Selecteer een pagina

Pensioen ontvangen vanuit het buitenland

STEUN ONS EN WORD - GOED - DONATEUR
Vertrek buitenland

Je vertrek naar het buitenland kan gevolgen hebben voor zowel je pensioen als je AOW. Je blijft recht houden op het pensioen dat je hebt opgebouwd in Nederland. Vaak is het ook mogelijk je pensioen vrijwillig voort te zetten in het buitenland. Informeer bij je pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden.

Ga je naar het buitenland voor je werk, dan kun je je pensioenopbouw in Nederland voortzetten of misschien pensioen opbouwen in het betreffende land. Als je buiten Nederland gaat wonen, kan dat wel van invloed zijn op je AOW. Check daarom op tijd wat dit voor je betekent. Meer informatie vind je op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Na je pensioen

Je kunt je AOW ook in het buitenland krijgen. Maar let op: de hoogte van de AOW is afhankelijk van het land waar je woont. Het is bij wet geregeld dat de AOW voor alleenstaanden alleen wordt uitbetaald als je in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Is er geen afspraak met het land waarin je gaat wonen? Dan krijg je de AOW voor een samenwonende. Je maakt dan dus geen aanspraak op een AOW voor alleenstaanden.

Je hebt verder alleen recht op de inkomensondersteuning AOW als je in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.

Belasting

Waar je ook woont: je moet over je AOW en werknemerspensioen inkomstenbelasting betalen. Of je in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar je gaat wonen. Met veel landen, zoals Spanje, België en Duitsland, heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat je in je nieuwe woonland belasting betaalt. Het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland (tel. +31 (0)55 5385385) kan je vertellen of Nederland een verdrag heeft met het land waar je gaat wonen.

Zorgverzekering

Je vertrek naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de zorgverzekering. Meer hierover is te vinden bij Zorginstituut Nederland.

Bron: Pensioenkijker.nl – Verhuizen naar het buitenland

Bewijs van in leven zijn - Attestatie de Vita

Als je in Nederland woont, krijgen pensioenfondsen de gegevens over je persoonlijke situatie automatisch door via de gemeente waar je woonachtig bent. Als je in het buitenland woont, ontvangt men deze gegevens niet automatisch. Daarom moet je deze gegevens zelf doorgeven.

Op het moment dat je met pensioen gaat en buiten Nederland woont, moet je dat vaak vóór de eerste pensioenbetaling aantonen met een woonplaatsverklaring. Je kunt deze opvragen bij de Nederlandse ambassade, de plaatselijke overheid of een notaris. Als je al pensioen ontvangt en je verhuist buiten Nederland, dan wordt er ook om een woonplaatsverklaring gevraagd.

Je ontvangt ieder jaar van de SVB en/of pensioenfonds(en) het formulier ‘Bewijs van in leven’. Als een pensioenfonds is aangesloten bij de SVB, dan wordt het ‘Bewijs van in leven’ door de SVB verwerkt; zo niet, dan zal het pensioenfonds dit zelf regelen.

Laat het formulier bestempelen of ondertekenen door een van onderstaande officiële instanties:

• de burgemeester van je gemeente;
• een ambtenaar van je gemeente (Bevolking of Burgerlijke Stand);
• de politie;
• een notaris

Gerapporteerde problemen met het 'Bewijs in leven'

Niet alle pensioenfondsen werken samen met de SVB. Dit kan onderstaande gevolgen hebben:

  • Men moet soms wel 4 tot 5 ‘bewijs van in leven’-formulieren invullen, legaliseren en versturen.
  • Er is geen eenduidige werkwijze in de manier van aanleveren (digitaal of per post) tussen de SVB en de verschillende pensioenfondsen.
  • Bewijs raakt nog al eens zoek in de post, waardoor zonder waarschuwing pensioen wordt stopgezet.
  • Stempel van notaris wordt niet erkend.

Lees hier over een onderzoek om het proces te stroomlijnen en te digitaliseren.
Zie ook de pilot van de SVB

Wij ontvangen graag feedback. Mochten er problemen zijn met pensioen- en/of AOW-gerelateerde zaken en blijken dit structurele problemen te zijn, dan kunnen wij hier onderzoek naar verrichten. We kunnen helaas geen reactie of antwoord geven op persoonlijke problemen. Stichting GOED registreert echter wel de feedback die via ons formulier binnenkomt, zodat wij deze onder de aandacht kunnen brengen bij de SVB en/of pensioenfonds(en).


 

Pensioen-/AOW-feedbackformulier

10 + 6 =

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This