Partners en Bevriende Relaties (BR)

Partner organisaties en bevriende relaties

Partners wisselen kennis en informatie uit en ondersteunen het algemeen belang en daarmee de Stichting door bijvoorbeeld samen te werken aan een project dat zowel voor de partner als de Stichting belangrijk is.

Relaties geven er de voorkeur aan niet direct betrokken te worden bij onze projecten. Wel zal frequent informatie uitgewisseld worden om elkaar en de achterban op de hoogte te houden.

Meer info

NIHB – Nederlanders in het Buitenland [PARTNER]

NIHB – Nederlanders in het Buitenland [PARTNER]

Organisatie die op 2 juni 2014 is opgericht

Het NIHB heeft als doel Nederlanders die in het buitenland wonen voor een korte, lange of permanente periode te verbinden, te informeren en te ondersteunen. NIHB heeft een goed bezochte website, www.nihb.nl, een besloten Facebookgroep met 18.500 leden, een pagina met bijna 3.600 volgers en een Twitter-account. NIHB heeft zich in februari 2018 ingezet om het aanvragen en/of vernieuwen van een paspoort voor NIHB’ers te verbeteren. Zie alle informatie hierover op de NIHB website.

Nederlanders in den Vreemde [PARTNER]

Nederlanders in den Vreemde [PARTNER]

Organisatie

Nederlanders in den Vreemde, schenkt aandacht aan het wonen buiten Nederland en de overheid, met name omtrent het verlies Nederlanderschap en het hebben van andere nationaliteiten erbij. 

Dutch People All Over The World [RELATIE]

Dutch People All Over The World [RELATIE]

Online Community

Dutch People All Over The World – Is altijd op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen, werken, studeren en leven. Verbind Nederlanders wereldwijd.
Beheerder: Frans Jansen
Leden: 17.300

Nederlanders in Australie [RELATIE]

Nederlanders in Australie [RELATIE]

Online Community

Nederlanders in Australie – Heeft als doel Nederlanders die in Australie wonen voor een korte, lange of permanente periode te verbinden, te informeren en te ondersteunen. Het is ook een platform voor algemene informatie, nieuws and conversatie. De groep Nederlanders in Australie heeft bijna 8000 leden en bestaat sinds 2011.

Canarische Eilanden [RELATIE]

Canarische Eilanden [RELATIE]

Online Community

Nederlandstaligen op de Canarische Eilanden – Community voor mensen die op de Canarische Eilanden wonen, werken of een bedrijf hebben, maar ook voor algemene informatie, nieuws en uitwisselen van ervaringen.

Contact: Marcel Jacobs
Leden: 2000

Holland Club Munchen [RELATIE]

Holland Club Munchen [RELATIE]

Organisatie

Holland Club Munchen – Nederlanders in Munchen verbinden d.m.v. maandelijkse borrels en evenementen, zoals Koningsdag, Sinterklaas, Bierfest etc.
Herman Zaaiman – Voorzitter
Lidmaatschap: gratis (bijdrage per evenenment)

Finland – Dutch and lost in Finland [RELATIE]

Finland – Dutch and lost in Finland [RELATIE]

Online Facebookcommunity

Voor Nederlanders die vragen hebben over Finland, de Finse bevolking, Nederlands eten of het extreme weer en over het algemeen het wonen in Finland. Join for Free, Oprichtingsdatum: 2007.
Naam Bestuursleden en/of oprichter en/of admin: Fred Keus, Peter Grimbergen, Robert Gerritsen (admin)
Aantal leden: 530

FANF - Fédération des Associations Néerlandaises en France [PARTNER]

FANF - Fédération des Associations Néerlandaises en France [PARTNER]

Federatie

In 1998 werd de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) door enkele bestaande Nederlandse verenigingen opgericht. Er was behoefte ontstaan aan meer informatie op administratief vlak en aan een organisatie die de belangen van Nederlanders in Frankrijk behartigt.

Dit betreft: zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenzorg, maar ook onderwerpen als bilaterale- en multilaterale pensioenrechten, onderwijszaken, fiscaliteit en wet- en regelgeving.

