Selecteer een pagina

Onderwerpen in de nieuwsbrief van maart 2021;

 1. Aanpassingen testbeleid reizen naar Nederland
 2. Onderzoek in samenwerking met VU over het Nederlanderschap
 3. Ervaringsverhaal uit de reeks ‘En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt’
 4. Tips voor huisvesting bij terugkeer naar Nederland
 5. Tevredenheidsonderzoek Stichting GOED
 6. DUO achterstallige studieschuld en paspoort signalering
 7. Kun je, wanneer je als Nederlander in het buitenland woont, je laten vaccineren in Nederland?
 8. FANF stelt zich voor
 9. SVB Bewijs van in leven zijn
 10. Tip van de maand: Kopie-ID App
 11. In memoriam

1. Aanpassingen testbeleid reizen naar Nederland

Meer mogelijkheden en verruiming van de 4 uur sneltest, wanneer men naar Nederland moet reizen.

Vanaf 3 maart worden meer coronatesten toegestaan. Nu is er de PCR-test. Dit is een zogenaamde NAAT-test. Naast de PCR-test, zijn er nog meer NAAT-testen. Per 3 maart zijn alle NAAT-testen toegestaan. Dus ook de testen onder de namen mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA. De PCR-test verplichting wordt dan de NAAT-testverplichting.

Meer info over aanpassingen testbeleid reizen

2. Onderzoek in samenwerking met VU over het Nederlanderschap

De Stichting GOED en de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Bestuurskunde & Politicologie, zijn gezamenlijk twee onderzoeksprojecten begonnen. We vergelijken de Nederlandse nationaliteitswetgeving met het ‘enkele nationaliteit principe’ ten opzichte van nationaliteitswetgeving in andere Europese landen. Het tweede onderzoek kijkt hoe de wetgeving en de politiek invloed hebben op multinationale familierelaties en wat de hedendaagse politieke kijk is op het mogelijk automatisch verlies van de nationaliteit. De komende weken en maanden zullen we ook de Nederlandse gemeenschap vragen om aan deze onderzoeken mee te doen.

3. Ervaringsverhaal uit de reeks ‘En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt’

We zijn gestart met een reeks ervaringsverhalen van Nederlanders die of wel onbewust of wel door fouten van de overheid hun Nederlanderschap zijn verloren. Hoe kon het zover komen? Wat doet het met mensen en wat zijn de gevolgen. Deze keer het verhaal van een alleenstaande moeder die bij terugkeer in Nederland het bericht krijgt dat zij en haar dochtertje de Nederlandse nationaliteit hebben verloren. Maar is dit wel zo? Benieuwd hoe het afloopt?

Lees hier verder  

4.Tips voor huisvesting bij terugkeer naar Nederland

Terugkeren naar Nederland is een uitdaging. Op verschillende manieren zijn we actief met het onderwerp en de vele aspecten die erbij komen kijken. Een kleine overwinning van onze kant is dat deze week gehoor is gegeven aan onze suggestie de handleiding briefadres voor gemeenten uit te breiden en hiermee meer kans te bieden aan terugkerende Nederlanders. We hebben voor deze nieuwsbrief huisvesting in de spotlight gezet. Hoe kun je je hiervoor het beste voorbereiden.

Lees hier verder 

5. Tevredenheidsonderzoek

Wij willen graag weten wat voor onze achterban belangrijk is en hoe wij het beste jullie ervaringen, problemen en klachten kunnen verwerken. Deze informatie is belangrijk om de juiste prioriteiten voor onze Stichting vast te kunnen stellen. Dit korte onderzoek neemt niet mee dan 5 minuutjes van je tijd in beslag. Jullie feedback is belangrijk voor ons!

6. DUO achterstallige studieschuld en paspoort signalering

De Nationale Ombudsman heeft recentelijk hun DUO buitenland rapport afgesloten en gepubliceerd. DUO (bekend als Studiefinanciering) heeft, onder meer, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voormalig studenten met een schuld op de paspoortsignalering lijst te zetten. Naar eigen zeggen zou DUO dit enkel doen als men de oud-studenten niet meer kon vinden. Echter blijkt uit het onderzoek en de verschillende reacties naar de Ombudsman dat dit niet altijd overeenkomt met de ervaringen van Nederlanders in het buitenland.

