Selecteer een pagina

Berekening Woonlandfactor

Meer informatie Zorg

Wat is de woonlandfactor

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Met de woonlandfactor past het CAK uw verdragsbijdrage aan op het niveau van de zorg in uw woonland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Wie heeft hiermee te maken

  • Krijgt u pensioen uit Nederland, of
  • Heeft u geen inkomen, en krijgt uw partner pensioen uit Nederland, of
  • Heeft u geen inkomen, en heeft uw partner of ouder een zorgverzekering in Nederland?

Dan bent u een ‘verdragsgerechtigde’, ofwel: u heeft op basis van Europese regels recht op zorg ten laste van Nederland. Om de zorgkosten te dekken, bent u in Nederland de ‘verdragsbijdrage’ verschuldigd aan uitvoeringsorganisatie CAK. Het bedrag van de verdragsbijdrage is gekoppeld aan de zorgkosten in het land van uw woonplaats. Om die reden stelt CAK, in overleg met de Minister voor Medische Zorg, ieder jaar ‘woonlandfactoren’ vast.

Dienstverleningsovereenkomst tussen het ministerie VWS en het CBS aangaande houdbaarheid woonlandfactorberekening

Update 28-12-2019:

Het onderzoek naar de houdbaarheid van de woonlandfactor is afgesloten.

Lees het eindrapport van de heer Vincent van Polanen Petel en een artikel op de website van de VBNGB via deze link: https://vbngb.eu/2019/12/06/cbs-onderzoek-houdbaarheid-woonlandafctoren/

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBS de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een nieuwe berekening van de woonlandfactor op basis van bronnen van internationale gegevens. Het CBS is gevraagd tot aanbevelingen te komen voor de berekening in de toekomst waarbij de nadruk gelegd wordt op de houdbaarheid van de woonlandfactorberekening.

Het ministerie heeft aangegeven dat het CBS twee belangengroepen van verdragsgerechtigden dient te betrekken bij dit onderzoek. Dit zijn de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (de VBNGB).

Op twee momenten zullen de VBNGB en de FANF worden betrokken bij het onderzoek. De eerste keer bij aanvang van het onderzoek door het CBS ter bespreking van de door het CBS voorgestelde aanpak. En een tweede keer waarbij het CBS een reactie vraagt op het conceptrapport. In het definitieve rapport worden dan ook deze reacties verwerkt. Het voornemen is dat het rapport in het najaar gereed zal zijn.

Namens de VBNGB zal hun adviseur de heer Jan de Voogd aan dit onderzoek deelnemen.

Bron: VBNGB

Vrienden van Stichting GOED

Vrienden van Stichting GOED

Sluit je gratis bij ons aan, belangenbehartiging doe je immers samen!

Ontvang ons nieuws en informatie over lopende projecten. 

U heeft zich succesvol aangemeld

Share This