Omdat doorgaans de doelstelling van de lokale verenigingen meer op het sociale vlak ligt ondersteunt de FANF, als overkoepelende organisatie, de specialistische taken die raakvlakken hebben met de Nederlandse ambassade in Parijs, de regering in Den Haag en het EU parlement. Vaak gaat het helaas om langdurige procedures waarvoor één aanspreekpunt verlangd wordt.

De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht. Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Momenteel zijn er 17 Nederlandse verenigingen in Frankrijk aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 4000 landgenoten.

Frankrijk - Raad en Daad [RELATIE]

Frankrijk - Raad en Daad [RELATIE]

Voor Nederlandstaligen die hulp nodig hebben bij praktische problemen in Frankrijk

Op het forum van Wonen en Leven in Frankrijk is medio oktober 2013 uit de deelnemers een initiatief voortgekomen om Nederlandstalige nieuwkomers in Frankrijk een helpende hand te bieden. Zo is het vrijwilligersteam Raad&Daad ontstaan. Het enthousisasme bleek groot en inmiddels staan méér dan 160 vrijwilligers van Raad&Daad, verspreid over Frankrijk, klaar om u te helpen. Bezoek onze website: www.raadendaad.fr

Frankrijk - Les Amis de DROP [RELATIE]

Frankrijk - Les Amis de DROP [RELATIE]

Vereniging, de Association ‘Les Amis de Drop of Stroopwafels’.

DROP Is een kwartaaluitgave van de Vereniging Les Amis de Drop of Stroopwafels. Een vereniging met als oogmerk de uitgifte van het kwartaalmagazine DROP, waarin informatie en interessante artikelen voor Nederlandstaligen in Frankrijk. Zie alle informatie op https://lesamisdedrop.fr

Nederlanders.fr [RELATIE]

Nederlanders.fr [RELATIE]

Online Community

Nederlanders.Fr is dé online gemeenschap van Nederlandstaligen die in Frankrijk een huis bezitten en/of (gaan) wonen en/of (gaan) werken. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Met 19.550+ leden en 670.000 page views per maand (november 2019) is www.nederlanders.fr de meest bezochte website voor Nederlandstaligen in Frankrijk.

Israël - Irgoen Olei Holland (IOH)  [PARTNER]

Israël - Irgoen Olei Holland (IOH) [PARTNER]

Vereniging van (oud-)Nederlanders die woonachtig zijn in Israël.

IOH organiseert voor de Nederlandse gemeenschap in Israël sociale en culturele activiteiten, behartigt waar nodig de belangen van deze gemeenschap tegenover de Nederlandse en Israëlische autoriteiten en biedt hulp en begeleiding aan Nederlandse immigranten. Meer dan 70 jaar ervaring maakt Irgoen Olei Holland niet alleen de bekendste maar ook de grootste Nederlandse vereniging in Israël.

De IOH probeert voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel in de Israëlische maatschappij als bij de steeds weer veranderende behoeften van onze leden. De IOH wil de energieke spil van de Nederlandse gemeenschap in Israël zijn voor innoverende initiatieven, informatieve en culturele evenementen en het leggen van contacten met landgenoten, die in meer dan een opzicht dezelfde taal spreken.

De vereniging kent 4 regionale afdelingen: Jeruzalem, Tel Aviv, Netanja/Sharon en Haifa/Noorden. 
Daarnaast is de vereniging organisatorisch verbonden met de twee Nederlandse oudertehuizen in Israël (Beth Joles in Haifa en Beth Juliana in Herzliya), met de maatschappelijk werk organisatie Amuta Nini Czopp voor extra-murale zorg en met de fondsen die financiële ondersteuning geven aan ouderen en jonge gezinnen.  De organisatie neemt verder deel binnen het Netwerk van Nederlandse organisaties in Israël.

Maleisie -Nederlandse vereniging Maleisie [RELATIE]

Maleisie -Nederlandse vereniging Maleisie [RELATIE]

De Nederlandse Vereniging Maleisië (NLV) is een sociaal platform voor Nederlanders in Maleisië.

