Selecteer een pagina

Debat Consulaire Zaken

Debat over de dienstverlening van Nederlanders in het buitenland

Met o.a. digitaliseren van meer producten, verbeteren reisadviezen, stemmen buitenland, RNI-wijzigingen, gedetineerden in het buitenland.

Een aantal van de vragen die gesteld zijn aan de Minister;

Wat is de staat van het onderzoek van BZK over de Digitale paspoort verlening en plaatselijke opname van de Biometrische gegevens (vingerafdruk)?

BZK is beleid verantwoordelijk in deze en later deze maand zal BZK en BZ de definitieve resultaten van het onderzoek bekend maken via een kamerbrief. Echter zal niet alles in detail bekend gemaakt worden.

Hoe zit het met de verdere digitalisering van producten en diensten?

DigiD videobellen is nu een feit en er zal worden gekeken of dit ook kan worden toegepast voor andere producten. Denk hierbij aan het bewijs van in leven zijn en het aanvragen rijbewijs. Het is afhankelijk van de uitvoeringsorganisaties en volgens de Minister is de beste manier waarschijnlijk om net als DigiD videobellen, eerst een pilot uit te voeren. Vanaf 1 april 2023 zal de minister de uitvoeringsorganisaties hierover benaderen.

Je kunt het gehele debat hier terugzien.

NOB onbegrensd taalleren

Nederlands Onderwijs in het buitenland

Steeds meer kinderen groeien op met meerdere talen. Het ene kind groeit vanaf de geboorte op met meerdere talen, het andere kind op latere leeftijd. Elk kind heeft een eigen verleden en een eigen ondersteuningsbehoefte.

Dankzij gezamenlijke inspanningen van verschillende organisaties is Onbegrensd taalleren samengesteld.

Een document ter informatie en inspiratie over toekomstbestendig taalonderwijs.

Het gaat om thuistaal, over het Nederlands als cultuur- en onderwijstaal, over regionale en internationale talen. Het is gepresenteerd op de Europese dag vd talen.

https://www.stichtinggoed.nl/emigratie-en-verblijf/onderwijs/europese-dag-van-de-talen/

DUO – blokkeren paspoortaanvraag

Antwoord op Kamervragen

We hebben hier al eens eerder over bericht om oud-studenten erop attent te maken.

In de afgelopen tien jaar konden 2.700 oud-studenten in het buitenland geen nieuw paspoort aanvragen. Studiefinancier DUO hield dat tegen vanwege betalingsachterstanden van meer dan 5.000 euro.

Volgens de Paspoortwet kan DUO bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek tot opname in het RPS (register paspoortsignaleringen) doen. Opname in het RPS kan weigering van een paspoort tot gevolg hebben.

Op 14 september 2022 werden door Groen Links hierover Kamervragen gesteld. Recentelijk heeft het Min. van Onderwijs en Wetenschappen hierop gereageerd.

Lees de vragen en antwoorden hier.

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug, wanneer die verloren is gegaan?

Voor Oud-Nederlanders die het Nederlanderschap willen herkrijgen, brengt dat nogal eens de nodige frustraties en verwarringen met zich mee. Om over de juridische, emotionele en financiële strijd nog maar te zwijgen. De informatie op de websites van de overheid zijn niet altijd even logisch te volgen. Echter in de brochure (zie link hieronder) van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) worden de opties zo goed als mogelijk weergegeven en uitgelegd. Hopende dat dit mensen beter op weg helpt.

Je kunt op dit moment als oud-Nederlander op een aantal manieren de Nederlandse nationaliteit herkrijgen.

 1. Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij je een verklaring aflegt dat je weer Nederlander wilt worden. Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging.
 2. Daarnaast geldt deze mogelijkheid ook voor oud-Nederlanders die het Nederlanderschap van rechtswege verloren zijn, daarmee ook het Unie-burgerschap verloren en voor wie het verlies van het Unie-burgerschap onevenredig was. In dat geval hoeft u niet in het Koninkrijk te wonen. Dit betreft de zogenaamde evenredigheidstoets.
 3. Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud Nederlanders open.

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders

Blijf ons, het nieuws, de overheid en de politiek goed volgen, wanneer dit onderwerp belangrijk voor je is. De modernisering van de wet laat lang op zich wachten en er zal nog aardig wat werk verzet moeten worden om alle neuzen de zelfde richting op te laten wijzen.

Maar…..laten we goede moed houden dat de lappendeken van de Wet op het Nederlanderschap, nu eindelijk eens echt opgelapt wordt. 

Gesprekken Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ)

Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met BZ over de knelpunten van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) of wel de registratie van gegevens van Nederlanders die in het buitenland wonen. Kunnen, moeten of zouden we Nederlanders in het buitenland gelijk moeten behandelen als Nederlanders in Nederland?

Thema’s

 • Uitwisseling van persoonsgegevens
 • Inzage- en correctiemogelijkheden RNI
 • Meldpunt voor fouten in basisregistraties
 • Het bewijs van in leven zijn
 • Gelijke behandeling
  • Stemrecht
  • Rijbewijs
  • Belastingdienst (BD)
  • ‘Mijn gegevens’ in MijnOverheid

Lees hier het verslag en wat er in de planning staat

Gezinsmigranten

Stichting GOED blijft zich inzetten voor gezinsmigranten. We zijn gevraagd om input te leveren op de monitoring van de nieuwe wet inburgering, zodat het perspectief van de inburgeraar meegenomen wordt. Daarom hebben we een meldpunt gemaakt voor gezinsmigranten. We nodigen iedereen uit om op elk moment van het inburger traject jullie ervaringen te delen via het meldpunt. Ben je in Nederland al van start gegaan met inburgering als gezinsmigrant? Wij zijn op zoek naar jouw input! Neem deel aan een klankbordgroep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deel je ervaringen met andere inburgeraars.

Mee doen? Stuur ons een berichtje.

Zie ook de oproep voor deelname aan online bijeenkomst op 25 oktober 2022.

 

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This