Partners van Stichting GOED

Doelstellingen

Partners

Op 3 januari 2019 is de Stichting GOED opgericht met als doel om zoveel mogelijk samen te werken en te verbinden. Met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer.

De Stichting GOED zet zich in voor het oplossen van belemmeringen waar Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken tegenaan lopen in relatie tot Nederlandse overheids- instanties, regel en wetgeving.

GOED staat voor Grenzeloos Onder Een Dak met andere woorden, de Stichting behartigt het algemeen belang voor vele Nederlanders over de grenzen, onder een dak.

Partners wisselen kennis en informatie uit en ondersteunen het algemeen belang en daarmee de Stichting door bijvoorbeeld samen te werken aan een project die zowel voor de partner als de Stichting belangrijk is.

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als de vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

Partners kunnen hieraan bijdragen doordat zij ook hun eigen achterban vertegenwoordigen.

Over organisatie en structuur, over de formaliteiten en bevoegdheden, wie wat doet of niet hoeft te doen, wordt in gezamenlijk overleg overeengekomen. We nodigen jullie dan ook van harte uit om met onderstaande vragenlijst blijk van belangstelling te geven en welke onderwerpen van belang zijn. We nemen vervolgens z.s.m. contact op om bij voorkeur persoonlijk kennis te maken via een eerste Skype-, Messenger- of WhatsApp-gesprek.

Een partnerschap met de Stichting GOED is een goed werkbare structuur om de belangen van Nederlanders in den vreemde zo efficiënt en effectief mogelijk te behartigen.

BR – Bevriende Relaties

Onze relaties geven er de voorkeur aan, niet direct betrokken te worden bij de werkzaamheden van Stichting GOED, echter willen wel graag contact houden en informatie uitwisselen (o.a. via nieuwsbrieven).

Partners en Relaties van Stichting GOED

Interesse om partner te worden en ons samen in te zetten voor het algemeen belang van Nederlanders in het Buitenland? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. 

Contactformulier partners

Rechtsvorm

Wenst meer informatie of heeft vragen over;

13 + 15 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This