Selecteer een pagina

Stemwijzer voor Nederlanders in het buitenland

Stichting GOED heeft aan alle politieke partijen een reactie gevraagd op een aantal thema’s die voor Nederlanders in het buitenland belangrijk kunnen zijn.

Hieronder de onderwerpen die volgens ons, gezien de feedback die wij krijgen van onze achterban, kunnen meespelen in de besluitvorming bij het stemmen.

  1. Consulaire dienstverlening (o.a. ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen). Er is in de afgelopen jaren sterk bezuinigd.
  2. Pensioen/AOW en zorg (KBB, pensioenverdragen, gekort worden op AOW e.d.)
  3. Het Nederlanderschap –modernisering van de nationaliteitswet, verlies en herkrijgen Nederlanderschap, dubbele nationaliteit, het nieuwe wetsvoorstel; https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingrwn/b1
  4. Toegankelijkheid Digitale Overheid voor Nederlanders in het buitenland; DigiD, e-IDAS, Bewijs van in Leven zijn, RNI
  5. Nederlandse jongeren die in het buitenland wonen en in Nederland willen gaan studeren
  6. Terugkeer naar Nederland (woningnood, briefadres etc.)
  7. Nederlands Onderwijs in het buitenland
  8. Het eenzijdig sluiten van Nederlandse bankrekeningen, zie bijgaand ons rapport – En toen zegde de bank mijn rekening op.

Bekijk de reacties die wij tot nu toe hebben ontvangen. We zullen andere partijen nog hieraan toevoegen, al naar gelang die bij ons binnekomen.

Reactie Partij van de Dieren

Als Partij voor de Dieren hebben we besloten om niet mee te doen. We vinden het super dat jullie dit doen, maar worden door veel kieswijzers en dergelijke benaderd en hebben helaas geen tijd om aan alles mee te doen. We wensen jullie veel succes met het verdere initiatief!

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This