Terugkeer naar Nederland

De Stichting zet zich niet alleen in voor de belangen van Nederlanders die in het buitenland wonen, maar ook voor de terugkeerders. De helft van de emigranten keert op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Op dit moment is er zeer weinig informatie en ondersteuning voor Nederlandse remigranten.

De groep remigranten zijn onzichtbaar voor gemeenten en overheidsinstanties. Er is geen centraal registratiepunt voor terugkeerders en zonder officieel woonadres loopt men geheel vast.

Ook de Nederlanders met een buitenlandse partner behoren tot onze doelgroep.

Op dit moment zijn wij met gemeenten, overheid, woningcorporaties, onderwijsinstituten en andere ondersteunende organisaties in gesprek hierover.

 

PERSBERICHT NIEUWE WET INBURGERING

PERSBERICHT NIEUWE WET INBURGERING

Een onacceptabele tweedeling in de nieuwe wet Inburgering   Volgend jaar op 1 juli treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op...