Selecteer een pagina

Nieuwsbrief januari 2024 

 

Jaaroverzicht 2023

Het jaaroverzicht 2023 staat nu online op de Stichting GOED website.

De speerpunten die in het jaaroverzicht te lezen zijn;

 1. We hebben het afgelopen jaar Nederlanders in het buitenland geïnformeerd over het Eerste Kamer Kiescollege en de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2023. Het benaderen van politieke partijen met informatie over de belangrijke thema’s voor vertrokken Nederlanders heeft geresulteerd in het verspreiden van hun reacties als een “stemwijzer”. Op deze manier hoopte we o.a. de betrokkenheid te bevorderen.
 2. Op verschillende manieren hebben we ons sterk gemaakt voor oud-Nederlanders;
  • Ons TV-debuut bij omroep MAX met een rapportage over twee oud Nederlanders;
  • We zijn samen met een oud-Nederlander (en zijn gezin) naar de Raad van State geweest als ondersteuning bij de zitting voor het herkrijgen van zijn Nederlanderschap.
  • We hebben het probleem van de beperkte en soms misleidende informatie over de evenredigheidstoets om het Nederlanderschap te herkrijgen besproken bij Min. van Buitenlandse Zaken. (Slechts 4% van de aanvragen wordt goedgekeurd);
  • Er is een reactie ingediend op de Internetconsultatie Wijziging RWN herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU.
  • Zie ook artikel in de Volkskrant over laatstgenoemde.
  • We blijven in contact met oud-Nederlanders om ze op de hoogte te houden en hun vragen te beantwoorden. Oud-Nederlanders zijn opgeroepen om zich te registreren.
 3. In april hebben we voor de tweede maal 2 dagen op de emigratiebeurs gestaan.
 4. We waren aanwezig bij de ambassadeursconferentie en hebben met een aantal ambassadeurs kennis gemaakt en van gedachte kunnen wisselen over diverse onderwerpen. Een mooie gelegenheid ook om andere organisaties te ontmoeten en ons netwerk uit te breiden.
 5. Er zijn besprekingen met Min. Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en ook met Logius (DigiD Burgerpanel) geweest over de Digitale overheid.
 6. Een onderzoek heeft plaatsgevonden naar het eenzijdig stopzetten van een Nederlandse bankrekening. We zullen dit verder opvolgen, met het rapport ter ondersteuning.
 7. Een onderzoek is gaande naar afwijzingen Visum Kort Verblijf voor de buitenlandse partner.
 8. Aandacht voor klachtenprocedure over buitenlandse vertegenwoordigingen voor Nederland, betreffende visum aanvragen en de daarbij behorende visumcode.

Het volledige Jaaroverzicht 2023 is te lezen op onze website.

Sluiten van bankrekeningen (update)

Het blijft een aanzienlijk probleem voor met name diegenen die buiten de Europese Economische Ruimte verblijven: het door banken sluiten van bankrekeningen van mensen die niet in Nederland wonen. De Nederlandsche Bank (DNB) tracht weliswaar maatregelen tegen witwassen te versoepelen, maar we ontvangen nog steeds berichten dat banken doorgaan met het sluiten dan wel (onredelijk) verhogen van kosten voor bankrekeningen.

In dit kader doen wij een beroep op Nederlanders die problemen ondervinden met bankinstellingen. Het indienen van een formele klacht bij de desbetreffende bank wordt sterk aangemoedigd. Mocht dit niet een positief resultaat hebben dien dan vervolgens een klacht in bij Kifid. Ook verzoeken wij vriendelijk om GOED op de hoogte te blijven stellen van problemen met banken via ons meldpunt.

Het indienen van een formele klacht is niet enkel noodzakelijk om de respons van bankinstellingen te documenteren, maar ook om indien nodig verdere stappen te overwegen, met mogelijke escalatie naar hogere instanties in Nederland of op Europees niveau. Jullie informatie is belangrijk en waardevol in het streven passende oplossingen te vinden en te waarborgen dat eenieder toegang blijft behouden tot bankrekeningen in Nederland.

Meldingen over een toename in afwijzingen Visum Kort Verblijf

Het Visum Kort Verblijf (VKK) wordt aangevraagd door partners van Nederlanders met een nationaliteit van buiten de EU. Zij hebben een VKK nodig om naar Nederland te kunnen reizen voor een vakantie en/of familiebezoek (max 90 dagen).

Het eerste obstakel is de vaak lange wachttijd om een afspraak te maken bij een visumkantoor en de behandeling van de aanvraag kan ook langer duren dan vastgelegd in de visumcode. Dit hebben we al eerder behandeld in het artikel EDV (Externe Dienstverlener), VFS Global en buitenlandse vertegenwoordiging.

