Selecteer een pagina

Nieuwsbrief april 2024

Verslag recent gesprek met Nederland Wereldwijd (NWW)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Tijdens het gesprek zijn er verschillende onderwerpen behandeld.

  • Stichting GOED heeft bijna 200 reacties ontvangen van Nederlanders in het buitenland over hun ervaringen met het vernieuwen van paspoorten. Deze feedback is gedeeld met NWW, waarbij we hebben besproken wat de knelpunten zijn, hoe ermee om te gaan, en wat eventueel verbeterd kan worden.
  • Opnieuw is er gevraagd om Nederlanders per e-mail te informeren via de Informatieservice in plaats van alleen via sociale media. Dit is iets waar we al jaren voor pleiten. Is er deze keer echt verandering op komst?
  • Ook is het aanvraagproces en de toenemende afwijzingen van het VKK (Visum Kort Verblijf), voor de buitenlandse partner, weer aan bod gekomen.
  • En er zullen een aantal aanpassingen komen op de website van NWW met betrekking tot de evenredigheidstoets (herkrijgen Nederlanderschap) en het VKK.

Je kunt alles uitgebreid teruglezen in ons verslag

Drukte op de beurs, veel mensen willen Nederland verlaten

Het viel ons op dat de redenen om Nederland te verlaten zeer divers zijn. Van jonge gezinnen tot gepensioneerden, allen overwegen een nieuw leven elders om verschillende redenen. Velen zijn op zoek naar de zon in Zuid-Spanje, terwijl anderen ook interesse tonen in Portugal, Italië, Scandinavië en Canada.

De motivaties voor vertrek variëren van de stijgende kosten in Nederland tot een verandering in sfeer, de drang naar meer ruimte en rust, en simpelweg het avontuur van het opbouwen van een nieuw leven.
Lees verder Stichting GOED op de beurs

IN HET NIEUWS

SVB komt eindelijk met de langverwachte App voor het Levensbewijs

De SVB heeft van burgers in het buitenland periodiek bewijs nodig dat zij nog in leven zijn. Dat gebeurt door het zogeheten levensbewijs te laten invullen door een bevoegde autoriteit. Deze bevestigt op die manier dat de gerechtigde nog in leven is. Een belangrijk document want zonder geldig levensbewijs mag de SVB geen uitkering betalen.

Maar soms moet een burger hiervoor ver reizen of krijgt hij te maken met een bureaucratie die het formulier niet altijd begrijpt. De burger krijgt nu de keuze om het formulier te laten invullen of om de Digidentity wallet-app te gebruiken.
Lees verder via de SVB-website

Europees Hof verklaart wet voor afstaan vingerafdrukken ID-kaart ongeldig

Het Europees Hof van Justitie heeft de Europese wetgeving, waarin staat dat burgers hun vingerafdrukken moeten afstaan voor een identiteitsbewijs, ongeldig verklaard. Omdat het onmiddellijk ongeldig verklaren van de wet ‘ernstige negatieve gevolgen’ zou hebben, handhaaft het Hof de gevolgen van de verordening totdat er, uiterlijk op 31 december 2026, een nieuwe verordening in werking treedt. De betrokken verordening is echter vastgesteld op basis van een onjuiste rechtsgrondslag en dus volgens een verkeerde wetgevingsprocedure.

Met andere woorden; de wet is onrechtmatig tot stand gekomen, maar toch houden we hem in stand totdat er een nieuwe verordening komt!

We zijn benieuwd of dit invloed kan hebben op de verplichte vingerafdrukken op de ID-kaart. Daarom blijven we dit onderwerp nauwlettend volgen.
Zie meer info hierover op Security.nl en Euractiv

Reis met je hart donaties n.a.v. Stichting GOED 5-jarig bestaan

Dank aan de mensen die gedoneerd hebben n.a.v. van ons 5-jarig bestaan! St. GOED heeft het totaal gedoneerde bedrag aangevuld tot 250 Euro. We kunnen hiermee een aantal mensen blij maken en zullen hierover over te zijner tijd berichten.

Ook St. GOED heeft jullie steun nog steeds nodig. Help Stichting GOED voortbestaan met een donatie, en laat jouw waardering voor ons werk op deze manier spreken.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This