Partners van Stichting GOED

Doel van Stichting GOED

Partners en relaties van Stichting GOED

GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en behartigt het algemeen belang voor vele Nederlanders over de grenzen en zij die terugkeren naar Nederland.

Met onze partners en relaties wisselen we kennis en informatie uit en ondersteunen we het algemeen belang door samen te werken aan bepaalde projecten.

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als de vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

Partners en relaties kunnen ons hierin ondersteunen doordat zij ook hun eigen achterban vertegenwoordigen.

Over organisatie en structuur, over de formaliteiten en bevoegdheden, wie wat doet of niet hoeft te doen, wordt in gezamenlijk overleg overeengekomen. We nodigen jullie dan ook van harte uit om met onderstaande vragenlijst blijk van belangstelling te geven en welke onderwerpen van belang zijn. We nemen vervolgens z.s.m. contact op om bij voorkeur persoonlijk kennis te maken via een eerste Skype-, Messenger- of WhatsApp-gesprek.

Partners en Relaties van Stichting GOED

Interesse om partner te worden en ons samen in te zetten voor het algemeen belang van Nederlanders in het Buitenland? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. 

Contactformulier partners

Rechtsvorm

Wenst meer informatie of heeft vragen over;

4 + 2 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This