Selecteer een pagina

 

Covid-vaccinatie tijdens tijdelijk verblijf in Nederland

Update op het bericht van 6 april voor Nederlanders (niet-ingezetenen) die tijdelijk in NL verblijven.
Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat geëmigreerde Nederlanders die afgelopen jaar in Nederland zijn gestrand vanwege de reisbeperkingen ‘mee’ kunnen met het lopende Nederlandse vaccinatiebeleid, aangezien dat sinds kort ook (deels) gebaseerd is op eigen aanmelding.

De voorwaarden op dit moment zijn;

Dat men Nederlander is, beschikt over een BSN, beschikt over een DIGID én als men geboren is in of voor 1955, dan kan deze groep Nederlanders zich aanmelden voor vaccinatie. Dat kan via de website www.coronatest.nl (op die site kun je terecht voor test- of vaccinatieafspraak, dit werkt alleen vanuit Nederland). Komende tijd wordt het geboortejaar stapsgewijs steeds opgehoogd.

Let op! BSN en DigiD zijn vereist om je aan te kunnen melden.

Voor de Nederlanders die in hun woonland geen vaccinatie-vooruitzicht hebben en voorlopig niet naar Nederland komen is er op dit moment helaas geen oplossing.

Ambassades en Consulaten

Waar mogelijk, hervatten de ambassades en consulaten de (paspoort/ID’s) dienstverlening weer. Echter, alles hangt af van de lokale lockdownregels en de Corona omstandigheden. Wereldwijd is er hierdoor een wisselend beeld en er is voorlopig geen eenduidige informatie die voor alle landen geldt.

Hou het afsprakensysteem van een ambassade of consulaat goed in de gaten. De situatie kan ook weer snel veranderen en blijft daardoor onzeker. Je kunt ook via 24/7 Contact Center navraag doen over de details per ambassade of consulaat.

Hou tevens in de gaten of er een MVA (Mobiel Paspoort Aanvraagstation) wordt ingepland via de nieuwsberichten van de ambassade of consulaat. Die berichten worden meestal via Facebook en Twitter verspreid, via een nieuwsbrief of via Nederlandwereldwijd.nl (NWW). Op NWW kun je dit meestal vinden via https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws en vervolgens het juiste land kiezen.

Wil je dat er een MVA wordt ingezet bij jou in de buurt, maak dit dan kenbaar aan de ambassade. Er wordt eventueel alleen een MVA ingepland als blijkt dat voldoende Nederlanders in dezelfde regio dit wensen.

TIP

Berichten van de ambassade (nieuwsbrief) kun je ontvangen door je aan te melden voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Ga naar https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ en kies vervolgens; aanmelden + registratie ambassade.

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groepen de eis om naar het buitenland te reizen voor het ophalen van een mvv of voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland.

Lees hier verder

 

Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland

Ook de ABN AMRO zal net als de ING (zie bericht) een buitenlandtoeslag gaan invoeren. Daarnaast heft de bank al sinds 2018 actief bankrekeningen op van Nederlanders die buiten de EU wonen.

Op dit moment kan men tot 5 mei reageren op een initiatiefwetsvoorstel waarmee het recht wordt gecreëerd voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden.

Reageer hier op de internetconsultatie

Deel van de brief die ABN AMRO klanten onlangs hebben ontvangen.

Family is not tourism

Stichting GOED ondersteunt de petitie om de reisrestricties voor familieleden te versoepelen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die al lange tijd van hun kind(eren) gescheiden zijn of familie die geen mantelzorg kan geven of voor een ziek familielid in NL kan zorgen. Je kunt eventueel hier de petitie tekenen.

De GOED NIEUWS FLASH is een periodieke verschijning om belangrijke en nuttige informatie snel te verspreiden via korte aankondigingen.

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This