Nieuwsbrief Stichting GOED V1.0

Eerste update oprichting Stichting GOED

WORD PARTNER VAN GOED

Na bijna een jaar van voorbereiding door de initiatiefnemers van de Facebookgroep en website NIHB – Nederlanders In Het Buitenland, is Stichting GOED opgericht, voor de belangenbehartiging van Nederlanders die permanent of tijdelijk in het buitenland wonen.


GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en presenteert zich inmiddels via de website www.stichtinggoed.nl


Tot op het moment van deze oprichting was er geen officiële vertegenwoordiging die als doel heeft elk land- of regionaal gerichte Nederlandse vereniging, stichting, club of online gemeenschap in het buitenland te verbinden. Een stichting die ernaar streeft de ca. 1.5 miljoen Nederlanders waar dan ook op de wereldbol samen te brengen en zich optimaal wil inzetten voor hun belangen.

Wat gaan we doen?
De Stichting verder verfijnen, want natuurlijk is ons initiatief niet in steen gebeiteld. Maar bewust een ‘work in progress’ zodat suggesties, ideeën, bezwaren en opbouwende kritiek in acht genomen en verwerkt zullen gaan worden. Want GOED wordt niet opgedrongen, maar in constructieve dialoog tot stand gebracht. Dus neem alvast kennis van de website en laat weten wat je ervan vindt en welke prioriteit in belangenbehartiging jij denkt dat vooropgesteld moet worden. We willen jullie tot aan de grens van irritatie inspireren, om met elkaar te streven naar een correcte behandeling van Nederlanders verspreid over de wereld!

In de tussentijd gaan we door met het werven van donateurs, het benaderen van sponsoren, overleggen over de meest succesvol geachte manier van subsidie te verkrijgen en zo voort. Alhoewel tot nog toe het merendeel uit eigen zak wordt betaald en door een kleine groep vrijwilligers wordt ondersteund, om echt professioneel te kunnen gaan functioneren en een vertegenwoordiging in Den Haag te hebben, is geld nodig, hoe spaarzaam we ook zijn.

Nogmaals, het beleid van een terugtredende overheid en het steeds grotere effect van bezuinigingen onder het mom van efficiency en effectiviteit, heeft vooral geleid tot steeds minder dienstverlening aan de burger, die wel degelijk de effecten van deze verschraling ondervindt. De oorzaak is dat de Nederlandse overheid de NIHB-er eerder als last dan als lust ziet.

Het is daarnaast ook ons streven een betere communicatie te realiseren tussen diezelfde overheid en overheidsinstanties en de grote groep vertrokken Nederlanders. Het is niet altijd alleen maar onwil, maar ook vaak onwetendheid en slecht afgestemde regels, processen en procedures. De functie van de Stichting is dan ook om knelpunten en problemen op deze gebieden onder de aandacht te brengen en te zorgen dat er verbetering in komt. Dit kunnen we alleen realiseren door een duidelijke permanente dialoog te onderhouden met zowel de achterban als de verantwoordelijke instanties en overheid.

Hoewel we de politiek van tijd tot tijd wel zullen moeten benaderen, streven we naar een belangenbehartiging die los staat van enige politieke inmenging, iets waar we van vinden dat je daar volstrekt onpartijdig tegenover moet staan. De Consumentenbond zoekt ook niet louter naar politieke bestuurders in Den Haag om hun belangen scherp te houden. Die zoeken primair verbinding met de belangen van hun achterban, net als stichting GOED.

Samen kunnen we zo veel meer bereiken.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This