Selecteer een pagina

Projecten, onderzoek en lopende zaken

HELP MEE EN WORD - GOED - VRIJWILLIGER

Behalve algemene representatie, lobbying, voorlichting en beïnvloeding houdt de Stichting zich bezig met projectmatig onderzoek naar specifieke zaken die haar doelgroep kan raken en waaromtrent adequate voorlichting gegeven moet worden of waarvoor beïnvloedingstrajecten worden voorbereid.

Projecten

Projecten ter verbetering van o.a. de DigiD-aanvraag, bewijs van in leven zijn, terugkeer buitenlandse partner en terugkeer in het algemeen, paspoort vernieuwen. Maar ook verlies Nederlanderschap, het vraagstuk ‘dubbele nationaliteit’, de mogelijkheid een bankrekening te openen of te behouden in NL en problemen rondom pensioen, AOW en Zorg krijgen onze aandacht.

Heb je ergens meer dan gemiddeld verstand van, tijd voor of interesse in? We horen het graag. Samen met jullie willen we ‘white papers’ opstellen waar de deelnemers kennis van kunnen nemen en de overheidsinstanties mee bewerkt kunnen worden.

Onderzoek

Zowel voor onze projecten als voor de opbouw en het onderhoud van specifieke onderwerpen, naslag en opstellen van documenten en voor spontaan uit online communities naar voren komende vragen, willen we een beroep kunnen doen op vrijwilligers.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This