Selecteer een pagina

De nieuwe wet Inburgering is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondanks dat veel partijen hun zorgen hebben uitgesproken, is er volledig voorbij gegaan aan de positie van de gezinsmigranten. Zie ook ons eerdere bericht hierover.

Derhalve hebben wij gezamelijk met Stichting Buitenlandse Partner en de groep Inburgeraars 2013-2020 een brief verstuurd aan de voorzitter en leden van de Eerste Kamer.


 

 

Geachte voorzitter en leden van de Eerste Kamer,

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen.

Wij, Stichting GOED, Stichting Buitenlandse Partner en de groep Inburgeraars 2013-2020, spreken onze zorgen uit. De gezinsmigranten uit landen buiten de EU (waaronder ook Nederlandse remigranten met een buitenlandse partner vallen) worden in dit voorstel nog verder onder druk gezet. Het betreft de helft van alle inburgeraars die onder deze wet vallen.

De wet Inburgering heeft zich slechts in één groep verdiept, de asielmigranten (statushouders). Zeer onbegrijpelijk, aangezien er voor ‘gezinsmigranten’ binnen de wet een ander stelsel en beleid geldt. De gezinsmigranten komen voor aanzienlijk hogere kosten te staan door de sterk verzwaarde eisen voor inburgering. Dat ze daarvoor een lening kunnen afsluiten verplaatst het probleem alleen maar naar de toekomst. Leningen moeten worden terugbetaald. Bovendien blijkt nergens uit dat Nederlanders recht op een gezinsleven hebben, met een partner naar eigen keuze, in hun eigen land.

De positie van de gezinsmigranten is niet alleen bij ons onopgemerkt gebleven. Verschillende gemeenten, de Stichting CIVIC, VNG, de NOvA (Nederlandse orde van advocaten), alsmede een migratiedeskundige als Prof. Groenendijk wijzen erop dat het onderscheid tussen asielstatushouders, gezinsmigranten en overige migranten leidt tot een onacceptabele tweedeling binnen de groep inburgeringsplichtigen. De een krijgt de cursus gratis en de ander moet onkosten maken waarvan de terugbetaling jaren zal vergen.

Uit de reacties op de internetconsultatie is ook duidelijk op te maken dat men zich over deze doelgroep zorgen maakt. Het is daarom zeer teleurstellend dat de organisaties die de belangen van gezinsmigranten behartigen, niet zijn gehoord. Sinds 2018 zijn herhaalde pogingen ondernomen door de groep Inburgeraars 2013-2020 om een dialoog aan te gaan met Minister Koolmees, hier is geen gehoor aan gegeven.

Het kabinet heeft de zorgen die door velen zijn uitgesproken, naast zich neergelegd door de simpele en onhoudbare opvatting; dat gezinsmigranten een betere financiële startpositie zouden hebben dan andere inburgeraars.

Bij de voorbereiding en de passering van de Wet Inburgering 2021 door de Tweede Kamer is derhalve onvoldoende aandacht besteed aan de gezinsmigrant.

Vandaar het vriendelijk doch dringende verzoek aan de Eerste Kamer ons in de gelegenheid te stellen, de positie van deze gezinsmigranten de aandacht te geven die zij verdienen. Wij stellen het zeer op prijs, als we een gesprek met de leden van de Eerste Kamer kunnen aangaan.

We hopen spoedig uw antwoord te mogen ontvangen.

Mede namens,

Stichting Buitenlandse Partner

Inburgeraars 2013-2020

Stichting GOED – Grenzeloos Onder Eén Dak

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This