Selecteer een pagina

Onderwerpen in onze december nieuwsbrief

  1. Persbericht Telegraaf ‘Ik ben geen Nederlander meer’
  2. Verklaring van het Nederlanderschap
  3. Opgroeien in het buitenland en terug naar Nederland voor de studie
  4. Mobiel Paspoort Aanvraagstation
  5. Nieuwe bestuurders
  6. Plannen om binnenkort naar het VK te verhuizen?
  7. Vertegenwoordigster voor Stichting GOED in Spanje
  8. Ervaringsverhaal – AOW aanvragen vanuit Canada
  9. Tip – verloren pensioenen
  10. Reminder – Verkiezingen 2021

1. Persbericht Telegraaf ‘Ik ben geen Nederlander meer’

Afgelopen week, 7 december 2020 stond er een persbericht in de krant en een Premium artikel online, over het automatisch verlies van het Nederlanderschap. Het artikel geïnitieerd door Stichting GOED gaat over Meike in Australië die onbewust haar Nederlanderschap verloor doordat zij te laat was met het vernieuwen van haar paspoort.  Het heeft gevolgen voor de toekomstplannen van het hele gezin, de kinderen wilden in Nederland gaan studeren en Meike wilde voor haar moeder in Nederland gaan zorgen.
Iemand kan de Nederlandse nationaliteit verliezen als hij/zij te laat is met het vernieuwen van hetpaspoort en tien jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woont én een dubbele nationaliteit heeft.

Uiteraard zijn er ook andere manieren om de Nederlandse nationaliteit te verliezen, bijvoorbeeld door een andere nationaliteit aan te nemen.
Aan de vele reacties op het artikel in de Telegraaf is af te leiden dat er nog ontzettend veel mensen zijn die, of de regels in de nationaliteitswet niet begrijpen, of hier niet van op de hoogte zijn. Als Stichting blijven wij iedereen zoveel mogelijk waarschuwen en informeren.

Het nieuwe wetsvoorstel evenredigheidstoets RWN is in voorbereiding en voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe. Hiermee kan een persoon die zijn/haar Nederlanderschap heeft verloren, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht herkrijgen. Het nieuwe wetsvoorstel voorziet ook in een verlenging van de 10-jaren termijn naar 13 jaar. Dit pakt echter niet de kern van de problematiek aan. Zie de reactie op de internetconsultatie die Stichting GOED mede heeft ondertekend.

Men verwacht, gelet op het aantal paspoortaanvragen dat jaarlijks buiten behandeling wordt gesteld omdat het Nederlanderschap van de aanvrager van rechtswege verloren is gegaan, maximaal 2.000 optieverklaringen per jaar. Omdat het optierecht ook open staat voor personen die het Nederlanderschap in het verleden van rechtswege zijn verloren, wordt verwacht dat het aantal optieverklaringen in de periode kort na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel aanzienlijk hoger zal zijn. In dat kader wordt uitgegaan van een eenmalige toename van 23.500 optieverklaringen. Ondanks dat de evenredigheidstoets nog niet in de wet is opgenomen kan er nu al gebruik van worden gemaakt. Het is wel zaak om zo’n aanvraag goed voor te bereiden en de voorwaarden goed te begrijpen.

Quote uit de krant;

’Mensen weten het helemaal niet’

Sgherzi hoopt dat de overheid nog een stap verdergaat. Ze wil dat de overheid twee dingen doet. „Allereerst moet er een doorlopende campagne komen om mensen te informeren over dit probleem”, zegt ze. „De ervaring leert dat de mensen die bij ons om hulp komen, helemaal niet weten dat dit je kan overkomen.”

„Daarnaast moet eigenlijk in de wet verankerd worden dat je de nationaliteit niet zomaar kan verliezen”, meent ze. „Eigenlijk wil je naar een systeem waar mensen die er bewust afstand van willen doen dit mogen kunnen, maar dat dit zeker niet meer automatisch gebeurt omdat je vergeet een reisdocument te vernieuwen.”

Het artikel is alleen in de krant zelf te lezen of online met een abonnement.
Lees het artikel online.