Bij een paspoort signalering is het aan de signalerende instantie om de overheid te verzoeken de signalering te stoppen. Zolang men op de paspoortsignalering vermeld wordt zal de overheid ook geen nieuw paspoort verstrekken. Echter, bij de afwijzing van de aanvraag kan je wel binnen 8 weken na afwijzing verzoeken om toch nog een paspoort af te geven. Dit wordt dan enkel gedaan als je kan aantonen dat het niet hebben van een paspoort je negatief beïnvloed. Bijvoorbeeld als gevolg van de zogenaamde 10-Jaren Klok en zo de Nederlandse nationaliteit te verliezen. Helaas zijn er ons gevallen bekend waardoor de DUO paspoortsignalering resulteerde in het verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Neem als voorbeeld, Wendy (fictieve naam en details) die verhuisde naar de VS na haar studie. In de VS kreeg zij een baan maar die was niet echt goed betaald. DUO nam contact op en eiste de studieschuld op. Wendy legde uit dat het inkomen niet zo goed was en dat ze niet kon voldoen aan het aflosbedrag. Wendy moest haar zaak op de ambassade destijds voorleggen. Ondanks begrip van de overheidsambtenaar op de ambassade accepteerde DUO de situatie niet. Wendy werd gesignaleerd en kon geen paspoort meer krijgen. Zij werd daarbij destijds door de ambassade noch DUO erop gewezen wat haar rechten waren. Ook wist de ambassade dat Wendy ook (per uitzondering) de Amerikaanse nationaliteit had. Zowel de ambassade noch DUO waarschuwde Wendy dat ze het risico liep haar Nederlandse nationaliteit te verliezen. Helaas was het voor Wendy te laat toen ze jaren later erachter kwam niet meer Nederlander te zijn. Zij is op het ogenblik aan het proberen om haar Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.

De Stichting GOED helpt mee om dit soort situaties bij de overheid onder de aandacht te brengen. Zowel een beter beleid als betere informatievoorziening kan dit soort zaken voorkomen.

Lees hier de informatie van de Nationale Ombudsman

7. Kun je, wanneer je als Nederlander in het buitenland woont, je laten vaccineren in Nederland?

We kregen hierover een vraag binnen en ook onze collega’s van de VBNGB kregen meerdere vragen hierover binnen. Kunnen mensen die niet meer in de BRP (Basis Registratie Personen) staan, wel een Covid vaccinatie in Nederland krijgen? De VBNGB is bij het CAK gaan informeren wat de mogelijkheden zijn en het schijnt onder bepaalde voorwaarden inderdaad mogelijk.

Lees hier verder

8. FANF (Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk) stelt zich voor

Stichting GOED onderhoudt met verschillende Nederlandse verenigingen, stichtingen en clubs een goed contact. Samenwerken en informatie uitwisselen is belangrijk. De FANF is een vereniging in Frankrijk, zij stellen zich in deze nieuwsbrief graag aan onze nieuwsbrief lezers voor.

Lees hier verder

9. SVB Bewijs van in leven zijn

We hebben het al eens eerder bericht, door de Covid-pandemie zijn er van april t/m oktober 2020 door de SVB geen formulieren voor het ‘bewijs van in leven zijn’ verstuurd. Vanaf november 2020 is de versturing van de levensbewijzen weer als normaal hervat.

Ben je in de genoemde periode (april-okt) jarig? Dan heb je in 2020 waarschijnlijk geen levensbewijs ontvangen. Je krijgt daarom het formulier dit jaar wat eerder dan normaal. Wanneer krijg je jouw formulier in 2021? Voorbeeld: Krijg je normaal in juni het levensbewijs en heb je er vorig jaar geen ontvangen, dan krijg je deze nu eind februari 2021. In juni 2021 krijg je dan niet opnieuw een formulier.

Lees hier verder

10. Tip van de maand – Kopie ID-app

Iedereen moet van tijd tot tijd wel een kopie identiteitsbewijs opsturen of laten zien. Er is een handige App waarmee je dit op een veilige manier kan doen. Je hebt o.a. de optie om bepaalde delen, bijvoorbeeld je BSN, af te schermen.

Meer info over deze App

11. In memoriam

Wij ontvingen het droevige bericht dat Lodewijk Lagemaat op 24 februari 2021 is overleden. Lodewijk ondersteunde Stichting GOED vanuit Thailand met advies over AOW en pensioen. Namens de Stichting Goed wensen wij zijn dochter, zijn vriendin en verdere familie en vrienden heel veel sterkte.

Dank voor alle donaties

Jullie hulp stelt ons in staat om nog meer te doen, maar het is vooral erg motiverend te weten dat wij gesteund worden in onze activiteiten.

Ondersteun ons werk
Een kleine bijdrage zorgt ervoor dat wij kunnen doorgaan met wat we doen;

Zelfs deze nieuwsbrief kost ons aardig wat centjes. Als GOED donateur profiteer je ook nog eens van leuke kortingen!

Hier meer info over hoe je als GOED donateur kan bijdragen. 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This