Selecteer een pagina

Remigratie project

We willen iedereen graag op de hoogte brengen van onze vorderingen. De helft van alle emigranten keert op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Daarom zijn voor Stichting GOED de Nederlanders die terugkeren ook belangrijk.
Zie onze voorgaande berichten hierover;
https://www.stichtinggoed.nl/terugkeer-naar-nederland/
We zijn met verschillende partijen in gesprek gegaan. Met gemeenten, woningcorporaties, de Nationale Ombudsman en de Digitale Overheid. We willen samen met deze partijen bekijken hoe we de Nederlandse remigrant zichtbaar kunnen maken. Een centraal registratiepunt en een informatie portaal voor zowel de Nederlandse remigrant als de gemeenten achten wij noodzakelijk.

Aandachtspunten zijn;

 • Het kunnen krijgen van een briefadres of BRP-inschrijving wanneer men geen vast woonadres heeft. Hierover gaan we binnenkort in gesprek met de Digitale Overheid (RvIG). Ook hebben we een goed en helder gesprek gehad met de Nationale Ombudsman die de problemen herkent en onze bevindingen zal meenemen in hun eigen onderzoek en besprekingen.
 • Tijdelijk woningaanbod zoals bijvoorbeeld Flexwonen, we zijn in contact met gemeenten (een reactie van Min. Ollongren hierop is nog niet ontvangen).
 • Terugkeer met kinderen (de Nederlandse taal beheersen).
 • De Informatievoorziening voor remigranten moet aanzienlijk verbeteren.
 • De Nederlandse remigrant moet zichtbaar worden bij de overheid.

Een andere groep remigranten zijn Nederlanders met een buitenlandse partner, de gezinsmigranten
Zie onze eerdere berichten over de nieuwe wet Inburgering

Het voorbereidend onderzoek, over de nieuwe wet Inburgering, door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vond plaats op 22 september 2020. Het voorlopig verslag is nog in bewerking.

De PvdA (Nooren), CU (Ester) en D66 (Stienen) hebben te kennen gegeven aan de inhoud van onze gezamenlijke brief en kernpunten aandacht te besteden in het voorbereidend onderzoek. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Ester).

Brief en kernpunten verstuurd aan Eerste Kamer.

Op dit moment zijn we ook in contact met taal en onderwijsinstituten om te onderzoeken in hoeverre de taaleis B1 daadwerkelijk haalbaar is en wat zijzelf eventueel voor gezinsmigranten kunnen betekenen.
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven, website en sociaal media over verdere ontwikkelingen.

ING Poll

Drie weken geleden hebben wij, via onze vorige nieuwsbrief, een poll gehouden wat ING-rekeninghouders vinden van de buitenlandtoeslag van 12 euro per jaar. We kregen maar liefst 650 reacties hierop binnen.
De uitslag van de Poll geeft duidelijk aan dat de grote meerderheid (meer dan 75%) het niet eens is met de toeslag. Veel mensen vragen zich af waarom een toeslag als je alle bankzaken online kan afhandelen. De rekening wordt vaak alleen gebruikt voor aankopen in Nederland, pensioenontvangst e.d. We herkennen deze groep dan ook niet als zeer fraude gevoelig. Daarbij komt nog dat de meeste mensen al ING-rekening hadden toen zij nog in Nederland woonde en vervolgens hebben aangehouden na het vertrek buitenland. De uitslag van de poll kunt u hier bekijken. We zullen ING het rapport aanbieden (inclusief een samenvatting van de opmerkingen) en om een reactie vragen.

Mobielpaspoort aanvraagstation

(MVA) in Australië

Er staat op dit moment een onderzoek uit in Australië betreffende paspoort vernieuwing. Op dit moment is dit een extra uitdaging vanwege Corona. De informatievoorziening laat te wensen over en kan veel beter. Een tijdige aankondiging van data en locaties is essentieel voor mensen om te plannen. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook als het leven weer enigszins ‘normaal’ zijn gang gaat. Woon je in Australië? Het onderzoek staat nog open en kan nog steeds ingevuld worden.
https://stichtinggoed.typeform.com/to/YHxUwvFd

Meer over de MVA kun je horen in het radio-interview van Janine Soetens met SBSDutch. Janine is vrijwilliger voor Stichting GOED in Australië. https://www.sbs.com.au/language/dutch/audio/covid-19-leidt-tot-illegaal-verblijf-van-nederlanders-in-australie

Bewijs van in leven zijn

Pensioenfederatie

We hebben de pensioenfederatie een brief gestuurd betreffende het ‘bewijs van in leven zijn’ en de in ontwikkeling zijnde Mobiele Apps bij de SVB en de ABP. Onze brief en het antwoord hierop kun je via de links hieronder lezen.