2. Verklaring van het Nederlanderschap

Kun je niet op tijd naar de ambassade, een grensgemeente of de Schipholbalie om je paspoort te vernieuwen en ben je bang dat je hierdoor je nationaliteit kwijt kan raken? Lees dan het door ons samengestelde artikel hoe je dit kunt voorkomen. Het geeft ook informatie hoe het nu precies zit met minderjarige kinderen, een vraag die vaak gesteld wordt.

Lees hier verder

3. Opgroeien in het buitenland en terug naar Nederland voor de studie

Zoals het verhaal van Meike in de Telegraaf, zijn er aardig wat Nederlandse kinderen, opgegroeid of geboren in het buitenland, die in Nederland willen gaan studeren. Ze willen ervaren hoe het is om in Nederland te wonen en herontdekken en voelen hoe Nederlands ze eigenlijk zijn. Er zijn organisaties die kinderen en ouders begeleiden en adviseren in dit proces, een voorbeeld is StudiekeuzeTop3.

Lees hier verder

4. Mobiel paspoort aanvraagstation (MVA), de informatievoorziening schiet te kort

Wat doet een MVA (Pop-up ambassade/Pop-up Consulaat)? Een consulair team komt een maal per jaar (soms 2 x) naar een regio waar veel Nederlanders wonen. Bij een MVA kun je een paspoort vernieuwen en soms ook een DigiD code activeren. Om gebruik te maken van een MVA kan men 4 tot 5 weken van tevoren online een afspraak maken. De beschikbaarheid is echter zeer beperkt en de informatievoorziening laat te wensen over.

Wat moet er veranderen, wat kan beter en wat kun je zelf doen?

Lees hier verder

5. Uitbreiding Bestuur Stichting GOED

Wegens constante toename van de activiteiten van de Stichting GOED zijn wij verheugd drie nieuwe bestuurders te mogen verwelkomen. Kris von Habsburg, Anne-Marie de Beaufort en Floris Keijser komen het bestuur versterken. Ze brengen allen hun expertise met zich mee om de Stichting te ondersteunen. Kris heeft zich gespecialiseerd in de nationaliteitswetgeving, Floris in pensioenen en Anne-Marie heeft het remigratie project op zich genomen.

6. Plannen om binnenkort naar het VK te verhuizen?

We merken dat er veel Nederlandse studenten, professionals en familieleden nog snel voor de deadline van 31 december 2020 zich in het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan vestigen. Men zoekt via verschillende Social Media kanalen “last minute” adviestips over hoe te verhuizen. Aangezien men in het VK geen gemeentelijke inschrijving systeem kent is het niet zo rechttoe en rechtaan.

Lees hier verder.

7. Onze vertegenwoordigster in Spanje stelt zich voor

Ditte is al vanaf het prille begin bij Stichting GOED betrokken en zij is onze steun en toeverlaat in Spanje.
Lees wat Ditte hierover te vertellen heeft.

8. Ervaringsverhaal – AOW aanvragen vanuit Canada

Het is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen om de AOW aan te vragen. Bart uit Canada weet daar alles van.

Lees hier de ervaringen van Bart

9. Tip – verloren pensioenen

Werkgever en pensioenuitvoerder onvindbaar? Heeft u geen bewijs van een pensioenaanspraak? En zijn de werkgever en de pensioenuitvoerder niet meer te vinden? Dan kunt u bij de volgende instanties informeren wat er met het bedrijf is gebeurd. Lees meer hierover in onze Kennisbank Pensioen.

10. Geheugensteuntje – Verkiezingen 2021

Wil je stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021? Zorg dan dat de gemeente uiterlijk 3 februari 2021 jouw ondertekende formulier en een kopie van jouw identiteitsdocument ontvangt.

REGISTREREN

 

Wij wensen alle Nederlanders wereldwijd, fijne dagen en een gezond en mooi Nieuwjaar toe. Ook in het jaar 2021 blijven wij ons met de volle 100% inzetten om de belangen van Nederlanders over de grenzen en degene die terugkeren te behartigen.

 

 

Ontvang je ons nieuws nog niet in je mailbox? Wij sturen maandelijks een nieuwsbrief uit en als er belangrijke zaken zijn, dan ontvang je tussendoor een nieuws flash. Je kunt je hiervoor hieronder aanmelden.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This