Selecteer een pagina

Nieuwsbrief februari 2024

Het debat over het al dan niet toestaan van meervoudige nationaliteit blijft gepaard gaan met het uitspelen van de loyaliteitskaart

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel wijziging en modernisering van de Rijkswet op het Nederlanderschap, heeft een verslag uitgebracht.

Opnieuw worden er ondoordachte vragen gesteld over loyaliteit en integratie, en het lijkt alsof dezelfde retoriek van jarenlang geleden wordt herhaald. Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig: de vragen die gesteld worden, zijn al herhaaldelijk gesteld, maar er is geen bewijs gevonden dat de onderbuikgevoelens over loyaliteitsconflicten ondersteunt. Integendeel, wetenschappelijk onderzoek in zowel Nederland als Zwitserland toont aan dat meervoudige nationaliteit juist heilzaam kan zijn.

We raden de leden van de politieke partijen die het loyaliteitsconflict blijven opwerpen dan ook aan om eens bestaande onderzoeken en literatuur te raadplegen.

Bijvoorbeeld het onderzoek van Betty de Hart, de moeite waard om te lezen. Betty is Hoogleraar Transnationale gezinnen en migratierecht bij Vrije Universiteit Amsterdam.

Een tweede paspoort: dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.

Of het onderzoeksrapport uit Zwitserland.

Divided loyalty? Identification and political participation of dual citizens in Switzerland

Geen loyaliteitsconflict, integendeel, onderzoek wijst vaak op integratievoordelen bij dubbele nationaliteit. Het Humanistisch moreel inzicht van de recentelijk overleden Politicoloog Alfred Grosser (Geestelijk vader van Europa), waarschuwt tegen verplichte en exclusieve identiteit, die onverdraagzaamheid bevordert.

Zie recent artikel uit de NRC

Lees hier het volledige verslag met alle vragen en opmerkingen van de politieke partijen; VVD, BBB, D66, Volt, SP, CU en CDA.

Het verhaal van Danno en zijn strijd het Nederlanderschap te herkrijgen

We volgen Danno al een tijdje en zijn ook meegegaan bij zijn eerste bezoek aan de Raad van State. Hoe (EU) burgerschap en sociale mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze video behandelt de strijd tegen de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken over het verlies van Nederlandse en EU-burgerschap door het verbod op dubbele nationaliteit. Het belicht de juridische uitdagingen en de impact op vrij verkeer en werk binnen de EU, waarbij de noodzaak voor flexibeler nationaliteitswetgeving wordt benadrukt.

In gesprek met de ambassadeur van Spanje en Australië over de informatievoorziening en de capaciteit van de pop-up ambassades

Van de NCCS (Nederlandse Club Costa del Sol) kregen wij het bericht dat het afsprakensysteem niet naar behoren werkte, aangezien de keuzeoptie voor een afspraak in Málaga op 1 en 2 feb ontbrak. Het was vervolgens bijna onmogelijk om iemand van de ambassade te spreken. Sommige mensen hebben wel een afspraak kunnen maken via andere wegen. Zodra Malaga beschikbaar was in het systeem, was alles al volgeboekt.

We hebben tijdens onze aanwezigheid op de ambassadeursconferentie, die 31 januari in Den Haag plaatsvond, een afspraak kunnen maken met Roel Nieuwenkamp, de Nederlandse Ambassadeur in Spanje.  Op 7 februari hebben we een gesprek gehad over de capaciteit, het afsprakensysteem en de wijze van informatievoorziening. De ambassadeur begrijpt de frustraties bij mensen, maar is ook afhankelijk van Den Haag. Hij gaat in ieder geval bekijken hoe de informatievoorziening te verbeteren is.

Lees hier het gehele artikel en het gesprek met de ambassadeur

Niet alleen Spanje ervaart problemen, ook andere landen binnen de EU en buiten de EU

Zo bracht onze vertegenwoordiger in Australië ons op de hoogte van de Nederlanders in Queensland (Brisbane). Ook daar zat de pop-up ambassade gelijk vol en vond de communicatie slechts via Facebook plaats. Mensen miste hierdoor wederom de informatie over de pop-up en dus ook de mogelijkheid om op tijd een afspraak te maken. Het Nederlands Consulaat Generaal had ons eind 2020 medegedeeld, dat het streven was om vanaf 2021 ook via email (de informatieservice) bekend te maken wanneer met het MVA gereisd zou gaan worden. Dit streven is zover wij kunnen nagaan eenmalig uitgevoerd. Het kan dus blijkbaar wel, echter vervalt men vrij snel weer in het oude patroon; alleen via Sociale Media Nederlanders op de hoogte houden.

We konden de Consul-Generaal Hugo Klijn van Australië wel gelijk spreken op de ambassadeursconferentie. Naast het verzoek voor uitbreiding van de pop-up ambassades, hebben we ook gevraagd of de VFS-Global, een extern visakantoor in Brisbane, Nederland kan vertegenwoordigen voor het vernieuwen van paspoorten. Stichting GOED heeft dit verzoek al geruime tijd uitstaan bij Buitenlandse Zaken. De Consul-Generaal van Australië erkent ook hier de problemen en er wordt gekeken naar oplossingen. Echter zij zijn, net als Spanje en andere landen, afhankelijk van de paspoort verwerkingscapaciteit in Den Haag.

Lees hier het gehele artikel en het gesprek met de ambassadeur

Op 6 februari is de petitie aangeboden in de Tweede Kamer om het recht op betaaldiensten (bankrekening) in de wet te verankeren en de overmatige witwasmonitoring te verminderen

De voorzitter van Stichting GOED was aanwezig en vertegenwoordigde ook de VBNGB (Ver. Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland). St. GOED was samen met verschillende organisaties.

Uiteindelijk zijn er 14.753 handtekeningen gezet, veel ook vanuit het buitenland, zie hieronder alle organisaties die hierbij waren aangesloten:

  • Privacy First
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland
  • Stichting Grenzeloos onder één dak
  • Stichting Donateursbelangen
  • Vereniging Partin
  • Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
  • Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland
  • Nederlandse Accidental American Group
  • Stichting Nederlanders buiten Nederland
  • Bits of Freedom.

Bij de aanbieding zelf was, naast de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, ook Kamerlid Joost Snellers aanwezig die eerder een initiatief-wet rond betaalrekening ingediend heeft.

Er is om alle Kamerleden te bereiken een brief nagestuurd met de definitieve petitie, de lijst van ondertekenaars en ook een deel van de gemaakte opmerkingen door ondertekenaars. Je kunt deze brief bekijken als pdf.

Het televisieprogramma Radar heeft van de aanbieding opnames gemaakt die terug zullen komen in een uitzending over twee weken met als thema: het recht op een betaalrekening. We hopen dat dit een nieuwe impuls aan de discussie kan geven.

Wij danken Simon Lelieveldt, voorzitter van de Stichting Human Rights in Finance, voor het initiëren van de petitie en de organisatie.

 

Europese verkiezingen 6-9 juni

Wil je stemmen voor het Europees Parlement? Dat kan als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU). Er gelden ook nog andere voorwaarden. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de 5 jaar.

Voor meer informatie https://elections.europa.eu/nl/how-to-vote/nl/abroad/

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This