Selecteer een pagina

Nieuwe wet inburgering en de rol van gemeenten

De nieuwe wet inburgering is onderdeel van ons Project Terugkeer. De wet zal 1 januari 2022 in werking treden en invloed hebben op Nederlanders die terugkeren met een niet-EU partner. Zo gaat de taaleis van A2 naar B1. In de aanloop tot de Nieuwe Wet Inburgering is er nog weinig aandacht gegaan naar de vertaling van de wet voor gezinsmigranten.

Dit initiatief van stichting GOED hier aandacht voor te vragen is meteen met enthousiasme door SAM (beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein) en Divosa (verantwoordelijk voor de veranderopgave inburgering) opgepikt.

Webinar

Het resultaat is een gezamenlijke organisatie van het Webinar ‘gezinsmigranten in de nieuwe wet inburgering en de rol van gemeenten’ Op vrijdag 3 december 10:00-tot 12:00 uur.
.
Sprekers en deelnemers vanuit overheidsinstanties, belangenvertegenwoordigers van gezinsmigranten, kennisinstituten en verschillende gemeentes zullen informatie met elkaar delen en aandachtspunten identificeren.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This