkrijgen Nederlanderschap

Termijn voor verlies van 10 jaar naar 13 jaar

Stichting GOED zal een reactie voorbereiden op de internet consultatie

Dit wetsvoorstel voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen.

Dit wetsvoorstel voorziet tevens in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN opgenomen termijn voor verlies, van tien naar dertien jaar.

Doelgroepen die door de regeling worden geraaktPersonen die het Nederlanderschap van rechtswege zijn verloren, mits dat tevens leidde tot verlies van het Unieburgerschap.Meerderjarige Nederlanders die in het bezit van meerdere nationaliteiten langdurig hoofdverblijf hebben buiten het grondgebied van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

Lees hier verder

Stichting GOED in gesprek met Consulaire Zaken

Loket Buitenland

Op 30 juni was er weer een bijeenkomst met Consulaire Zaken samen met drie andere belangenorganisaties via videoconferentie. Een terug en vooruitblik van zowel de belangenorganisaties als Loket Buitenland. Wat hebben we geleerd van de Coronacrisis en hoe kunnen we beter samenwerken en elkaar versterken. Actie en aandachtspunten.

Lees hier de samenvatting

De Staat van het Consulaire

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft op 29 juni 2020 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Buitenlandse Zaken. Wij hebben hiervan een korte samenvatting gemaakt en er een aantal onderwerpen uitgelicht. Speciale aandacht kreeg uiteraard de coronacrisis waaronder de repatriëring, visum verstrekking, reisadviezen, heropening consulaire dienstverlening, maar ook andere consulaire zaken.

Lees hier de samenvatting  

Update – Brexit noodwet – Dubbele nationaliteit

Eerste Kamer stemt voor dubbele nationaliteit Onlangs hebben we de informatie van de plenaire vergadering in de Eerste Kamer (23 juni) in onze NieuwsFlash medegedeeld. Vervolgens heeft de Eerste Kamer op 30 juni voor het wetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit gestemd.  Meer weten over de wet en wanneer deze in werking wordt gesteld?

Lees hier verder  

Update – Nederlanders met een buitenlandse partner

Wetsvoorstel Inburgering aangenomen

Op voorstel van Min. Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringstelsel aangenomen. Er is volledig aan de positie van gezinsmigranten voorbij gegaan, ondanks de aandacht die hiervoor gevraagd is door Stichting GOED, Stichting Buitenlandse Partner, Stichting Civic en FB groep Inburgeraars 2013-2020. 

Lees hier verder  

Stichting GOED draait geheel op de inzet van vrijwilligers, we willen zo veel mogelijk Nederlanders over de grens kunnen bereiken, dat kunnen we niet alleen, daar hebben we hulp bij nodig! Heb je wat tijd over? Word vrijwilliger bij GOED en laten we er samen voor zorgen dat de vertrokken Nederlander zijn stem kan laten gelden! Je kunt je via onze website aanmelden.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This