Selecteer een pagina

Rechtbank beoordeelt het beroep van eiser tegen de afwijzing van zijn aanvraag om in aanmerking te komen voor vergoeding door Nederland van medische zorg in het buitenland.

Bron: de Rechtspraak.nl Bijgevoegde uitspraak van de Rechtbank Den Haag behandelt het geschil tussen een gewezen militair en het CAK. Eiser heeft de dienst op eigen verzoek verlaten en ontvangt een inkomen volgens het Sociaal beleidskader Defensie. Hoewel hij op eigen verzoek ontslagen is, claimt hij dat zijn ontslag het gevolg van overtolligheid is, waardoor […]

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This