Prioriteitenlijst

De lijst wordt al naar gelang de prioriteiten aangepast
HELP ONS EN WORD VRIJWILLIGER

1. Verbreding eenzijdige internationale oriëntatie

Het Nederlands buitenlandbeleid is primair gebaseerd op optimalisatie van onze handelsbelangen. Prima, maar wat betekent dat voor de expats, wereldreizigers, zelfstandig ondernemers, pensionado’s en al die landgenoten in den vreemde die de Nederlandse belangen een kleur, geur en gezicht geven? Zij die met trots de Nederlandse cultuur en tradities uitdragen? Het is meer dan teleurstellend – feitelijk onvergeeflijk – dat veel politieke partijen het voortdurend hebben over dat ‘internationaal gerichte Nederland’, terwijl ze de NIHB’ers vaak in de kou laten staan of gelijkstellen aan de integratieproblematiek in Nederland. We beschouwen het als blijvende plicht de Nederlandse politiek eraan te houden dat ze ook ons representeren en onze belangen even adequaat vertegenwoordigen, ongeacht waar we ons bevinden. En dat begint door ervoor te zorgen dat men op dezelfde wijze als Nederlanders ín Nederland en tegen dezelfde kosten toegang en beschikking krijgt tot de diensten van de overheid. Dat dit grotendeels digitaal zal moeten gebeuren, lijkt onvermijdelijk en dat tot die tijd, optimaal van adequate consulaire diensten gebruik gemaakt kan worden, is net zo logisch.

2. De nationaliteitswet

Dubbele nationaliteit

Veel Nederlanders in het buitenland kunnen alleen maar een huis of auto kopen, zich officieel laten inschrijven, trouwen, hun kinderen een gewenste nationaliteit geven, een baan aannemen of soms zelfs in het land verblijven, als ze de daar geldende nationaliteit aannemen. Binnen de huidige Nederlandse wetgeving verliezen NIHB’ers (op een aantal uitzonderingen na) automatisch en zonder waarschuwing hun Nederlanderschap. Die verkapte vorm van uitburgering moet klip en klaar bestreden worden. De nieuwe wetswijziging in het regeerakkoord ‘modernisering van het nationaliteitsrecht’ die nu in voorbereiding is, bestaat uit twee delen. 1. Verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerstegeneratie-emigranten en immigranten. 2. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment, dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit. Vooral punt 2 is uitermate beperkend en voor een klein opererend land als Nederland in een globaliserende wereld in feite volstrekt ridicuul. De politiek zal ervan moeten worden overtuigd dat de houding t.o.v. NIHB’ers weer terug moet naar waar we vandaan kwamen: onbegrensd verbreden van onze horizon en verspreiden van de Hollandse handelsgeest. Voor bedrijven doen we dat dan ook, maar klaarblijkelijk wordt er gedacht dat Nederlanders ter plekke er niet toe doen.

Verlies Nederlanderschap

Op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap hebben veel NIHB’ers de afgelopen decennia automatisch en zonder waarschuwing hun Nederlanderschap verloren na het aannemen van een andere nationaliteit of het laten verlopen van het paspoort. Het moet relatief eenvoudig mogelijk gemaakt worden dat ‘onvrijwillige ex-Nederlanders’ hun Nederlanderschap kunnen terugkrijgen, met behoud van hun andere nationaliteit. Tegenwoordig zijn er nog altijd Nederlanders die hun Nederlanderschap onbewust verliezen en de informatievoorziening hierover laat nog steeds te wensen over.

3. Digitale Overheid – DigiD aanvragen vanuit het buitenland

De DigiD zou je het internetpaspoort tot overheidsdiensten kunnen noemen. Een uiteraard streng beveiligde digitale techniek om bij overheidsdiensten te kunnen aankloppen met vragen, voor het verkrijgen van informatie, invullen van verzoeken (belastingformulier, pensioen, bezwaar tegen een overheidsbeslissing en ga zo maar door). Maar voor veel NIHB’ers is het heel lastig om een DigiD te bemachtigen, te gebruiken en in stand te houden. Zo moet je bijna altijd persoonlijk naar Nederland afreizen om de code af te halen. De activering via de mobiele telefoon is voor NIHB’ers ook niet voor de hand liggend, zeker wanneer je je telefoonnummer wilt wijzigen. Ook de snelle beëindiging van een internetverbinding, na 15/20 minuten uit veiligheidsoverwegingen, lijkt logisch, maar is een crime in landen met slecht of haperend internet. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de DigiD-code volledig digitaal aangevraagd kan worden. NB: Nog daargelaten dat velen in Nederland al reeds grote moeite hebben met de gebruikersonvriendelijkheid van DigiD.

