LAATSTE NIEUWS

VOOR NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND

Toegankelijke digitale overheid

Alle overheidsorganisaties zullen bestaande digitale diensten verplicht moeten verbeteren. Dit kunnen zij doen door de online informatie en dienstverlening op een toegankelijke manier aan te bieden. De informatie is dan geschikt voor iedereen.

Dit is waar de overheid naar streeft, echter bedoelen ze met ‘iedereen’ ook de Nederlanders die tijdelijk of permanent over de landsgrenzen zijn gaan wonen?

Probleem DigiD App activatie voor Nederlanders in het buitenland

Naar aanleiding van de GOED DigiD enquête heeft er een gesprek plaats gevonden tussen het bestuur van de Stichting GOED en met DigiD (Logius) en het UWV. Eveneens naar aanleiding van onze DigiD enquête heeft onze collega de Stichting NBN kamervragen laten stellen. Beantwoording hierop zijn voor het moment uitgesteld. 

Enige tijd geleden heeft GOED ontdekt dat er een “workaround” bestaat om een nieuw telefoonnummer te kunnen koppelen aan je DigiD zonder dat men opnieuw over een nieuwe activeringscode dient te beschikken. GOED heeft dit in een eerdere Nieuwsbrief laten weten. Helaas werkt de “workaround” niet in alle gevallen. DigiD heeft ons bevestigd dat informatie hier omtrent op korte termijn op de website van het DigiD zal worden geplaatst.

DigiD App activering werkt niet voor de meeste Nederlanders in het buitenland

De fameuze tweestapsverificatie via de SMS functie zou geheel niet nodig zijn als men de DigiD App zou kunnen activeren via de controle met een identiteitsbewijs. Echter wat blijkt nu na enig speurwerk door GOED, de route met een Android telefoon uitgerust met een NFC lezer, Apple telefoons zijn hiervoor niet geschikt, werkt niet bij paspoorten uitgegeven via ambassades en grensgemeenten. Die paspoorten worden namelijk niet in de BRP (Basis Registratie Personen) ofwel de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) geregistreerd in Categorie 12 (reisdocumenten). Hierdoor zijn deze documenten, net als de rijbewijzen die niet in het rijbewijsregister geregistreerd staan, niet geschikt om de DigiD App te activeren via de Android methode. De DigiD App is zo ontwikkeld dat ter indentificatie Cat. 12 gecontroleerd moet worden.

Mede dankzij de Stichting GOED zijn nu zowel DigiD alswel UWV, RvIG en het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte van dit probleem en wordt er door deze partijen naar mogelijke alternatieven gezocht.

Ook heeft GOED het DigiD probleem aanhangig gemaakt bij de Nationale Ombudsman. Deze zal contact opnemen met bovengenoemde instanties.

Centraal basisregister reisdocumenten

Er zijn plannen om een centraal basisregister reisdocumenten in te richten, waardoor aan deze kwalijke registratieverschillen een einde komt. Minpuntje is dat men spreekt vanaf 2022 of later. Om de belangrijkheid van het geheel te onderstrepen, de overheid streeft om zo spoedig mogelijk tot een tweestapsverificatie over te gaan voor alle instanties waar men via DigiD moet inloggen. Het spreekt vanzelf dat de Stichting GOED de ontwikkelingen zal blijven volgen. De Stichting heeft nu regelmatig contact met de desbetreffende instanties en zal niet nalaten u op de hoogte te houden.  

Wij zullen de informatie tevens aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken doen toekomen.

 

‘Meeste Nederlanders in het buitenland vóór behoud dubbele nationaliteit’

Interview Stichting GOED met OmroepMax.nl 31/07/2019 

Het hebben van verschillende nationaliteiten is al jaren een onderwerp van discussie. Mag dit wel? Mag dit niet? De politiek hakt de knoop tot nu toe nog niet door, maar daar lijkt verandering in te komen. In het regeerakkoord van 2017 staat dat het kabinet voornemens is om het zogenoemde nationaliteitsrecht te moderniseren. Dit houdt in dat het voor de aankomende eerste generatie emigranten en immigranten mogelijk blijft om een dubbele nationaliteit te hebben. Dit zijn mensen die voor het eerst naar Nederland komen of uit Nederland wegtrekken. De generaties daarna moeten volgens de nieuwe wet wél kiezen tussen de Nederlandse nationaliteit en de nationaliteit van het land waar zij zich vestigen.

 
Uitslag van onze laatste Poll

This poll is no longer accepting votes

Nederlanders in het buitenland, wellicht de grootste minderheidsgroep, waar de minste politieke aandacht aan wordt besteed.
 
Doe mee aan onze volgende Poll

This poll is no longer accepting votes

De Nationale Ombudsman is een goed voorbeeld van een instantie die zich bekommert om Nederlanders in het buitenland.
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This