Selecteer een pagina

Een heet hangijzer wat iedere keer weer de kop op steekt in ons remigratieproject is de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) 

Nederlanders die terugkeren hebben vaak, mede gezien de krapte op de woningmarkt, nog geen huisvesting en zijn dan aangewezen op tijdelijk verblijf in b.v. hotel, B&B, vakantiepark of bij familie of vrienden. Op deze plekken is het inschrijven op hun adres soms contractueel verboden door de aanbieder van de tijdelijke verblijfsruimte, of onwenselijk voor de huidige bewoners (het heeft bijv. kortingen en belastingtechnische consequenties) 

Toch moet je je eigenlijk binnen 5 dagen inschrijven bij een gemeente als je langer dan 4 maanden in Nederland wilt verblijvenEen briefadres zou dan de oplossing kunnen zijn.  

De overheid heeft als doelstelling dat iedereen in Nederland bij de BRP ingeschreven staat op de plek waar hij of zij verblijft in Nederland. Inschrijven kan pas met een adres. Heb je nog geen adres dan kan je je inschrijven bij de BRP met gebruik van het briefadres. De inwoners- eigenaren van dit adres moeten hier wel toestemming voor geven, maar zij ondervinden geen financiële consequenties (wat wel het geval is als je je inschrijft bij iemand).  

De NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) 

De NVVB heeft ons uitgelegd dat een briefadres voor terugkerende Nederlanders volgens de letter van de wet geweigerd kan worden als iemand al ergens onderdak heeft.  

Gemeenten keuren daook vaker een briefadres af dan dat zij het goedkeuren. De algemene opvatting van de gemeenteambtenaar is dat een briefadres kan worden toegekend aan personen die helemaal geen dak meer boven hun hoofd hebben, zoals de dak- en thuislozenpersonen die door omstandigheden op straat komen te staan (denk aan scheiding, arbeidsmigranten) of bijvoorbeeld gedetineerden.  

We hebben de NVVB gevraagd of iemand die in een overbruggingsperiode zit, wel volgens de wet een briefadres toegewezen zou kunnen krijgen. Een mogelijke situatie zou kunnen zijn dat men zich tussen twee woonadressen bevindt. Het woonadres in het buitenland en een adres in Nederland, men moet dan wel zelf in Nederland verblijven. De NVVB zal dit scenario bij hun adviescommissie persoonsregistratie voorleggen. 

Gesprek RvIG en BZK 

RvIG (Rijksdienst voor Identiteit Gegevens) en Binnenlandse Zaken heeft ons in een persoonlijk gesprek uitgelegd dat, behalve als er sprake is van onrechtmatig verblijf, het verschaffen van een briefadres wettig verplicht is. Zelfs zonder enig adres zou derhalve een briefadres bij de gemeente of werkgever mogelijk moeten zijn. 

Er is dus enige discrepantie tussen de uitleg van BZK en die van NVVB.

Meld problemen met aanvragen briefadres bij Stichting GOED 

Wanneer je een briefadres wilt aanvragen dan adviseren wij duidelijk aan te geven dat het om een tijdelijke situatie gaat, een overbruggingsperiodein afwachting op een huur of koopwoning. Neem eventueel een bewijs mee dat aantoont dat je uit het buitenland bent vertrokken en er niet meer woont.  

Mede naar aanleiding van het onderhoud dat de Stichting GOED heeft gehad met het RvIG zal deze de gemeenten beter gaan informeren en zullen Nederlanders die terugkeren als specifieke doelgroep worden opgenomen in het Meldpunt Overheidsregistraties. Dit meldpunt wordt binnenkort gelanceerd 

Het zal in eerste instantie mensen de weg wijzen naar het juiste loket en is in het leven geroepen om te zorgen om onenigheid te voorkomen m.b.t. registraties in de BRP 

Zolang dit meldpunt nog niet operationeel is en je hebt problemen met het verkrijgen van een briefadres, kun je dit melden bij Stichting GOED 

MELD HIER PROBLEMEN MET AANVRAAG BRIEFADRES  

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This