Selecteer een pagina

Geachte heer, mevrouw,

Ik reageer op uw artikel in de nieuwsbrief van 3 November j.l.

Vrijstelling wordt niet in alle gevallen toegekend. Door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) zijn veel mensen lekker gemaakt maar kloppen doet het niet.

Een beschikking of toekenning hangt af van het land waar iemand woont en de afspraken die er zijn gemaakt m.b.t de fiscaal afhandeling van pensioen en Sociale Verzekerings uitkeringen zoals de AOW.

De Filipijnen is een verdragsland en in dat verdrag staat onomstotelijk vast, dat loonbelasting op sociale verzekeringsuitkeringen, waaronder AOW, aan het bronland wordt toegewezen.

Fijn zo‘n brief van de SVB maar voor ons levert het niets op. Filipijnen is een van de vele landen waar dit soort afspraken zijn gemaakt. Veel Nederlanders in het buitenland en niet alleen hier in de Filipijnen, vissen wederom naast het net.

Om veel mensen niet blij te maken met een dode mus zou de SVB dit nadrukkelijk moeten vermelden. Veel mensen zullen nu in blijde verwachting veel werk verrichten om hun aanvraag rond te krijgen, waarbij in veel gevallen de beschikking negatief zal uitpakken.

Ook zijn wij verstoken van de heffingskortingen omdat wij nu niet kwalificerende buitenlands belastingplichtigen zijn.

Wat zijn kwalificerend buitenlands belastingplichtigen?

Wel belasting afdragen maar fiscale faciliteiten worden ons ontnomen. Ik noem dit discriminatoir.

Ik heb een aantal van mijn vakkennissen (fiscalisten) hierover benaderd. Men noemt dit discriminatie …en terecht, echter de overheid ziet dit als geoorloofde discriminatie.

Ik breng dit onder uw aandacht omdat ook ik begaan ben met het lot van mijn medelanders in den vreemde.

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This