Families, individuen, koppels, werkenden, reizenden, stagair(e)s of studenten & gepensioneerden. Middels (bijna maandelijkse) evenementen proberen wij de community bij elkaar te brengen. Een vereniging door leden voor leden. Qua evenementen organiseren we natuurlijk de vaste NL’se culturele kopstukken zoals Koningsdag, Vrijmarkt en Sinterklaas. Bij genoeg animo ook Leids Ontzet, Carnaval, Pasen & 4 mei Herdenking. Ook proberen we elk jaar een extra stukje cultuur naar NL te halen in de vorm van cabaret. De NLV werkt nauw samen met de Nederlandse Ambassade, Malaysian Dutch Business Council & LanguageOne (NLs school te Kuala Lumpur). Oprichtingsdatum: naar verluidt 90 jaar geleden. Voorzitter: Martijn Langhout. Website: http://www.nlvmaleisie.nl/

Nederlandse Vereniging Nieuw Zeeland [RELATIE]

Nederlandse Vereniging Nieuw Zeeland [RELATIE]

Dutch Communities New Zealand

De Federation of New Zealand Netherlands Societies is het overkoepelende orgaan van Nederlandse verenigingen en stichtingen in Nieuw-Zeeland. Wij behartigen de belangen van Nederlanders in Nieuw-Zeeland en verspreiden informatie via onze website www.dutchcommunities.co.nz en Facebookpagina www.facebook.com/DutchCommunitiesNZ.

Oostenrijk -Nederlandse Vereniging Wenen [RELATIE]

Oostenrijk -Nederlandse Vereniging Wenen [RELATIE]

De Nederlandse Vereniging Wenen (NLV) is een sociaal cultureel platform

De Nederlandse Vereniging Wenen (NLV) biedt aan alle Nederlanders en niet-Nederlanders met affiniteit voor Nederland een sociaal en cultureel platform. We zien het als onze taak de Nederlandse taal en cultuur in ere te houden en een sociaal netwerk te bieden, waarbinnen onze taal en cultuur leeft. Wij als vereniging organiseren activiteiten en bieden een netwerk waarbinnen activiteiten door leden en het bestuur van de vereniging georganiseerd kunnen worden. Een structuur die het eenvoudig maakt om anderen te bereiken, ideeën te delen met een zo groot mogelijke groep en zelf activiteiten te organiseren.

Wij willen onze doelgroep stimuleren zelf activiteiten te organiseren met behulp van het netwerk van de vereniging. Naast de informatie via de website worden de leden van alle activiteiten op de hoogte gebracht via een nieuwsbrief en Facebook. Ook kunnen we in incidentele situaties een email met specifieke inhoud naar alle leden sturen. Als bestuur kijken wij uit naar uw ideeën en activiteiten. Het bestuur blijft natuurlijk ook actief, zo zijn het Sinterklaas feest en de nieuwjaars borrel vaste anker punten op de agenda.

Portugal - Belgen en Nederlanders in Portugal [RELATIE]

Portugal - Belgen en Nederlanders in Portugal [RELATIE]

Online Facebookcommunity

Belgen en Nederlanders in Portugal, een groep voor info, respect en humor.
Groep waar informatie, ervaringen en tips worden gedeeld voor en door Nederlanders die tijdelijk of permanent in Portugal verblijven.
Aantal leden: > 1050 en beheer Manuela: Dolores Weber, Sabrina Marques.

Spanje - Holandeses en España - Nederlanders in Spanje  [RELATIE]

Spanje - Holandeses en España - Nederlanders in Spanje [RELATIE]

Online Facebookcommunity

Nederlanders in Spanje, een groep voor Nederlanders die in Spanje wonen.
Aantal leden: 3500 en beheer Joris Vredling.

Spanje - Tenerife  [RELATIE]

Spanje - Tenerife [RELATIE]

Vereniging

Doelstelling van onze vereniging is om Nederlandstaligen op Tenerife met elkaar in contact te brengen en middels activiteiten/evenementen de Nederlandstaligen op Tenerife bij elkaar te brengen. Daarnaast versturen we regelmatig een nieuwsbrief.
Aantal leden: 200+
Nederlandse Vereniging Thailand - Bangkok [RELATIE]

Nederlandse Vereniging Thailand - Bangkok [RELATIE]