Het tweede obstakel waar veel mensen tegenaanlopen is de toename in afwijzingen. Waar men eerst voor de partner makkelijk een VKK kon krijgen, wordt een VKK nu steeds vaker afgewezen. Dit terwijl de persoonlijke omstandigheden van de mensen in kwestie niet veranderd is.

We hebben met Nederlanders vanuit verschillende landen hierover gesproken en zijn zelf ook nader onderzoek gaan doen in de behandeling van VKK-aanvragen.

We verzoeken daarom iedereen die ervaring met VKK heeft (positief of negatief) dit met ons te delen.

Meer informatie en feedbackformulier

Oproep aan de nieuwe politieke spelers in Den Haag

Stichting GOED doet een oproep aan de nieuwe politieke spelers in Den Haag. Het moment is nu echt aangebroken om serieus aandacht te besteden aan het wetsvoorstel over het herkrijgen van het Nederlanderschap en het toestaan van meervoudige nationaliteit. Het is van essentieel belang dat dit onderwerp grondig wordt beoordeeld. Laat voormalig Nederlanders niet weer in de kou staan! Ons voornemen is om weer afspraken in te plannen met een aantal politieke partijen.

Lees hier verder

Emigratiebeurs 2024

We staan samen met de VBNGB, op 6 en 7 april, weer op de emigratiebeurs in Houten.

We hebben voor geïnteresseerde nog gratis kaarten beschikbaar. Ben je toevallig in Nederland of heb je plannen om te emigreren? Kom bij ons langs, we maken graag kennis!

Vraag hier vrijkaarten aan voor de emigratiebeurs.

Buiten Nederland een paspoort of ID-kaart aanvragen bij u in de buurt

Communicatie vanuit de ambassades gaat nog steeds helaas voor een groot deel alleen via Sociale Media, men informeert niet via e-mail. Dit is echter wel de voorkeur voor een groot deel van de Nederlanders, volgens eigen onderzoek. Men ontvangt dus ook geen informatie per e-mail over pop-up ambassades (uitzonderingen daargelaten), waardoor men er te laat achter komt. Ondanks dat men zich heeft ingeschreven voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Wederom hebben we hier berichten over binnengekregen.

Check daarom zelf regelmatig of de ambassade of het consulaat-generaal in de regio langskomt

Ook met het oog op extra drukte vanwege de paspoortpiek, zoals al eerder vemeld in onze vorige nieuwsbrief.

Vijf jarig jubileum Stichting GOED!

Vijf jaar geleden werd Stichting GOED opgericht, en sindsdien hebben wij aanzienlijke stappen gezet in het behartigen van de belangen van Nederlanders wereldwijd. De paspoortcampagne van het NIHB leidde tot media-aandacht en het eerste contact met Buitenlandse Zaken (BZ). Tijdens de beginfase van het 24/7 Loket Buitenland werd St. GOED uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste klankbordsessies, een belangrijke erkenning.

In januari 2019 werd GOED officieel de eerste Stichting als belangenbehartiger voor Nederlanders wereldwijd. Gedurende de daaropvolgende jaren zijn er diverse positieve ontwikkelingen geweest om de uitdagingen van Nederlanders over de grens aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de implementatie van DigiD videobellen, pop-up ambassades, bijdragen aan verbeterde informatievoorziening, en medewerking aan het stappenplan voor terugkeer naar Nederland op NederlandWereldwijd.nl.

Jullie inspanningen, om deel te nemen aan verschillende onderzoeken en enquêtes van St. GOED, hebben bijgedragen aan het verkrijgen van aandacht van zowel de overheid als de politiek. Er zijn ook goede contacten gelegd met diverse overheidsorganisaties. Zo hebben we een mooi netwerk kunnen opbouwen. Het is belangrijk om de focus op de dienstverlening en informatievoorziening aan Nederlanders in het buitenland in beweging te houden. Ook onze bezoeken aan de Tweede Kamer en het contact met politieke partijen zijn nuttig geweest. Zo wordt o.a. het onderzoek van Stichting GOED gebruikt in het Wetsvoorstel van de leden Sjoerdsma en Kuiken tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

We zijn enorm dankbaar voor de steun van onze vrijwilligers en de gulle donaties die we hebben ontvangen en nog steeds ontvangen. Zonder deze toewijding zouden we niet in staat zijn om onze missie voort te zetten. 

Het jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, we zullen hier nog verder over berichten.

Nogmaals, hartelijk dank aan al onze vrijwilligers en donateurs die dit mogelijk maken!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This