Selecteer een pagina

Informatieservice Nederland Wereldwijd

Ambassades activeren de Informatieservice te gebruiken

  • Op ons verzoek worden ambassades nu actief verzocht om nieuwsberichten via de informatieservice te versturen. Dit betekent dat geregistreerde Nederlanders niet alleen via sociale media op de hoogte worden gehouden, maar ook via e-mail.
  • Nieuwsberichten kunnen onder andere informatie omvatten over pop-up ambassades en andere belangrijke consulaire diensten.

Aanmelding en registratie voor nieuwsberichten

  • Als je van deze service gebruik wilt maken en nog niet geregistreerd bent, kun je je eenvoudig aanmelden via deze link.
  • Kies de tweede optie: Aanmelden + registratie bij ambassade.

Problemen met ontvangst van nieuwsberichten

  • Als je na registratie geen e-mails ontvangt, neem dan contact op met de ambassade om aan te geven dat je nieuwsberichten per e-mail wilt ontvangen.
  • Blijven de nieuwsberichten uit, meld dit dan via ons meldpunt.

Bezuinigingen op ambassades en modernisering nationaliteitswet onder druk

Het nieuwe kabinet van Nederland plant bezuinigingen op ambassades, wat kan leiden tot de sluiting van 34 van de 157 ambassades. Dit bemoeilijkt de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, die al kampen met lange reistijden en beperkte consulaire ondersteuning.

Daarnaast staan ook hervormingen in de nationaliteitswetgeving onder druk, wat het voor voormalige Nederlanders moeilijker maakt om hun nationaliteit te herkrijgen en behouden. Stichting GOED roept het kabinet op om de belangen van de meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland te waarborgen en de dienstverlening te verbeteren.

Lees hier verder

Paspoortpiek

Hoewel Nederland Wereldwijd er alles aan doet om de paspoortpiek zo goed mogelijk te beheren, kunnen we niet ontkennen dat de problemen groter zijn dan men wil toegeven. Het is een feit dat het maken van een afspraak in bepaalde landen soms maanden kan duren. Daarna moet men ook nog vaak weken wachten op het nieuwe paspoort.

De paspoortpiek zal zeker nog vier jaar voortduren, en de bezuinigingen die op de planning staan, zullen de situatie zeker niet verbeteren.

We hebben inmiddels gesprekken gehad met Nederland Wereldwijd en antwoord gekregen op een brief die aan de directeur Hoofddirectie Consulaire en Visumzaken is gestuurd. Helaas is het antwoord teleurstellend, omdat er geen concrete oplossingen worden aangedragen om de huidige problemen aan te pakken. Verdere acties met betrekking tot de paspoortpiek zullen gedeeld worden om transparantie te bieden over de voortgang en de stappen die worden ondernomen.

Update Nederlandse bankrekening

Vervolgstappen naar aanleiding van de petitie die op 6 feb 2024 werd aangeboden aan de Tweede Kamer, om het recht op betaaldiensten (bankrekening) in de wet te verankeren en de overmatige witwasmonitoring te verminderen
Zie nieuwsbrief van februari

De Nederlandsche Bank (DNB) wordt geconfronteerd met een verzoek van Human Rights in Finance (HRIF.EU) om de monitoringactiviteiten van Transactie Monitoring Nederland (TMNL) te stoppen. TMNL, opgezet door vijf Nederlandse banken, monitort transacties voor ongebruikelijke activiteiten, wat volgens HRIF in strijd is met de anti-witwaswet. Ondanks herhaaldelijke verzoeken weigert DNB in te grijpen, wat leidde tot een juridische procedure. De zaak wordt binnenkort besproken in de Rechtbank Rotterdam, waar HRIF hoopt dat DNB alsnog zal handhaven.
Meer hierover lezen kan hier.

Gesprek Nationale Ombudsman

In april heeft er, samen met de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB), een gesprek plaatsgevonden met de Nationale Ombudsman. Tijdens dit gesprek zijn verschillende belangrijke onderwerpen besproken, zoals de paspoortpiek en o.a.:

Digitale Inclusie voor Nederlanders in het Buitenland
Naar aanleiding van het gesprek is er recent een brief verstuurd aan staatssecretaris Van Huffelen, waar we in een latere nieuwsbrief op terug zullen komen. De brief behandelt twee essentiële punten:

  1. Ondersteuning of alternatief voor mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn. Er wordt gepleit voor ondersteuning of een alternatief voor mensen die moeite hebben met digitale diensten.
  2. Belastingdienst en reguliere post. Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de Belastingdienst nog veel via reguliere post communiceert, wat problemen kan opleveren voor Nederlanders in het buitenland.

In een toekomstige nieuwsbrief zullen we terugkomen op de inhoud van de brief en de reacties hierop, met nadruk op de digitale inclusie en de rol van de Belastingdienst.

Toename afwijzingen Visum Kort Verblijf
We hebben besproken dat er een merkbare toename is in de afwijzingen van kort verblijf visa. Dit probleem heeft aandacht nodig om de processen te verbeteren en onnodige afwijzingen te verminderen. We zullen de situatie rondom de afwijzingen van visa voor kort verblijf nauwlettend blijven volgen en stappen ondernemen om eventuele problemen aan te kaarten.

Dossier Visum Kort Verblijf

Om op dit moment extra ondersteuning te bieden, hebben we een handleiding beschikbaar gesteld voor buitenlandse partners die naar Nederland willen komen voor een vakantie/familiebezoek van ten hoogste 90 dagen. In de meeste situaties is een Schengenvisum vereist. Het document is in eerste instantie opgesteld voor Thailand en door St. GOED aangepast voor algemeen gebruik.

Let wel! Het is slechts een leidraad, zorg dat je altijd ook zelf de informatie van de overheid websites verifieerd. Veranderingen in wet- en regelgeving zijn mogelijk.

Zie ook Visum Kort Verblijf voor buitenlandse partner

AGE Platform behartigt de belangen van ouderen op Europees niveau

Organisaties uit verschillende EU landen hebben zich aangesloten bij het AGE Platform Europe, een netwerkorganisatie die op Europees niveau de belangen van ouderen behartigt. Ook onze collega’s van de VBNGB zijn aangesloten. De organisatie richt zich op verschillende beleidsgebieden zoals pensioen, sociale inclusie, gezondheidszorg, en discriminatie, met als doel de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren en hun rechten te waarborgen. AGE Platform EU werkt samen met zowel beleidsmakers als andere organisaties om bewustwording te creëren en invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving ten gunste van oudere burgers.
Meer informatie is te vinden op website van AGE Platform en via het AGE-Manifesto;

https://age-manifesto.eu/wp-content/uploads/2023/12/agemanifesto2024_nl.pdf

https://age-manifesto.eu/wp-content/uploads/2023/12/agemanifesto2024_2pagerversion_nl.pdf

In het nieuws

SVB: Maak regels voor AOW in het buitenland makkelijker

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This