Vereniging

Nederlandse Vereniging Thailand, bestaat sinds januari 1941 en stelt zich tot doel de relaties tussen de in Thailand woonachtige Nederlanders te versterken. Daartoe organiseert de NVT ieder jaar een aantal sociale en informele activiteiten voor haar leden. Er is een vaste maandelijks ontmoeting op de eerste donderdag van de maand waar leden gezellig bijpraten en ze kennis kunnen maken metnieuwe leden. Daarnaast worden er verschillende activiteiten en ontmoetingen georganiseerd. Om belangstellenden op de hoogte te houden van de komende activiteiten verschijnt frequent onze Nieuwsbrief. Onze website www.nvtbangkok.org is in eerste instantie bedoeld om nieuws en komende evenementen onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft de NVT een Facebookpagina om te raadplegen en verschijnen er regelmatig artikelen in het online magazine ‘de Tegel’ Een indruk van de activiteiten van de NVT wordt gegeven via de vele clips op het YouTube kanaal van de NVT.”

Nederlandse Vereniging Thailand - Pattaya [PARTNER]

Nederlandse Vereniging Thailand - Pattaya [PARTNER]

Vereniging

De NVTP werd op 28 oktober 2004 opgericht door Nederlanders in Pattaya en omgeving. De vereniging stelt zich ten doel Nederlanders in en om Pattaya op een ontspannen en gezellige wijze met elkaar kennis te laten maken en nieuwe inwoners te ondersteunen bij hun vestiging of verblijf in Thailand. Wij bereiken dit door het organiseren van evenementen en activiteiten waarbij men elkaar kan bijpraten over allerlei. Zie voor nader kennismaking onze website http://nvtpattaya.org. Wij werken indien nodig nauw samen met de gelijknamige verenigingen in Bangkok en Hua Hin maar opereren in Pattaya geheel zelfstandig.

Nederlandse Vereniging Thailand - NVTHC [PARTNER]

Nederlandse Vereniging Thailand - NVTHC [PARTNER]

Vereniging

De Nederlandse Vereniging Hua Hin & Cha Am bestaat ruim 11 jaar. De NVTHC richt zich met name op het onderlinge contact tussen Nederlanders in de regio en de bijbehorende gezelligheid. De vereniging telt ruim 90 leden, waarvan een deel bestaat uit Thaise partners, al dan niet met een Nederlands paspoort. De leden komen maandelijks bij elkaar, vieren Nieuwjaar, Koningsdag en Sinterklaas.

Meer info – De NVTHC stelt zich voor

Turkije - NL Alanya [RELATIE]

Turkije - NL Alanya [RELATIE]

De vereniging NL Alanya is er voor de Nederlandstaligen in Alanya en omgeving.

De vereniging organiseert een aantal leuke informele activiteiten voor Nederlandstalige inwoners van Alanya. Ook brengt men de ingeschreven leden op de hoogte van zaken die handig en/of leuk zijn als men woonachtig is in Alanya. Verder verleent NL Alanya de leden een helpende hand voor een aangenaam verblijf in Turkije. Dit kan variëren van het aanvragen van een rijbewijs tot hulp bij ziekenhuisopnames. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten zoals een koffieochtend, inloopborrel en themamiddagen. De website wordt momenteel aangepast.  Oprichtingsdatum: 1 januari 2012, Bestuursleden: Udo Peters, Hanneke Peijnenburg, Aantal leden : +/- 1800

Verenigd Koninkrijk - Clubs/Verenigingen/Communities [RELATIE]

Verenigd Koninkrijk - Clubs/Verenigingen/Communities [RELATIE]

Anglo Dutch Association – De Vereniging werd in 1971 in het leven geroepen op initiatief van de Nederlandse Consul in Southampton. Het lidmaatschap is open voor een ieder die of de Nederlandse nationaliteit bezit of andere contacten heeft met het land, de taal, of inwoners. Contact persoon: Shirley Barnet

Nederlandse Club in Faringdon – The Orange Doves, bestaat al jaren en heeft een trouwe groep leden, contact persoon Orange Doves: Wim Meeuwis

Nederlandse Club in Swindon/Wiltshire – Contact persoon: Saskia Visser (Facebook)

Dutch in Avon Group: Vereniging met leden (join for free) sinds 1991. Nederlanders in en rond Bristol, die een keer per jaar bij elkaar komen voor Sinterklaas en af en toe andere activiteiten organiseren als wandelingen en pick-nicks. Contact personen: Joke Ouwendijk, Frank van der Kleij, Esther Keller.

