Selecteer een pagina

Coronavirus kan het verlies van het Nederlanderschap tot gevolg hebben

Er is een tijdelijke vermindering van Consulaire Dienstverlening door het Coronavirus, vooralsnog voor de periode van 18 maart – 6 april 2020.

Dit heeft gevolgen voor volwassenen met een dubbele nationaliteit, die buiten de EU wonen (inclusief de BES-Eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Zwitserland) en waarvan het paspoort verloopt. Het probleem is de 10-jaren klok, zoals wij ook al in onze vorige nieuwsbrief hebben aangegeven.

Omdat nieuwe afspraken niet mogelijk zijn en bestaande zijn geannuleerd, adviseert Buitenlandse Zaken een Verklaring Omtrent het Nederlanderschap (VON) aan te vragen, hiervoor hoeft men namelijk niet persoonlijk te verschijnen. Echter heeft Stichting GOED direct haar zorgen uitgesproken of deze verklaring wel op tijd kan worden afgegeven. Het legaliseren en verzamelen van de nodige documenten, tijdens een lockdown situatie, is praktisch onmogelijk. Zie ook het bericht van Nederlanders in den Vreemde hierover.

Aangezien de dag van verstrekking van de verklaring telt en niet de aanvraagdatum, lopen mensen het risico hun Nederlanderschap te verliezen. Je moet immers binnen 10 jaar een nieuw Nederlands paspoort of Verklaring van het Nederlanderschap in handen hebben.

De betrokken partijen bij de overheid waren het met ons eens dat er een goede oplossing moest komen. Echter tot op heden hebben wij nog niet vernomen, hoe zij dit gaan invullen.

Wordt er coulant opgetreden als men niet op tijd alle benodigde documenten kan aanleveren? Wordt een VON nu met spoed behandeld? Krijgt men prioriteit voor het maken van een afspraak als de Consulaire Dienstverlening weer actief is? 

Vragen waar we graag antwoord op willen krijgen.

We blijven dit op de voet volgen en houden je op de hoogte!

Nederlanders met een buitenlandse partner

Vanwege het inreisverbod naar de Schengenlanden en Zwitserland en tevens de beperkte dienstverlening, kan men op dit moment geen visum aanvragen. In sommige gevallen wordt een goedgekeurd visum ingetrokkken, zelfs als men al vliegtickets heeft geregeld. Aan de andere kant zijn er mensen met een visum die niet meer kunnen vertrekken uit Nederland. Op de website van de IND staan antwoorden op diverse vragen, die betrekking hebben op de Coronacrisis.

  • Ik ben in Nederland met een visum voor kort verblijf dat is verlopen of dat binnenkort verloopt. Ik kan niet vertrekken. Kan ik verlenging aanvragen?
  • Ik heb een visum kort verblijf (of ben niet-visumplichtig) en wil naar Nederland reizen. Kan dat?

Voor antwoorden op deze en andere vragen, omtrent het visum kort verblijf, MVV en spoedzaken, kun je de speciale sectie Coronavirus op de IND website raadplegen.

Verblijf je in het buitenland en verloopt je kort verblijf visum, maar je kunt niet vertrekken? Check of je van de ambassade een COVID-19 ondersteuningsbrief kan krijgen.
 

Nieuwe visumcode Schengengebied per 1 februari 2020

Niet Coronavirus gerelateerd, maar ook niet onbelangrijk. De 26 landen van het Schengengebied, waaronder Nederland, hebben gezamenlijk besloten om met ingang van 1 februari 2020 hun visumcode aan te passen. Dit heeft wereldwijd een aantal gevolgen voor mensen die een Schengenvisum aanvragen, ook in Suriname.

Meer info hierover
 

Advies voor gestrande Nederlanders!

Nederlandse reizigers in het buitenland die door het coronavirus niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden daarbij gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse partners uit de reiswereld. Onderstaande link geeft antwoord op de bijzondere bijstand buitenland’ vragen. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/terugkeerhulp
 

De ambassadeur in Spanje, Jan Versteeg, blinkt uit in de Coronacrisis

Spanje is een van de ergst getroffen landen met Coronavirus besmettingen en overledenen. Jan Versteeg houdt vanaf het begin, de Nederlanders in Spanje, dagelijks op de hoogte en is zeer betrokken en behulpzaam. Er zijn al velen uitingen van dank en lof verschenen, op Social Media, gericht aan de ambassadeur. Wij waarderen tevens het goede contact tussen de ambassadeur en onze vertegenwoordigster in Spanje. Ook in veel andere landen informeren de ambassadeurs de Nederlanders zo goed mogelijk. Helaas zijn er ook ontmoedigende signalen over ambassadeurs die weinig informeren of zelfs schitteren in afwezigheid. Een oproep van Stichting GOED aan deze laatstgenoemde ambassadeurs;

Maak het verschil, Nederlanders hebben u nu nodig!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This