Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 27 april 2020

  1. Gevolgen coronacrisis op het ‘Bewijs van in leven zijn’
  2. Onderzoek NLinBusiness
  3. Repatriëringsvluchten
  4. Brexit noodwet – stand van zaken
  5. Het oranjebloed stroomt nog steeds diep in onze aderen
  6. Beperkte Consulaire dienstverlening

Gevolgen van de coronacrisis voor ‘Het bewijs van in leven zijn’

Door lockdown maatregelen, kan het lastig zijn het ‘Bewijs van in leven zijn’ op tijd op te sturen of te ontvangen. De SVB, ABP, Rabobank en veel andere pensioenfondsen, maar ook het UWV, hebben daarom de reactietermijn verlengd. Check voor de zekerheid met uw eigen pensioenfonds of er een verlengingstermijn is ingevoerd.

Meer info

Onderzoek NLinBusiness

Dit is een vervolgonderzoek van NLinBusiness. Aan het eerste onderzoek deden 180 Nederlandse bedrijven in het buitenland mee. Het verschil in overheidssteun per land is opmerkelijk.
U kunt hier het rapport lezen van het eerste onderzoek.

NLinBusiness wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe het Coronavirus impact heeft op Nederlandse ondernemers en Nederlandse ondernemingen in het buitenland. De doelgroep bestaat dus uit Nederlanders in het buitenland met een eigen onderneming of Nederlanders / niet-Nederlands die werkzaam zijn voor een onderneming met een Nederlandse connectie.
De uitslag van het onderzoek zal worden gepresenteerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook aan werkgeversorganisatie als VNO-NCW en MKB-Nederland. Sluiting donderdagochtend, 30 april 2020.

Link onderzoek

Repatriëringsvluchten

Op dinsdag 21 april maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat de Nederlandse overheid tot dusver meer dan 5.300 Nederlandse reizigers heeft kunnen repatriëren vanuit het buitenland. Achtduizend Nederlanders zijn nog niet geholpen.

Registratie van Bijzondere Bijstand Buitenland werd op woensdag 8 april stopgezet om foutieve en dubbele aanmeldingen eruit te halen. Er stonden ook 9.500 registranten in, die inmiddels zelf, via commerciële vluchten thuis zijn gekomen. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden door contact op te nemen met het 24/7 contact center.

Buitenlandse Zaken verdient hiervoor toch wel een pluim, het is een hele operatie om al deze mensen veilig terug naar Nederland te krijgen. Zij hebben te maken met landingsrechten en landen met zeer strenge lockdown maatregelen. Er worden nog steeds mensen overal ter wereld opgehaald. Gisteren, 26 april, zijn de eerste 300 Nederlanders (reizigers met de meest urgente situaties) uit Marokko teruggekomen.

Lees hier het verslag van de ‘stopvluchten’ van afgelopen donderdag.
Wat ons wel ter ore kwam, is dat de mensen die (nog) wachten op een vlucht om terug te keren, beter op de hoogte gehouden zouden kunnen worden. Afhankelijk van in welk land men zich bevindt, zal men geduld moeten hebben, vooral degenen die zich niet in de buurt van de luchthavens bevinden.

Veelgestelde vragen coronavirus en (terug)reizen naar Nederland

Brexit, de noodwet – stand van zaken

Na weken van uitstel zijn de Brexit onderhandelingen weer begonnen. De klok tikt. Er is officieel nog tijd tot het einde van dit jaar om tot een goed handelsakkoord te komen. Uiteraard erg krap om complexe en omvangrijke handelsverdragen te bespreken. De deadline van eind december kan nog worden verlengd, maar de regering onder leiding van Boris Johnson heeft al meermaals gezegd daar niet aan te willen.

Ondertussen hebben wij (Stichting GOED, The3Million, SNBN en Nederlanders in den Vreemde), hoogstwaarschijnlijk door de coronacrisis, nog geen formele reactie op onze gezamenlijke brief ontvangen. Wel zijn er verschillende politici in de Eerste Kamer die individueel hebben gereageerd en verklaarden de situatie in te zien en het wetsvoorstel te zullen ondersteunen.
Meer info hierover zie update.

Recentelijk heeft The3Million (belangenorganisatie) hun zorg uitgesproken over het niet of moeilijk verkrijgen van Universal Credit voor EU-burgers met pre-settled status. Dit is een duidelijk voorbeeld van ongelijke behandeling, die EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, met een aparte status kunnen ervaren.

Het oranjebloed stroomt nog steeds diep in onze aderen

Met als doel de aandacht wat af te leiden, tijdens de coronacrisis, lanceerde het NIHB vorige week een quiz. Hoe Nederlands, ben jij eigenlijk nog? Meer dan 15.000 Nederlanders over de grenzen namen deel aan de quiz, vanuit 184 landen.
Zelfs mensen die al meer dan 60 jaar geleden zijn vertrokken. De quiz geeft maar weer eens aan, hoe nauw verbonden wij blijven, aan ons koude kikkerlandje. Het benadrukt, dat Nederlanders in het buitenland, de Nederlandse taal en het cultureel erfgoed hoog in het vaandel houden. De uitslag van de quiz zal gebruikt worden, ter ondersteuning van ons doel;

De overheid en politiek, de waarde van deze verbonden- en betrokkenheid met Nederland, waardeert en respecteert.

Lees hier meer en luister naar het Radio interview met SBSDutch 

Het is vandaag Koningsdag ofwel Woningsdag, 38% van de Nederlanders in het buitenland viert dit nog, volgens de quiz. Het is ook onze nationale feestdag. De dag om onze verbondenheid met Nederland en met elkaar te vieren, dit jaar echter op aangepaste wijze.

Beperkte consulaire dienstverlening, vooralsnog verlengd in velen landen

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief van 27 maart was onze grootste zorg, het verlies van het Nederlanderschap, door het niet op tijd kunnen vernieuwen van het paspoort. De oplossing die nu geboden wordt om dit te voorkomen, is een Verklaring bezit Nederlanderschap, per email aan te vragen.

Heeft u recentelijk contact gehad met één of meerdere overheidsinstanties? Dan ontvangen wij graag uw waarderingsscore en feedback.

 

 
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This