Dutch in Bath Online Community voor informatie uitwisseling en die van tijd tot tijd samenkomt in de pub voor de gezelligheid.

Dutchclub Bournemouth Christchurch Poole – Contact leggen en houden met Nederlands sprekenden in het gebied, maandelijkse bijeenkomsten, verschillende activiteiten, lunches, babbelen, wandelingen maken, contact met elkaar over ontwikkelingen tav het wonen en leven in Engeland.

Verenigde Staten - Dutch in Seattle [RELATIE]

Verenigde Staten - Dutch in Seattle [RELATIE]

Online Community and website voor Hollanders door Hollanders om te verbinden, informatie te delen en communicatie locale events via emaillijst en website
Join for Free / website registratie
Aantal leden  : 1400+

Verenigde Staten - SFDutch [RELATIE]

Verenigde Staten - SFDutch [RELATIE]

SFDutch is het netwerk van Nederlanders in San Francisco. De website en Facebook groep zijn voor Nederlanders die in San Francisco (komen) wonen en/of werken. Website: SFDutch

Zweden - Zweden Forum [RELATIE]

Zweden - Zweden Forum [RELATIE]

De grootste Facebookcommunity voor Nederlanders en Vlamingen die houden van Zweden

 

Met ruim 7500 leden die er graag op vakantie gaan, plannen hebben om naar Zweden te emigreren of die al in Zweden wonen. We helpen elkaar met onze ervaringen op alle relevante vlakken, dus van tips over leuke kampeerplekken tot omgaan met de Zweedse en Nederlandse instanties. Verder hebben we discussies over Zwedengerelateerd nieuws, posten we leuke vakantiefoto’s en ook grapjes zijn altijd welkom. Beheerders: Miranda Stultjens-van Tuel en Bart Petersen

Diversen Clubs / Communities [RELATIE]

Diversen Clubs / Communities [RELATIE]

Nederlanders in het Buitenland verbinden en zo cultuur, taal en tradities in stand houden.

 

Nederlandse Club in Servië – Club voor Nederlanders en mensen met affiniteit voor Nederland in Servië, met een 40-tal leden, Organisatie van Sinterklaas vieringen en Koningsdag.

Nederlandse Vriendenkring in Kärnten (Oostenrijk) is een vriendengroep van Nederlanders die in Karinthië wonen of vaak in Karinthië zijn. De Nederlandse Vriendenkring Kärnten heeft een website, een Facebookpagina en men kan zich inschrijven voor de mailinglijst. De Vriendenkring is het meldpunt voor allerlei leuke en gezellige activiteiten, die ergens plaatsvinden om vervolgens iedereen op onze mailinglijst en iedereen daarbuiten via onze website en Facebookpagina daarover te informeren.

Ad Appel [RELATIE]

Ad Appel [RELATIE]

Leer Nederlands op maat

 

Nederlandse taallessen voor inburgering buitenlandse partners, ter voorbereiding van de A1, A2 en B1 examens.

JoHo [RELATIE]

JoHo [RELATIE]

Verzekeringen en adviezen

JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld. JoHo heeft zich ontwikkeld tot expert op het gebied van ondersteuning bij administratieve zaken en verzekeringen bij vertrek naar het buitenland.

Meertens Instituut [RELATIE]

Meertens Instituut [RELATIE]

Onderzoek en documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Website: https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/

Mondi [PARTNER]

Mondi [PARTNER]

Belangenorganisatie (tweede) woning buitenland

Mondi is een organisatie die opkomt voor de belangen van haar Nederlandse en Belgische leden en hen voorziet van praktische en preventieve informatie om succesvol een (tweede) woning in het buitenland aan te schaffen. Waar, bij of via wie leden uiteindelijk kopen is Mondi om het even, zolang onze leden maar succesvol kopen en vooral lang van hun aankoop kunnen genieten. Ook na de aankoop (bijvoorbeeld bij juridische en fiscale aspecten, nalatenschap, verandering wet- en regelgeving) en bij verkoop (legalisering, verkoopbegeleiding, zoeken en selecteren bonafide makelaar) kunnen leden een beroep op Mondi doen. Meer informatie: https://www.mondi.nl/over-mondi

Leden kunnen onbeperkt vragen stellen via vraag- en antwoordmodules in landendossiers en themapagina’s

