Selecteer een pagina

Buitenlandse partner

Buitenlandse Partner Er zijn Nederlanders die in het buitenland wonen of terugkeren naar Nederland met een buitenlandse partner. Wij vragen aandacht voor deze specifieke groep, die vaak op een hoop wordt gegooid met statushouders, inburgeraars e.d. Wanneer zij een...

Pensioen en AOW

Pensioen en AOW Er zijn vele vraagstukken wat Pensioen en AOW betreft. Ten eerste proberen we zo goed mogelijk de mensen van informatie te voorzien en daarnaast komen er veel vragen binnen over pensioen en AOW in het algemeen. Vragen over loonheffing, verdragslanden,...

Consulaire dienstverlening

De Stichting neemt deel aan de klankbord meetings van het Loket Buitenland (werktitel) ter verbetering van de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland. Het project komt voort uit het regeerakkoord kabinet Rutte III. Daarnaast heeft de Stichting met regelmaat...

Nederlands Onderwijs Buitenland

Nederlands onderwijs in het buitenland is een belangrijk aspect voor onze belangenbehartiging. Vooral ook met het oog op de terugkerende Nederlandse gezinnen of kinderen die in Nederland willen gaan studeren. We houden graag contact met de de instanties die Nederlands...

Nationaliteitswetgeving

Nationaliteitswetgeving Het Nederlanderschap is voor de meeste Nederlanders in het buitenland een belangrijk onderwerp. We leggen vooral de focus op verbetering van de informatievoorziening door de overheid en onderhouden zelf een Kennisbank Nationaliteit. Daarnaast...

Digitalisering AdV

Digitalisering Geregeld komen er berichten binnen over problemen met de AdV en wij zijn hier dan ook over in contact met de SVB. We volgen de ontwikkeling van de SVB App en de ABP App op de voet en zijn met beide ontwikkelaars in contact, alsmede met de...

DigiD en e-IDAS

DigiD en e-IDAS Stichting GOED heeft zich vanaf het begin ingezet voor de verbetering van de DigiD. Nederlanders in het buitenland hebben problemen de DigiD te gebruiken en aan te vragen en de App werkt niet met de ID-check. We hebben gesprekken gehad met DigiD,...

Terugkeer Nederland

Terugkeer naar Nederland De Stichting zet zich niet alleen in voor de belangen van Nederlanders die in het buitenland wonen, maar ook voor de terugkerende Nederlanders. De helft van de emigranten keert op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Stichting GOED...