Selecteer een pagina

Update 22 juli 2020

Brief aan Eerste Kamer verstuurd met het verzoek een gesprek aan te gaan met de groep Gezinsmigranten.

Update 2 juli 2020

Op voorstel van Min. Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringstelsel aangenomen. Er is volledig aan de positie van gezinsmigranten voorbij gegaan, ondanks de aandacht die hiervoor gevraagd is door Stichting GOED, Stichting Buitenlandse Partner, Stichting Civic en FB groep Inburgeraars 2013-2020.

Echter zullen we gezamelijk doorgaan om dit onder de aandacht te brengen bij de leden van de Eerste Kamer en Min. Koolmees.

Verder informatie hierover volgt.

De nieuwe Wet Inburgering, heeft gevolgen voor Nederlanders met een buitenlandse partner

 

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering 2021 van kracht en op 29 juni 2020 zal er een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Wat hebben Nederlanders die terugkeren te maken met een nieuw wetsvoorstel inburgering? Deze wet heeft direct invloed op de Nederlanders (gezinsmigranten) die terugkeren met een non-EU partner.

De Facebook groep Inburgeraars 2013-2020 maakt zich al geruime tijd zorgen over dit nieuwe wetsvoorstel. Zij vinden dat de wet aangepast moet worden voor de gezinsmigranten. In de Wet Inburgering 2021 gaat de regie op de inburgering (deels) terug naar de gemeenten. Stichting Civic stelt dat er een duidelijk verschil is tussen gezinsmigranten en statushouders. Ook de Raad van State is kritisch op het strikte onderscheid dat in de nieuwe Wet Inburgering wordt gemaakt tussen asielstatushouders en gezinsmigranten.

  • Gezins- en overige migranten krijgen geen inburgeringsaanbod van de gemeenten
  • Zij moeten zelf de benodigde cursussen voor de leerroute inkopen en betalen (al dan niet uit sociale lening)
  • Onduidelijke en hoge boetes

Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) geeft de gezinsmigranten als aandachtspunt mee voor het debat over het wetsvoorstel Inburgering op 29 juni.

De positie van gezinsmigranten
Gezinsmigranten blijven onder het sociaal leenstelsel vallen. Van hen is aangenomen dat zij een grotere zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat optimisme delen wij niet. Wij denken dat de grotere zelfredzaamheid maar voor een beperkte groep geldt. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze groep blijvend wordt gemonitord, en er mogelijk kan worden bijgesteld, zodat ook
deze inburgeraars (de helft van het totaal) op niveau slaagt voor de inburgering.

Stichting GOED ondersteunt de FB groep Inburgeraars 2013-2020 hierin. Het is een terugkerend fenomeen. Vertrokken of terugkerende Nederlanders zijn herhaaldelijk een miskende en vergeten groep. “Zij kunnen hun eigen boontjes wel doppen” is de algemene consensus. Dit zal in veel gevallen ook waar zijn, echter wanneer dit niet het geval is valt deze specifieke groep tussen wal en schip.

Zie hieronder onze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer ter ondersteuning van de gezinsmigranten, het artikel van de Stichting Civic en de VNG.

Ondersteuningsbrief

Aan de voorzitter

van de Tweede Kamer

Artikel VNG

Over het Wetsvoorstel

Inburgering

Artikel Stichting Civic

Over het Wetsvoorstel

Inburgering

Waar kan ik heen, heb getwijfeld over Belgie

Wat zijn de alternatieven? Nederlanders die er niet in slagen hun buitenlandse partner naar Nederland te laten komen, kunnen de België oftewel de EU-route gebruiken. Het Nederlands immigratiebeleid heeft over het algemeen veel strengere voorwaarden dan andere landen in de EU. Na een bepaalde periode van verblijf in het andere EU-land, kan de Nederlander samen met de buitenlandse (huwelijks) partner eventueel terugkeren naar Nederland.

Niet een ideale situatie, maar helaas soms onvermijdelijk. Met de nieuwe inburgeringswet zal de situatie van de terugkerende Nederlander, met een buitenlandse partner, alleen maar verslechteren.

We vragen ons daarom dan ook sterk af waarom de Nederlandse overheid deze Nederlanders in de kou laat staan.

Terugkeer is ook zonder buitenlandse partner een uitdaging

We hebben hier veel reacties over binnen gekregen en zijn actief bezig hier verandering in te brengen. Dit doen we o.a. door in gesprek te gaan met de instanties die hier direct bij betrokken zijn. Wij hebben recentelijk ook een brief verstuurd aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tezamen met een compilatie van de ontvangen feedback. In de brief aan de Minister brengen wij de problemen onder de aandacht en stellen eventuele oplossingen voor. We hebben de Minister om een reactie gevraagd. Hieronder vind je de verwijzingen naar voorgaande berichten over remigratie en de brief aan Minister Kajsa Ollongren met de reacties in PDF formaat.

Vorig bericht

Remigratie wordt steeds moeilijker

Flexwonen

Voor spoedzoekers

Brief aan

Minister Ollongren

Binnenlandse Zaken

Ontvangen feedback

Terugkeer Nederland

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This