Meester Max [PARTNER]

Meester Max [PARTNER]

Online Nederlandse les

Meester Max verzorgt online Nederlandse lessen aan expats in binnen- en buitenland. Wanneer je behoefte aan maatwerk hebt, ben je bij Meester Max aan het juiste adres. Wij bieden dus geen kant-en-klare lespakketten aan. Wij onderzoeken iedere unieke situatie en bieden een aanbod op maat. De bevoegde, talentvolle en gepassioneerde docenten van Meester Max zorgen ervoor dat jijzelf, je partner, je zoon of je dochter eindelijk efficiënt de Nederlandse taal gaat leren.
NOB Nederlands Onderwijs Buitenland [RELATIE]

NOB Nederlands Onderwijs Buitenland [RELATIE]

Nederlands Onderwijs Buitenland

Buiten onze landsgrenzen, van Sofia tot Singapore en van Santiago tot Surrey, krijgen duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen les in hun moedertaal. Het betreft ruim 14.000 leerlingen. Dat zijn kinderen die vaak weer terugkomen naar Nederland of Vlaanderen – ruim een derde al binnen 5 jaar – en zo probleemloos mogelijk willen instromen in het onderwijs. Voor die optimale aansluiting zorgt een wereldwijd netwerk van bijna 200 scholen in 115 landen.  

NWS Nederlands Wereldwijde Studenten [RELATIE]

NWS Nederlands Wereldwijde Studenten [RELATIE]

Ondersteuning Nederlandse studenten in het buitenland

Een gehele bachelor in de Verenigde of een master in Scandinavie? Droom jij ook al weg bij de gedachte aan verre avonturen en unieke ervaringen in het buitenland? En wil jij graag je cv verrijken met ervaringen in het buitenland? Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is er voor elke Nederlandse student die wil gaan studeren in het buitenland, een studie in het buitenland volgt, of een studie in het buitenland heeft gevolgd. NWS is je home away from home; via de lokale NWS-clubs kom je makkelijk in contact met andere Nederlandse studenten in jouw stad. Verder brengt NWS studenten die een studie in het buitenland willen doen in contact met hun leden voor al hun vragen en helpen ze je graag met je aanmelding bij de nieuwe universiteit in het buitenland. Daarnaast behartigt NWS de belangen van zowel toekomstige als huidige Nederlandse studenten in het buitenland bij de overheid (o.a. verhoging leenplafond) en brengt NWS studenten via evenementen in contact met interessante werkgevers. Meer weten of kosteloos lid worden? 

Stichting Internationaal Onderwijs [RELATIE]

Stichting Internationaal Onderwijs [RELATIE]

Internationaal Onderwijs in Nederland

SIO (Stichting Internationaal Onderwijs) is een onafhankelijke stichting die informatie verstrekt aan alle geïnteresseerden over het totale aanbod van internationaal onderwijs in Nederland.
Daarnaast adviseert SIO schoolbesturen, overheden etc. over (het aanbieden en in stand houden van) internationaal funderend onderwijs in Nederland.
SIO informeert de scholen en ondersteunende organisaties en instanties over ontwikkelingen en vernieuwingen door middel van publicaties en conferenties.
Studiekeuze Top3 [PARTNER]

Studiekeuze Top3 [PARTNER]

Studiekeuzebegeleider

Helpt Nederlandse jongeren die in het buitenland zijn opgegroeid en teruggaan naar Nederland voor de studie. Tijdens haar begeleiding krijgen jongeren meer inzicht in hun gedrag, motivatie en talenten zodat zij een passende opleiding kunnen kiezen en daar vol enthousiasme en zelfvertrouwen aan starten. 

SOLVIT [RELATIE]

SOLVIT [RELATIE]

Nederlands Onderwijs Buitenland

Oneerlijke regels of besluiten en discriminatoire bureaucratie kunnen het u behoorlijk moeilijk maken als u in een ander EU-land wilt wonen, werken of zakendoen. Heeft u als EU-burger of -bedrijf in een ander EU-land last van extra obstakels doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft, dan kan SOLVIT u helpen.

SOLVIT herinnert de betrokken instanties eraan wat uw EU-rechten zijn en werkt met hen samen om uw probleem op te lossen.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This