Onderwerpen

 • Nieuw regeerakkoord en de Rijkswet op het Nederlanderschap
 • Update briefadres
 • QR-code in Nederland
 • Emigratiebeurs – datum verzet naar 2 en 3 april
 • Consulaire Zaken en digitalisering
 • De toekomst van reisadviezen
 • Webinar gezinsmigranten
 • Help Stichting GOED

Nieuw regeerakkoord

Na een formatieperiode van negen maanden presenteerde het kabinet op woensdag 15 december, het regeerakkoord. Daarin staat wat het kabinet de komende regeringsperiode wil doen en bereiken.
Modernisering van de Rijkswet Nederlanderschap – Take Two
Vooral voor Nederlanders in het buitenland is de passage hieronder, uit het regeerakkoord, over het Nederlanderschap interessant.

De Rijkswet Nederlanderschap leidt in sommige situaties tot onwenselijke problemen. We herzien het automatisme waarbij Nederlanders met een meervoudige nationaliteit buiten het EU-grondgebied (na tien jaar) hun Nederlanderschap verliezen en maken het voor hen makkelijker het Nederlanderschap te behouden naast hun andere nationaliteit of, voor degenen die het na 1 april 2003 verloren, te herkrijgen.

Kunnen we hieruit opmaken dat verlies door de 10-jaren klok wordt afgeschaft en/of ook het verlies bij het aannemen van een andere nationaliteit? We zullen nog wel even geduld moeten hebben voordat dit duidelijk wordt. Laten we hopen dat de mooie slogan van het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ ook betrekking heeft op Nederlanders over de grenzen.
Kennisbank Nationaliteit

Briefadres

Een update over het briefadres

Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn. Stichting GOED heeft op verschillende momenten aandacht gevraagd voor het onderwerp en is dus verheugd dat hiermee de administratieve barrière tot het weer opstarten in Nederland zou moeten zijn verholpen.
Bron: https://www.rvig.nl/brp/verzamelwet-brp/ambtshalve-registreren-op-briefadres

Bekijk eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

QR-code reizen naar Nederland

Nederlanders die naar Nederland komen voor bijvoorbeeld familiebezoek, hebben een probleem wanneer hun partner en/of familieleden niet de Nederlandse of een EU nationaliteit bezitten. Daarnaast hebben vele voormalig Nederlanders, die het Nederlanderschap verloren hebben (bewust of onbewust), hetzelfde probleem. Deze mensen kunnen niet met hun vaccinatiebewijs de felbegeerde QR-code krijgen die in Nederland nodig is om toegang te krijgen tot o.a. de Horeca en de Cultuur en Evenementen sector.
Stichting GOED heeft hierover gesproken bij BNR-radio. De ministerraad heeft inmiddels besloten dat de wet wordt gewijzigd. Lees hier de Kamerbrief van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer en de regeling. De bedoeling is dat deze regeling in de tweede helft van januari 2022 in werking treedt. Wij houden u uiteraard op de hoogte hoe het toegangsbewijs voor kort verblijf er precies uit gaat zien.

Consulaire Zaken en digitalisering

 1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt begin 2022 een Aangewezen Bestuursorgaan (ABO) voor de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) voor Nederlanders in het buitenland. Dat houdt in dat tijdens paspoortaanvragen men ingeschreven kan worden in de RNI (als men er nog niet in stond) en ook een BSN (BurgerServiceNummer) kan worden verwerkt, wat o.a. nodig is voor DigiD. Van personen die al wel in de RNI geregistreerd staan, worden via de paspoortaanvraag de gegevens, waar relevant, automatisch geactualiseerd of aangevuld.
 2. Verkenning van andere mogelijkheden met diverse partijen. Zoals de mogelijkheid het ‘bewijs van in leven zijn’, dat burgers moeten verstrekken aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), via een video belafspraak aan te bieden. Een ander voorbeeld is het aanvragen van een nieuw Nederlands rijbewijs door burgers die buiten de EU wonen. Met de Dienst Wegverkeer (RDW) wordt bezien of de succesvolle pilot in Nederland met het digitaal aanvragen van een rijbewijs bij de gemeente ook navolging kan krijgen voor Nederlanders buiten de EU.
 3. Het videobellen voor activering DigiD wordt begin 2022 een structurele dienstverlening.

De toekomst van reisadviezen

We hebben deelgenomen aan een workshop georganiseerd door Min. van Buitenlandse Zaken om na te denken hoe we de reisadviezen in de toekomst kunnen verbeteren. Stichting GOED richt zich uiteraard op het reisadvies voor de Nederlander in het buitenland. Wij zullen ook aan vervolgsessies meedoen en stellen daarom jullie feedback zeer op prijs, welke je via ons MELDPUNT kunt doorgeven.

Webinar gezinsmigranten

Op 3 december heeft Stichting GOED in samenwerking met Divosa en SAM een succesvol Webinar gehouden over de wet inburgering 2021. Stichting GOED zet zich in voor dit onderwerp om de belangen van een Nederlander die terugkeert met een niet-EU partner (of gezin) te behartigen.

In deze wet worden gemeenten verantwoordelijk voor inburgering. Gezinsmigranten zijn in vertaling van deze wet, naar praktische implementatie bij gemeenten, nog onderbelicht geweest terwijl de wet op 1 januari 2022 van start zal gaan.

Met sprekers van het ministerie, overheidsinstanties, wetenschap en gemeenten is er vanuit alle kanten gekeken naar de gezinsmigrant en zijn/haar inburgering. Naast praktische vragen zijn enkele aandachtspunten specifiek voor de gezinsmigrant besproken zoals;

 1. Aanloop naar inburgeringtraject die al start in het buitenland.
 2. Het belang van tijdige en complete informatie tijdens de brede intake over keuzes en hun mogelijke consequenties, zoals die van taalscholen.
 3. De verblijfsrechtelijke consequenties van inburgering voor gezinsmigranten.

Met maar liefst meer dan 150 deelnemers is de zorg gedeeld dat gemeenten nog veel vragen hebben. Een verslag van dit Webinar en een Q&A zullen begin volgend jaar worden gedeeld. Bekijk eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Help Stichting GOED

Tip voor een GOED voornemen voor 2022

We zijn allemaal vrijwilligers en doen het werk in onze vrije tijd. Daarom hebben we jullie steun hard nodig. Ben je een goede netwerker en kun je meehelpen onze achterban te vergroten? Heb je ervaring in fondsen werven, zodat we nog beter de belangen van Nederlanders in het buitenland kunnen behartigen? Denk je dat jouw ervaring of expertise een toegevoegde waarde kan zijn voor de Stichting? We horen graag van je!

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en GOED nieuw jaar!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This