Selecteer een pagina

We willen iedereen graag op de hoogte brengen en houden van onze vorderingen. De helft van alle emigranten keert op een gegeven moment weer terug naar Nederland. Daarom zijn voor Stichting GOED de Nederlanders die terugkeren net zo belangrijk.
Zie onze voorgaande berichten hierover;
https://www.stichtinggoed.nl/terugkeer-naar-nederland/

We zijn met verschillende partijen in gesprek gegaan. Met gemeenten, woningcorporaties, de Nationale Ombudsman en de Digitale Overheid. We willen samen met deze partijen bekijken hoe we de Nederlandse remigrant zichtbaar kunnen maken. Een centraal registratiepunt en een informatie portaal voor zowel de Nederlandse remigrant als de gemeenten achten wij noodzakelijk.

Aandachtspunten zijn;

  • Het kunnen krijgen van een briefadres of BRP-inschrijving wanneer men geen vast woonadres heeft. Hierover gaan we binnenkort in gesprek met de Digitale Overheid (RvIG). Ook hebben we een goed en helder gesprek gehad met de Nationale Ombudsman die de problemen herkent en onze bevindingen zal meenemen in hun eigen onderzoek en besprekingen.
  • Tijdelijk woningaanbod zoals bijvoorbeeld Flexwonen, we zijn in contact met gemeenten (een reactie van Min. Ollongren hierop is nog pending)
  • Terugkeer met kinderen (de Nederlandse taal beheersen)
  • De Informatievoorziening voor remigranten moet aanzienlijk verbeteren
  • De Nederlandse remigrant moet zichtbaar worden bij de overheid

Een andere groep remigranten zijn Nederlanders met een buitenlandse partner, de gezinsmigranten
Zie onze eerdere berichten over de nieuwe wet Inburgering

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vond plaats op 22 september 2020. Het voorlopig verslag is nog in bewerking.

De PvdA (Nooren), CU (Ester) en D66 (Stienen) hebben te kennen gegeven aan de inhoud van onze gezamenlijke brief en kernpunten aandacht te besteden in het voorbereidend onderzoek. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Ester).

Brief en kernpunten verstuurd aan Eerste Kamer.

Op dit moment zijn we ook in contact met taal en onderwijsinstituten om te onderzoeken in hoeverre de taaleis B1 daadwerkelijk haalbaar is en wat zijzelf eventueel voor gezinsmigranten kunnen betekenen.
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven, website en sociaal media over verdere ontwikkelingen.

 

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This