4. Pensioenkwesties

Nederlandse ouderen lopen in verschillende landen tegen verschillende pensioenproblemen aan. Ze worden soms ‘dubbel belast’, kunnen hun eigen AOW-situatie niet inzien of ondervinden andere problemen. Maar ook een simpel formulier ‘bewijs van in leven zijn’ zorgt voor veel problemen bij gepensioneerde Nederlanders. We zullen de problematiek goed in kaart brengen en daarmee onze overheid en via haar de pensioenmaatschappijen dwingen tot oplossingen.

5. Zorgverzekeringskwesties

Net als bij pensioenkwesties zullen de specifieke voor- en nadelen van gezondheidszorg voor en als NIHB’er in kaart gebracht moeten worden. Vooral de verplichte afdracht van aanvullende premies via het CAK is een kwestie die onze aandacht vraagt.

6. Paspoortaffaire

Een zaak die in feite aan de oorsprong staat van de geboorte van de online community en website NIHB als belangenbehartiger voor en van alle NIHB’ers, zal op onze prioriteitenlijst blijven tot dat iedereen eenvoudig en op een kostenverantwoorde wijze (volledig digitaal!) zijn paspoort kan vernieuwen en verkrijgen! We blijven de beloofde verbeteringen, zoals o.a. vaker en meer mobiele aanvraagstations en uitbreiding externe dienstverleners, op de voet volgen.

7. Remigratie en terugkeer buitenlandse partner

Je bent vertrokken uit Nederland en komt de liefde van je leven tegen. Je start een relatie en/of gezin en besluit terug te keren naar Nederland, voor de kinderen, familie, werk of een combinatie daarvan. Deze remigranten kunnen vaak niet op redelijke termijn – of helemaal niet – met hun buitenlandse partner naar Nederland terugkeren en zijn gedwongen de Belgiëroute te volgen of via andere Europese landen terug te komen in hun eigen geboorteland. Daarnaast zijn er veel Nederlanders die remigreren om uiteenlopende redenen, het leven kan nu eenmaal ineens veranderen. Gepensioneerden waarvan de partner is overleden, gescheiden alleenstaande ouders, een slechte gezondheid of verlies van een baan. Deze remigranten komen vaak van een koude kermis thuis, geen huis, geen adres, geen zorg, geen sociale voorzieningen etc.

8. Nederlands onderwijs buitenland

Zo’n tienduizend kinderen van Nederlandse ouders in het buitenland gaan naar een Nederlandse school en circa 40% van deze kinderen keert binnen 5 jaar terug naar het Nederlandse onderwijsstelsel. Bezuinigingen in de vorm van het sluiten van scholen, de verhoging van eigen ouderbijdrage enz. hebben het Nederlandse onderwijs in het buitenland al meerdere malen in de problemen gebracht. De kwaliteit en behoud van het Nederlandse onderwijs in het buitenland moeten gewaarborgd blijven, tegen een redelijke financiële bijdrage voor de ouders.

9. Bankrekening in Nederland

Wil je een gewone betaalrekening openen bij een Nederlandse bank, dan heb je een burgerservicenummer, een identiteitsbewijs en een Nederlands woonadres nodig. Maar wat als dat laatste ontbreekt en je alleen nog in het buitenland woont? Als je geëmigreerd bent, kan het zijn dat je toch nog graag een Nederlandse bankrekening wilt hebben, bijvoorbeeld voor bepaalde Nederlandse inkomsten of uitgaven. Of gewoon om de banden aan te houden. Meestal is dit geen probleem als je de rekening hebt geopend toen je nog in Nederland woonde. Die kun je vaak blijven gebruiken. Maar vanuit het buitenland een nieuwe betaalrekening openen is bij de meeste banken niet mogelijk als je geen Nederlands adres meer hebt.

Als Stichting GOED voelen we ons medeverantwoordelijk voor het uitdragen van een zo eerlijk en constructief mogelijk beeld van Nederland en haar cultuur. De instandhouding van typisch Nederlandse gebruiken of historische ‘footprints’ van Nederlanders ter plekke zal even enthousiast ondersteund worden als het in ere houden van onze folklore, gebruiken en zeker niet in de laatste plaats de taal.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This