Selecteer een pagina

Pensioen en AOW

Er zijn vele vraagstukken wat Pensioen en AOW betreft. Ten eerste proberen we zo goed mogelijk de mensen van informatie te voorzien en daarnaast komen er veel vragen binnen over pensioen en AOW in het algemeen. Vragen over loonheffing, verdragslanden, gekort worden op de AOW, KBB, bewijs van in leven zijn, de Digitale Overheid etc. We onderhouden contacten met de SVB, de Pensioenfederatie en de ontwikkelaars (Waldo en GDPS) van de mobiele Apps voor het Bewijs van in leven zijn. 

We werken ook aan een Kennisbank Pensioen.

Vrijstelling loonheffing AOW

Vrijstelling loonheffing AOW

Geachte heer, mevrouw, Ik reageer op uw artikel in de nieuwsbrief van 3 November j.l. Vrijstelling wordt niet in alle gevallen toegekend. Door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) zijn veel mensen lekker gemaakt maar kloppen doet het niet. Een beschikking of toekenning...

Onterecht minder AOW

Onterecht minder AOW

Na een loopbaan in de bouw is Piet* (71) samen met zijn vrouw Ria* (67) naar Duitsland verhuisd. Omdat Piet en Ria tot Piets pensionering in Nederland woonden, krijgen ze een AOW-uitkering. Die wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook krijgt Piet...