s

GOED nieuws! (update 5 nov. 2019)

De leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP en FvD hebben VOOR de tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (de Brexit Noodwet) gestemd, de overige fracties, enkel CDA, PVV en ChristenUnie, ertegen, zodat de wet is aangenomen.

De behandeling in de Eerste Kamer lijkt een formaliteit, gezien de brede steun onder partijen. In een aangenomen motie roept de Kamer het kabinet op om zo snel mogelijk een voorlichtingscampagne te beginnen over de nieuwe wet.

Tijdens de plenaire vergadering van 29 oktober 2019 is de behandeling voortgezet over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-(R2119)).

Indieners: D66, VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS

Sjoerd Sjoerdsma trapt af met nog eens duidelijk uit te leggen waarom de noodwet voor veel Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk noodzakelijk is. Verder worden de vragen uit het eerste debat behandeld en geeft Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mevrouw Broekers-Knol advies, echter dit advies bestaat vooral uit het duidelijk maken dat het kabinet de noodwet niet wil ondersteunen. Je kunt een vestigingsprobleem niet oplossen met nationaliteit en de Brexit noodwet is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, aldus de Staatssecretaris. 

Vervolgens geeft zij aan dat een flink deel van de 100.000 Nederlanders in het VK op grond van de huidige wetgeving al een dubbele nationaliteit kan verkrijgen, namelijk de Nederlanders die getrouwd zijn met een Brit of een Britse en de Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren. Voor de resterende groep heeft zij er het volle vertrouwen in dat pre-settled of settled status voldoende zou moeten zijn. Het kabinet heeft namelijk uitvoerig contact gehad met de Engelse regering hierover om te zorgen voor een goede status voor Nederlanders die wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk.

Uiteraard lopen de meningen over de betrouwbaarheid van de pre-settled en settled status behoorlijk uiteen. Lees hier meer over in de samenvatting van het NIHB.

De zorg van het CDA over terugkerende Somaliërs

De zorg die Mevrouw Toorenburg (CDA) uitsprak of er straks 30.000 Somaliërs naar Nederland komen, werd door Sjoerd Sjoerdsma duidelijk beantwoord;

Ik hoop haar te helpen door te zeggen dat dit mensen zijn die de Nederlandse nationaliteit al hebben. Zij kunnen dus op dit moment en eigenlijk op elk moment dat zij wensen terugkeren naar Nederland. Dat gebeurt ook al vanwege de brexitchaos. Het doel is juist dat Nederlanders die in het VK wonen en daar willen blijven, dat ook kunnen, door hen naast de Nederlandse nationaliteit ook de Britse nationaliteit toe te staan. Voor zover de zorgen van mevrouw Van Toorenburg dus gerechtvaardigd zijn, geldt wat ons betreft eerder het omgekeerde: mét deze wet zullen Nederlanders juist in het Verenigd Koninkrijk willen blijven, ook Somalische Nederlanders.

De informatievoorziening

Het antwoord van de staatssecretaris op de vraag van Mevrouw Özütok (GroenLinks) welke stappen tot nu toe zijn gezet en welke stappen nog worden gezet om de informatievoorziening te verbeteren, was zeer teleurstellend. Mevrouw Özütok vindt dat er voorkomen moet worden dat Nederlanders buiten de EU voor verrassingen komen te staan over hun Nederlanderschap. Volgens de Staatssecretaris is er al genoeg informatie via de reguliere websites van de overheid en zijn er geen plannen ter verbetering.

Dit is tegenstrijdig met de resultaten uit het nationaliteitsonderzoek, waar de informatievoorziening niet hoger scoorde dan 3.6 uit een getal van 10.

Meerderheid?

Indien er sprake zou zijn dat de SP en het CDA eveneens hun stem uitbrengen ten gunste van de Noodwet, dan is er een grote meerderheid in Tweede Kamer en bijna zeker een meerderheid in de Eerste Kamer. Ondanks de uitspraak dat aanname van deze Noodwet geen precedent creëert voor het toestaan van een dubbele nationaliteit voor alle Nederlanders in het buitenland, hoopt de Stichting GOED dat mede op basis van de resultaten van het Nationaliteitsonderzoek, de betrokken politieke partijen stil zullen staan bij de problematiek die de Nederlander in het buitenland ervaart bij het aannemen van een andere nationaliteit. Zij zien er nu vaak vanaf een andere nationaliteit aan te nemen, omdat men het Nederlanderschap niet wil verliezen.

Uit het Nationaliteitsonderzoek van Stichting GOED, wat nog steeds open staat om in te vullen, is duidelijk gebleken dat de meerderheid van Nederlanders in het buitenland, positief tegenover dubbele nationaliteit staan voor zowel 1ste als 2de generatie emigranten.

Onze partner, het NIHB, heeft een samenvatting opgesteld, met verdere belangrijke zaken die zijn besproken tijdens het debat.

Ga naar de samenvatting op het NIHB

Het volledige verslag van het debat is hier te lezen en wie tijd heeft kan het debat ook nog bekijken.


 

Bewijs maar dat je nog Nederlander bent

Soms kan de overheid of een gemeente vragen te bewijzen dat je nog Nederlander bent. Ook als je enkel de Nederlandse nationaliteit hebt. We hebben kort samengevat welke documenten jou kunnen helpen om het bewijs te leveren.   Nederlands Paspoort   Jouw...

Lees meer

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol houdt poot stijf

Wetsvoorstel evenredigheidstoets (Tjebbes) Klik hier om het voorgaande bericht hierover te lezen; Wetsvoorstel herkrijgen van het Nederlanderschap en de modernisering nationaliteitswet Kort samengevat stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) dat...

Lees meer

Vader en dochter hebben ongewild het Nederlanderschap verloren

Ervaringsverhaal uit de reeks ‘En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt’. Het zijn verhalen van Nederlanders die door omstandigheden hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt of bijna zijn kwijtgeraakt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat doet dit met hun leven. Met...

Lees meer

Paspoort vs nationaliteit

Een paspoort is niet hetzelfde als je nationaliteit Deze denkfout wordt vaak gemaakt Een nationaliteit is een status: je bent het, je bent het niet, of je bent het niet meer Het hebben van een paspoort of identiteitskaart, een verklaring van Nederlanderschap, je...

Lees meer
Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This