Brief aan de pensioenfederatie en het antwoord hierop.

Vervolgstappen: reactie voorbereiden op de brief en contact opnemen met ABP en SVB over de Apps in ontwikkeling en over de RNI-registratie. Hoe kan het servicedocument door de pensioenfondsen beter worden toegepast.

Digitale Overheid

E-Idas

De Europese verordening e-IDAS zorgt dat je met een nationaal inlogmiddel (zoals DigiD) kunt inloggen bij organisaties in andere landen van de Europese Unie. We hebben in onze vorige nieuwsbrief om uw feedback gevraagd.
Wat we vervolgens hebben geconstateerd is dat er nog veel verwarring is onder de Nederlanders in het buitenland over de e-Idas inlogmiddelen. Het is per land erg verschillend wie het inlogmiddel wel en niet kan aanvragen en gebruiken. In Italië schijnt het inlogmiddel goed te werken, maar in bijvoorbeeld Duitsland en Spanje schijnt het alleen voor Duitse en Spaanse staatsburgers beschikbaar te zijn. Het blijkt toch niet voor alle Nederlanders in de EU een uitkomst te zijn ter vervanging van DigiD. De overheid geeft dus een verkeerd signaal af, maak mensen niet blij met een dode mus. We zullen dit bij de Digitale Overheid neerleggen en om duidelijke en betere toelichting vragen.
Wederom is alle feedback uit de verschillende landen waar het e-Idas inmiddels is goedgekeurd welkom.

BREXIT SPECIAL

Belangrijk nieuws voor Nederlanders in het VK

Stichting GOED samen met the3million in gesprek met het ministerie van Jusititie en Veiligheid.
Besproken onderwerpen;

 • Terugkeer naar Nederland, na Brexit, met een Britse partner of niet EU partner.
 • Brits Rijbewijs vernieuwen.
 • De 10-jaren klok (verlies Nederlanderschap).

En verder……

 • Brief van Ankie Broekers Knol aan Tweede Kamer.
 • #DeniedMyBackup
 • Britse banken heffen rekeningen op.
 

Het NOB bestaat 40 jaar!
Veertig jaar Nederlands onderwijs in het buitenland

Een terugblik op 40 jaar NOB in de vorm van een speciaal online magazine. In periodes van vijf jaar neemt het de lezers mee op een reis door de geschiedenis van NOB. Vanaf het prille begin zonder betaalde werknemers begin jaren ’80 tot aan de organisatie die ze nu zijn. Je kunt het lezen in het online magazine op NOB40.nl.

Stichting GOED heeft recentelijk een gesprek gehad met NOB om elkaar op de hoogte te houden en te bespreken hoe we elkaar het beste kunnen versterken. 

Ambassadeurs

Wij van Stichting GOED en met ons de Nederlanders in het buitenland hebben er belang bij dat zoveel mogelijk mensen en organisaties ons werk ondersteunen. Een goede naamsbekendheid is hierbij natuurlijk essentieel. Daarom zijn wij op zoek naar ambassadeurs die zich aan Stichting GOED willen verbinden en onze werkzaamheden en nieuws onder de aandacht willen brengen. Denk hierbij aan het delen van nieuws via Sociaal Media, publiciteit (via regionale websites, radio e.d.), het aanspreken van je eigen netwerk en contacten leggen die nuttig kunnen zijn voor de Stichting.

Interesse? Registeer je als vrijwilliger en we nemen zo snel mogelijk contact op met je!

Kortingen voor onze donateurs!

Word donateur en maak tegelijk gebruik van aantrekkelijke kortingen te gebruiken bij;
Topbloemen, MeesterMax, Mondi, EQ Counseling, Studiekeuze Top3, Emigratiecoach, TheHollandshop, Expat pensioen, Academie voor Coaching en Counseling.
Meer info

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This