Selecteer een pagina

De Stichting neemt deel aan de klankbord meetings van het Loket Buitenland (werktitel) ter verbetering van de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland. Het project komt voort uit het regeerakkoord kabinet Rutte III. Daarnaast heeft de Stichting met regelmaat contact betreffende de consulaire dienstverlening en zetten we ons in voor de verbetering van de MVA’s (de mobiele paspoort aanvraagstations), de informatievoorziening en alle andere aspecten die met de consulaire dienstverlening te maken hebben .

VFS Global

VFS Global

VFS Global VFS Global is een commercieel bedrijf, dat samenwerkt met de Nederlandse ambassade, om ondersteunende diensten te verlenen aan mensen die een visum aanvragen om het Koninkrijk der Nederlanden binnen te komen. Ook kunnen Nederlanders die in het buitenland...