Selecteer een pagina

Reactie Seniorencoalitie op Hoofdlijnenakkoord

Bron: Koepel Gepensioneerden Lees hier de reactie op het Hoofdlijnenakkoord die de Koepel Gepensioneerden vandaag heeft gestuurd aan de Vaste Kamercommissie VWS, de Vaste Kamercommissie Wonen/BZK, de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken, de Fractievoorzitters, de Beleidsadviseurs, de Ambtenaren WOZO, de Ambtenaren DMO, de Ambtenaren Werkgroep/Stuurgroep Wonen, de Ambtenaren Sociale Zaken en de Stakeholders vanuit dezelfde gremia. Download hier het overzicht […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This